2011. október 29., szombat

Timóteus cipőjébenIgetanulmányozás Pál apostol Timóteushoz írott 1. levele alapján.
Mivel megtért keresztyének vagyunk és Jézus követői, ennek egyik természetes következménye, hogy naponta olvassuk az Igét. Miért ne tehetnénk akkor itt is, együtt? Ha van kedvetek, csatlakozzatok a tanulmányhoz és kövessétek figyelemmel a Timóteus sorozat bejegyzéseit, melyek heti rendszerességgel várhatóak.
Miért Timóteus? Pál apostol bizalmas leveleket ír szeretett barátjának, fogadott fiának, aki lelki vezető volt és lelkipásztori szolgálatra készült Efézus gyülekezetében. Mik egy megtért hívő fiatal feladatai? Mit jelent Istennek szolgálni? Ezekben a kérdésekben vezeti Pál apostol Timóteust és így mi is csatlakozhatunk a hallgatósághoz, ha érezzük erre a lelki igényt.

Az 1. Timóteust olvassuk, érdemes az egész levelet ilyenkor elolvasni. Most az 1.1-11-el foglalkozunk:

1Pál, a mi megtartó Istenünknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, 2Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.  3Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, 4ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által.  5A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 6Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, 7törvénytanítók akarnak lenni; de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. 8Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. 9És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, 10a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. 11Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott. 

Általában az USZ levelei csoport levelek, azaz nem egy, hanem több embernek íródtak. Timóteus levele azonban más. Ez Pál apostol személyes levele Timóteusnak. A 2. vsz.-ban látjuk milyen meghitt, mély kapcsolatról van szó és ahogy olvassuk a levelet, érződik, hogy ez egy igazi dolog, olyan valódi az egész. Timóteust fiának nevezi Pál és érezhetően szorosan kötődik hozzá. Pál apostol pedig Timóteusnak az a személy, aki Istenhez vezette őt, aki bemutatta számára Jézust, akivel időt töltött, növekedett, együtt imádkozott. Az én Pálom, az én Timóteusom - olyan melengető látni ezt a meghittséget közöttük. 
Ahogy az apostolok (akik találkoztak Jézussal) öregedtek, megszületett az igény a tanítások rögzítésére és ez az apostoli levelek formájában történt. Timóteus leveleit és a Títuszhoz írt levelet -amik nem csoportnak, hanem személynek íródtak - pászorális leveleknek nevezzük, melyek számos fontos instrukciót tartalmaznak.
Üdvözlés és kezdés vsz. 1-3.
Pál, ahogy egy kiváló pedagógus, nem hagyja ki a lehetőséget, ha meg akar tanítani vagy éppen erősíteni valamit. Azt mondja/tanítja már az üdvözlésben is, hogy ő apostola Jézus Krisztusnak, azaz Jézus küldöttje (apostol=küldött) Isten parancsa által. (Vannak, akik önjelölt gyülekezeti vezetők, vannak, akik ma is apostoloknak hívják magukat.) Pál azt mondja, hogy Isten hívta el erre a szolgálatra. Miért is fontos ez? Ahogy végig vesszük ezt a levelet, jönnek majd olyan témák, amik igazán nem divatosak a mai ember számára. Érdekes módon évezredeken keresztül nem váltottak ki ekkora nemegyetértést mint a korunkban. Ezeknél a mai szemmel nehezen emészthető témáknál nagyon fontos lesz mindig vissza és visszatérni a vsz. 1-ben megfogalmazottakhoz. Ő Isten felhatalmazottja. Ez a levél Isten szava és az ő isteni akaratát tartalmazza. Lehet, hogy nem tetszik nekünk valami, de akkor nem Pál apostollal van a baj, hanem velünk. Nem az ő mondanivalóját kell megváltoztatnunk, hanem a mi szívünket, felfogásunkat, hiszen ez Isten beszéde, üzenete hozzánk.Az üdvözlésben még Isten csodálatos szeretetéről is olvashatunk, mely megváltott, megmentett bűneink következményeitől. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értünk. Jézus a reményünk. Ha nem benne bízunk, nincs értelme a folytatásnak. Ha viszont benne bízunk, ő örök életet ígér, biztosak lehetünk üdvösségünk felől.
Vsz. 2.: Milyen közel állunk egymáshoz, keresztyének: egy nagy család vagyunk. A Bibliában azt látjuk, hogy a keresztyének közötti kapcsolatok családi kapcsolatok, mintha vér szerinti rokonok lennénk. Anyák és lányai, nővérek és bátyák, apák és fiak. Pál nem volt házas és gyermekei sem voltak, de Timóteusra úgy tekintett, mint gyermekére. 
Sajnos sokszor a gyülekezetekben leredukáljuk ezt értékes, de távolságtartó kapcsolatokra. Pedig mi családtagok vagyunk. Kicsit lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, de ha valakivel testvérek vagyunk a hitben, belsőségesebb kapcsolatban lehetünk, mint azzal, aki vérrokonunk, de nem hisz Jézusban.
Mondhatnánk mi is itt a blogon, hogy „nézzünk körül”, amit a virtuális világ sajnos nem tesz lehetővé, pedig a statisztikán látjuk, hogy napi 50-70 állandó olvasónk van és vannak napok, amikor 200 felé megy a rákattintás. A kapcsolódási pont, ami van a csendes hétvége előtt, az a kommentelés. Itt már megérezhetjük a találkozásokban, reakciókban, hogy ha te is abban a Jézusban hiszel, aki nekem is a Megváltóm, akkor egy család vagyunk és talán ez teheti ezt a blogot különlegessé az idelátogatók számára. 

Kegyelem, irgalom, békesség
Kegyelem: igazából csak mi, keresztyének tudjuk, hogy mit jelent ez: ingyen Isten gyermekeivé válni, nem a mi erőnkből, nem a mi érdemeink miatt, egyedül Isten kegyelméből megbocsátottak a bűneink.
Irgalom: Isten nem azt adja, amit mi érdemlünk. Mi mit érdemlünk? Rm. 6.23.: büntetést, halált.
De Isten az Ő kegyelméből megad minden lelki áldást és ezért békességünk lehet, mert Istennel kibékültünk, ő nem az ellenségünk már. Békességünk van vele és egymással is.


Van ennél jobb üdvözlés? Hogy üdvözöljük mi egymást? Hogyan találkozunk? Mire hívjuk fel a figyelmet? Mit hangsúlyozunk ki? Isten kegyelmét, irgalmát és békességét adjuk-e a másiknak, ezt az üzenetet adom-e én tovább az életemmel?

És akkor jöhet maga a levél. Ehhez szükséges a háttérinfó, hogy tudjuk mi is a felállás, ki ír kinek, miért:
Pál segít Timóteusnak vezetővé válnia, mégpedig az Efézusi gyülekezet lelkipásztorává. És azt látjuk, hogy nagyon sokszor arról van szó, hogy Timóteus tanácsokat kap azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje „le” azokat az embereket, akik majd jönni fognak - illetve már ott is vannak - és másról akarnak tanítani a gyülekezetben, mint az Evangélium. Ők a tévtanítók.
Ez a két feladata van a lelkészeknek és tulajdonképpen minden megtért embernek, hogy hirdesse Isten tiszta igéjét és ne hagyja a tévtanítók munkáját annyiban. Ez egy nagyon nehéz dolog. Főleg ma. Rámutatni a tévtanításra és azt mondani, hogy ez nem helyes. Ez ma egy nagyon kemény dolognak hangzik. Annyira hozzászoktunk már a toleranciához, hogy ez már szinte elfogadhatatlannak tűnik. "Muszáj őket bántani?" „Nem tudunk arra koncentrálni, ami a helyes inkább?” „Miért kell rámutatni más egyházak, hívők tévtanításaira?”  - Mert ez is a feladataink közé tartozik, legalábbis, ha szeretnénk Timóteus lábnyomaiba lépni.


Vsz. 3-5:
Pontosan nem tudjuk mi lehetett itt a tévtanítás, bár vannak utalások – törvényeskedés, családfák, mende-mondák az Ige és Isten üdvterve helyett. A gond ott kezdődik, ha hozzátesznek az ÚSZ tanításához, pl. nem egyedül hit által van üdvösség, tenned kell bizonyos dolgokat, vagy tilos megtenned bizonyos dolgokat, vagy nem volt feltámadás, vagy már visszajött Jézus, vagy tudjuk pontosan, hogy mikor jön vissza, vagy összekeverik más nagy vallásokkal Jézus Evangéliumát, hogy az egész emészthetőbb legyen.
Ez a levél kiváló arra, hogy meglássuk, hogyan védhetjük meg a hitünket, hogyan állhatunk ki az Evangéliumért, hogy ne egy tévtanítást kövessünk, hanem felismerjük azokat és azoknak a veszélyeit.


Ami nincs benne a Bibliában az nem egyenértékű vele! Felesleges tanítások, okoskodások. Negatív hatásai: elnyúló beszélgetéseket, végtelen viták, melyek nem jók semmire. Ez a különbség a tév és igaz hit között. Az igei tanítás hitbeli növekedéshez vezet, ami gyümölcsöt terem.
Hogy miért is mutatunk rá a tévtanításra szintén fontos! Mi a motiváció: szeretetből? Vagy szereted, élvezed, hogy tudod, hogy valami nem helyes és tetszik az érzés, hogy igazad van és te jobban tudod.

Végül pedig vsz. 6-11.:
Érdemes odafigyelni azokra, akik tanítani akarnak és tanítók akarnak lenni - tényleg az Evangélium a hajtóerejük vagy csak maga a "szószék" vonzza őket?
Egy egészséges gyülekezetben a szolgálatok betöltése nem jelentkezés alapján történik - bár jelentkezni nem rossz dolog - hanem a képesség alapján: Érted-e az Evangéliumot, hiszel-e benne és képes vagy-e ezt hirdetni - akármilyen területen - gyerekmunka, egyházzene, szociális munka, stb.?

Aztán felhozza az igerész a törvény kérdését is. Pál apostolt már a híre megelőzte és saját népe között is úgy beszéltek róla a rossz nyelvek, hogy ő a törvény ellen prédikál. Pedig ez nem így volt. Pál az Evangéliumot prédikálta, azaz, hogy az üdvözít, a törvény pedig erre képtelen. De nem is elvetendő!
Lehet, hogy nagyon elvetemült bűnöket olvasunk a passzus utolsó verseiben, de mégis mi is azok közé a törvényszegők közzé tartozunk, akiknek - miután elfogadtuk Jézus váltsághalálát és üdvbizonyosságot szereztünk - szükségünk van Isten szent elképzeléseire, terveire, tanácsaira a mindennapokhoz, a kapcsolatainkhoz, a munkánkhoz.


Vsz. 11.: Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott. 


Egy hét múlva ugyanitt! :)


88 megjegyzés:

 1. Bocs, de ennek a posztnak az elolvasása után is ez a szó jutott az eszembe, hogy "keresztény bullshit". Miért mondom ezt? Mert önmagamra értelmezem ezt is, mint minden mást. És találva érzem magamat, mint aki szembefordul azzal a kegyességgel, ami az egyházban vagy itt a blogon is előfordul.
  Vegyük sorra!
  "Lehet, hogy nem tetszik nekünk valami, de akkor nem Pál apostollal van a baj, hanem velünk."
  Nekem semmi bajom Pál apostollal, sokkal inkább a magyarázattal, az értelmezéssel. És akkor már nem is Pál apostollal van vitám, hanem az értelmezőkkel. Önmagamat nem tekintem apostolnak, sőt ezt vissza is utasítanám.
  Nem hiszem, hogy egy újabb értelmezési keret baj lenne.
  "ha valakivel testvérek vagyunk a hitben, belsőségesebb kapcsolatban lehetünk"
  A belsőségek az ember belső szerveit jelentik. Gyomor, belek, máj, vese. A bensőséges kapcsolat jelenti a "bentlét" meghittségét. Nem akarok senkivel belsőséges kapcsolatba kerülni. Azt hiszem, a posztoló ezzel nincs tisztában.
  Mint azzal sem, hogy
  "a statisztikán látjuk, hogy napi 50-70 állandó olvasónk van és vannak napok, amikor 200 felé megy a rákattintás"
  hogy az oldalt portálmotorok szkennelik, és páran naponta többször is megnézik, mi folyik a blogon. A blogbejegyzések számát tessék így nyilván tartani! Óóóó, hát az nem ilyen szép nagy szám? Jajajaj! Mit ér ha valaki kulcslyukon szemléli a dolgokat? Vagy két lépés távolságról sajnálkozik? :S Igen, annyit mint halottnak a csók. Aki nem szól hozzá, nem veti be magát, az egyszerűen kukkoló. És én a kukkolókkal nem számolnék.
  "egy család vagyunk és talán ez teheti ezt a blogot különlegessé az idelátogatók számára."
  Azt hiszem, ha ennyi és ilyen intenzitású kommunikáció folyna egy családban, bizony mondom, nem szeretnék családban élni.
  "És azt látjuk, hogy nagyon sokszor arról van szó, hogy Timóteus tanácsokat kap azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelje „le” azokat az embereket, akik majd jönni fognak - illetve már ott is vannak - és másról akarnak tanítani a gyülekezetben, mint az Evangélium. Ők a tévtanítók."
  Így van! Az embereket, akiknek saját véleményük van, le kell kezelni! Akinek nem az a véleménye, mint nekem (poszt író) azt le kell kezelni. Grat! Nem vitatkozni, nem másról beszélgetni. Az van, amit én mondok. Más látásmód, más megközelítés = tévtanító. Lekezelni.
  Gratulálok ismét.
  "Ami nincs benne a Bibliába az nem egyenértékű vele!"
  Először nyelvtanilag: Bibliában. De ne akadjunk fenn ilyen semmiségeken! Hiszen a poszt írója oly' cizellált gondolatokat okádik elénk! És megfűszerezi ezt olyan ködös kifejezésekkel, hogy "igaz hit", "igei tanítás". Van valaki aki ezekkel a frázisokkal valamit is kezdeni tud?
  "Vagy szereted, élvezed, hogy tudod, hogy valami nem helyes és tetszik az érzés, hogy igazad van és te jobban tudod." Szerintem semmi köze az érzésnek a tudáshoz. Én így és így tudom, tetszik, vagy nem tetszik. Leköpnek érte vagy felmagasztalnak. Nem számít. Nekem bizonyosságom van, akkor meg ki nem kicsinyli le, hogy más mit mond erről?
  "Egy egészséges gyülekezetben a szolgálatok betöltése nem jelentkezés alapján történik - bár jelentkezni nem rossz dolog - hanem a képesség alapján: Érted-e az Evangéliumot, hiszel-e benne és képes vagy-e ezt hirdetni - akármilyen területen - gyerekmunka, egyházzene, szociális munka, stb.?"
  És ki vizsgálja felül, értem-e az Evangéliumot? Ki mondja meg, hogy tévtanító vagyok-e vagy nem?
  Ezekkel a kérdésekkel várom a következő posztot, ha van kommunikáció, legalább a bloggerek irányában, válaszolni fognak rá!

  VálaszTörlés
 2. Nem tudom, mennyire lehet elhinni, h már megint épp tegnap este gondoltam arra, h írok és éppen erre a cikkre! :)
  Tibor te most is beelőztél! :)

  De én csak ennyit gondoltam:
  Többször elolvastam az 1-11 igéket az elmúlt napokban. Elmélkedtem is rajta jó sokat. Mégsem tudok ezzel kapcsolatban semmi olyat írni, ami közzétehető lenne, ami érdekes lehetne.

  De így, h Tibor írására reagálni lehet, már más a helyzet!
  Én abszolút nem értek egyet az általad írottakkal, Tibor! Később lehet, h bővebben ki is fejtem.

  Kipróbálnám, milyen lehet Timóteus cipőjében :)

  VálaszTörlés
 3. Kedves Tibor!

  A cikk írója vagyok. 1. rész. :)
  Köszönöm a hozzászólást, nagy örömmel tölt el, hogy magához az igemagyarázathoz is születik beszélgetés és nem csak a többi témához, máris egy virtuális bibliakörön érzem magamat veletek! :D Egy bibliakörön, ahol jönnek a kérdések, a kritikák és a közös gondolkozás, elmélkedés, elmélyülés – ez református, ez jó. Adja Isten, hogy Szentlelke által vezessen bennünket az igerész Üzenetének elmélyítésében életünkben.
  Vannak egyházak, közösségek, ahol nem szabad kérdezni, visszaszólni, kétkedni. Ez nem az a hely! Itt beszéljünk meg mindent, ami bennünk van. Ezért köszönöm Tibor és Tia a hozzászólásaitokat. Tibor, eddig írásaidat ismerve tudom, hogy szeretet van a sorok között és ezzel a szeretettel fogalmazod meg a kritikád. Bár vannak részek, amikor megakadt a gumó a torkomon és kicsit rosszul estek szavaid „...gondolatokat okád elénk”, mely hasonlat nem esett túl jól, de értem a mögötte levő indulatot és nem haragszom, csak jelzem, hogy így éreztem.
  Tényleg nem kell bocsánatot kérned a kritikádért, szeretném ha mindenki érezné, hogy bátran lehet nemegyetérteni. Vegyük is szépen sorra a felvetődött témákat:

  Írtad: „Nem hiszem, hogy egy újabb értelmezési keret baj lenne.”
  Hogyan értelmezzük a Bibliát és hány értelmezési keret létezik? Ez talán egy újabb blogot is megérdemelne :) Viszont, fontos: 1. azzal nincs gond, ha különböző elképzeléseink vannak 2. mi alapján értelmezem így vagy úgy ezt az igerészt, azaz mi a forrásom hozzá (egy belső hang? Egy megérzés? Egy kommentár? Cseri Kálmán egyik igehirdetése?), nagyon nem mindegy, hogy mi az értelmezésem alapja. 3. minden, ami leveszi, eltereli a hangsúlyt az Evangéliumról (Jézus kereszthalála, feltámadása és ennek következményei), az félreértelmezés, az ezen felüli pontok értelmezése (pl. keresztség módja, milyen kajákat ehetünk vagy fiúknak lehet-e hosszú haja) csak „részletkérdés”, nem üdvösség kérdés 4. mi mindig abból a bűnös szempontból fogunk kiindulni (Te is, én is, minden kedves olvasó), hogy a magunk előnyére kovácsoljuk a magyarázatot – ezért fontos, hogy valóban imádkozzuk körbe a témát és kérjük el Isten Szentlelkétől a magyarázatot, hogy valóban Isten Üzenetét jelenítsük meg.

  "ha valakivel testvérek vagyunk a hitben, belsőségesebb kapcsolatban lehetünk"
  A belsőségek az ember belső szerveit jelentik. Gyomor, belek, máj, vese. A bensőséges kapcsolat jelenti a "bentlét" meghittségét. Nem akarok senkivel belsőséges kapcsolatba kerülni. Azt hiszem, a posztoló ezzel nincs tisztában.
  Igen, ezzel nem voltam tisztában. :) Bocsi. Viszont ha magamról beszélek (és sok kedves tesórol a gyülekezetben), akkor nekünk ez a vágyunk: olyan emberekkel időt tölteni, akik elfogadnak, akikkel őszinte lehetek, akik törődnek velem (és nem csak a testi, fizikai szükségleteimmel, hanem a lelki fejlődésemmel), akikkel leülhetek imádkozni a legbelsőségesebb :) ügyekkel kapcsolatban is, akiket lelki édesapáimnak, nővéreimnek, tesóimnak nevezhetek. Ez egy nagy ajándék, erről szól a keresztyén közösség, ha ezt nem adja meg egy gyülekezet, akkor eléggé messze van Isten elképzeléseitől és a hívő élettől is tulajdonképpen.

  VálaszTörlés
 4. 2. rész
  „Óóóó, hát az nem ilyen szép nagy szám? Jajajaj! Mit ér ha valaki kulcslyukon szemléli a dolgokat? Vagy két lépés távolságról sajnálkozik? :S Igen, annyit mint halottnak a csók. Aki nem szól hozzá, nem veti be magát, az egyszerűen kukkoló. És én a kukkolókkal nem számolnék.
  "egy család vagyunk és talán ez teheti ezt a blogot különlegessé az idelátogatók számára."
  Azt hiszem, ha ennyi és ilyen intenzitású kommunikáció folyna egy családban, bizony mondom, nem szeretnék családban élni.”
  Az, hogy a keresztyének egy családot alkotnak, hogy Te és én és Tia, tesók vagyunk, az tény, ebben nincs választásunk :) Vér által vettettünk meg, Jézus vére összeköt, egymáshoz tartozunk. Jó lenne végre komolyan venni és tényleg családtagként gondolni a másikra. Igen, nagy a csend, nem működik jól a kommunikáció. De ez nagyon sok családban van így. Mi a megoldás? Az, hogy mindenkit leszólunk és „lekukkolózunk” és várjuk míg beérik végre a mi szintünket? (mert egy kicsit úgy hangzik, Tibor, hogy te már tudod mi lenne a megoldás és várod a többi csigabigát, hogy végre fogják már fel ők is. - ebből a mondatól a „hangzik” szón van a hangsúly, most nem azt mondom, hogy így gondolod, hanem, hogy így hangzik, ok?) Szóval igen, csend van, várunk. De nem így van ez minden új közösségnél? Gondoljunk csak egy ifi elindulására! Vannak hangadók, vannak aktívak és vannak, akik hosszú hónapokig csak „bútordarabok”. Ez azt jekenti, h haza is küldjük őket? Nem. Ők is ugyan olyan türelmesek veled, aki gyakran ír és sokat (és ez tök jó sztem:) és kivárják sorukat, mi is legyünk kicsit türelmesebbek velük!


  „Így van! Az embereket, akiknek saját véleményük van, le kell kezelni! Akinek nem az a véleménye, mint nekem (poszt író) azt le kell kezelni. Grat! Nem vitatkozni, nem másról beszélgetni. Az van, amit én mondok. Más látásmód, más megközelítés = tévtanító. Lekezelni.
  Gratulálok ismét.”
  Köszönjük a gratulációkat. Ezt elfogadom :), ugyanis ezt előre jeleztem, h nem lesz könnyű megemészteni. Még arra is gondolok, hogy többen gondolták ugyanezt, csak Te voltál annyira nagyszájú (ami megint csak tök jó), hogy leírtad. Szóval, a lényeg: 1. ha valakinek más a véleménye, szeret vitatkozni, szereti megérteni a dolgokat, az még nem tévtanító és nem kell lekezelni, hanem ünnepelni kell, hiszen a reoformátus hit, az egy értelmes hit :) 2. ha valaki viszont nem jelzi a tévtanítást, akkor nincs értelme az egész „játszunk úgy, mintha egyház lennénk”, mert akkor valóban csak egy játékról lenne szó, nem igazi egyházról. Én már kaptam kritikát, hogy tévtanítást mondtam, tanítottam. Nem jó érzés. De fontos, hiszen különben letérünk az útról, amit Isten jelölt ki és ennek nem kell magyarázni a következményeit. Még annyit tennék hozzá, hogy bárcsak jobban figyelembe venné az egyházunk a hívők véleményét! Sztem ez nagyon fontos hiányterület! Az egyetemes papság tanítását szinte teljesen mellékeljük a mindennapokból és ez így nem jó. Az sem jó, hogy a hívők nem tudják a fő célt (hiszen annyi mindenről próbál szólni ma az egyház, amiről nem kellene), ha ezt tisztáznánk, akkor kevesebb lenne a tévtanítás és az arra való lehetőség. Ja, és a fő cél: hirdetni az Evangéliumot és engedelmeskedni annak, semmi más!

  VálaszTörlés
 5. 3. rész
  "Ami nincs benne a Bibliába az nem egyenértékű vele!"
  Először nyelvtanilag: Bibliában. De ne akadjunk fenn ilyen semmiségeken! Hiszen a poszt írója oly' cizellált gondolatokat okádik elénk! És megfűszerezi ezt olyan ködös kifejezésekkel, hogy "igaz hit", "igei tanítás". Van valaki aki ezekkel a frázisokkal valamit is kezdeni tud?”
  Köszi a helyesbítést, korrigáltuk, bár sztem ebben a megjegyzésben is lesz egy pár – előre is/utóra is, bocsi! Naggggggyyyyyon jó kérdések! És igazad van, ködös. Nem azért viszont, mert ködösen akartam hagyni vagy mert én sem tudom ez mit jelent, hanem mert egyszerűen ez nem fért ide. Csak tömören (ami azt jelenti, hogy más ködösítő kifejezésekkel fogom leírni ugyanazt az idő, tér és türelem hiányában:):
  a nem igaz hit: pl.: Jézus nem Isten fia. Jézus nem Isten. Jézus nem halt meg a kereszten. Jézus nem az egyedüli út az üdvösségre. stb.
  igei tanítás: az igaz hit tanítása :) - szőrők a háton állnak már? :) Szóval ez a biblikus tanítás (mégjobb:), ami a Szentírást teljes egészében tanítja azzal az összehangolt ÓSZ és ÚSZ üzenettel, amelynek középpontjában Jézus keresztje áll.
  De majd még lesz erről szó bőven, igérem! :)

  "Vagy szereted, élvezed, hogy tudod, hogy valami nem helyes és tetszik az érzés, hogy igazad van és te jobban tudod." Szerintem semmi köze az érzésnek a tudáshoz. Én így és így tudom, tetszik, vagy nem tetszik. Leköpnek érte vagy felmagasztalnak. Nem számít. Nekem bizonyosságom van, akkor meg ki nem kicsinyli le, hogy más mit mond erről?”
  Igen, a lényeg itt – de lehet, hogy Te is így érted – a motiváció. Vasárnap reggel van, 8:30. Elmegyek-e a templomba? Mi alapján döntök? Egy vallásos cselekedet lesz-e csupán, amin Isten simán átlát? Vagy valóban azért, mert szeretem Jézust? Miért szólok – ezek alapján – egy tesónak, hogy tévhitben él? Hogy jobban érezzem magam, ha szóltam? Vagy mert szeretem Jézust és a tesómat is és szeretnék rajta segíteni? Mi történik a szívben???? Ez a legfontosabb! Isten adja hozzá Szentlelkét, hogy lássuk magunkat úgy, ahogyan Ő lát.

  "Egy egészséges gyülekezetben a szolgálatok betöltése nem jelentkezés alapján történik - bár jelentkezni nem rossz dolog - hanem a képesség alapján: Érted-e az Evangéliumot, hiszel-e benne és képes vagy-e ezt hirdetni - akármilyen területen - gyerekmunka, egyházzene, szociális munka, stb.?"
  És ki vizsgálja felül, értem-e az Evangéliumot? Ki mondja meg, hogy tévtanító vagyok-e vagy nem?”
  A lelki vezetőd! Pl.: lelkész, bibliakör vezetője, ifivezető, presbiter. Bárki, aki testvéred a hitben, jól ismer és lelkileg felnézel rá. Hidd el, ő tudni fogja!
  Mindannyian tévtanítók vagyunk, mert szíünk bűnös és nem vagyunk képesek magunktól Isten szerinti döntéseket hozni. Viszont már van remény (since Jesus:), ha kérjük, Isten ad bölcsességet, igei látást, vezetést az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy utána minden happy és rózsaszín lesz, hanem azt, hogy egyre jobban látjuk, hogy önmagunk mennyire nem vagyunk képesek helyesen cselekedni és/de Isten kegyelméből, szerelmével vezeti mindazokat, akik bíznak benne!

  Várom válaszod! Isten áldjon, gondolok rád imáimban! Sok szeretettel:

  Timóteus cipőjét próbálgató :)

  VálaszTörlés
 6. Kedves Timótheus!

  Köszönöm a kimerítő válaszodat, azért jó néha kicsit provokatívabb hangot megütni, mert ez választ vár és választ ingerel. És lesz beszélgetés, eszmecsere, téma és egy karakteresebb megfogalmazásra könnyebben lehet reagálni, mert az érzelmi szintet is beindítja. És nem utolsó sorban, a poszt belőlem is érzelmi reakciót váltott ki, mert érintve éreztem magam.
  Az én értelmezési keretem alapja az a gondolkozás és figyelem, amivel élek a világban. Tapasztalatot gyűjtök, és a saját kognitív rendszeremet építem. Ez konzisztens rendszer kell legyen, de formálódó. Ha jön egy új kérdés, megvizsgálom, beleillik-e a rendszerembe (világképembe - istenképembe). Ha igen, beleillesztem. Ha nem, sokat gondolkozom, hogy a rendszerem a rossz, vagy az új elem összeegyeztethetetlen. Pl.: sokan mondják, hogy nincsenek véletlenek. Régebben én is ezt állítottam. Ugye? Te is ezt állítod?
  Én azt mondom vannak véletlenek. A teodicea problémája. Az én rendszerem olyan, hogy csak úgy lesz konzisztens, ha vannak véletlenek. Érveléssel is alátámasztom.
  Ha mindent Isten igazgat és tervezett rendben történnek a dolgok, akkor a rossz dolgok kiinduló pontja is Isten. Betegségek, katasztrófák, értelmetlen halálok, stb.
  Számomra Isten csak és kizárólag a Szentlélek által van jelen a világunkban. Tehát, minden fizikai történés a természet törvényeinek engedelmeskedve megy végbe, számunkra szerencsésen vagy szerencsétlenül. (pl. fejemre zuhan-e a leeső tégla vagy nem) Isten ebben a szférában nincs jelen, így sem a cunaminak, sem a járványoknak nem okozója, se célja nincs és nem volt és nem is lehetett vele. És így a "szerencsés" véletleneket sem szabad neki tulajdonítani. Sem az időjárás kegyességét vagy kegyetlenségét. Értelmetlen dolog jó időért imádkozni. Isten kizárólag az ember által nyilvánul meg. Az emberben lakozik, aki helyet és lehetőséget biztosít neki a megnyilatkozásra. És ez a szeretet. Ha valakiben van szeretet, Isten eszközévé válhat, Isten a Szentlélek által rajta keresztül megnyilvánulhat. Aki személyesen él, szeretettel, az Istennel van. Aki személytelen módon cselekszik, az kizárja magát személyes lényéből és az Antikrisztus szolgája lesz.
  És ezt összegondolva a Szentháromsággal:
  Atyaisten: teremtő
  Jézus: megváltó (a megváltás műve) Ez a választóvonal az Ószövetségi fizikális csodák és az Újszövetségi örömhír és Jézus visszavárása között.
  Szentlélek: aki a világban maradt és van és dolgozik és jelen van.

  Ez csak egy példa arra, hogy (azt hiszem ez nem a hivatalos álláspont), de nekem így kerek, így érthető. Hogy most tévtanító vagyok-e, döntse el mindenki maga, jó is, hogy leírtam, mert Te, Thimóteus tudsz erre válaszolni. Ha az érveid meggyőzőbbek, változtatni fogok.

  VálaszTörlés
 7. Kedves Timótheus! (2.)

  "akikkel leülhetek imádkozni a legbelsőségesebb :) ügyekkel kapcsolatban is,"
  Bensőséges és nem belsőséges. Van egy barátom, aki megosztja velem a bélműködése aktuális állapotát is, hmmm... ettől nem érzem magam közelebb hozzá! :) A bensőséges szó fejezi ki a benső - tehát benti, bentlévő (és nem kintlévő) kommunikáció hangulatát. Kérlek, ez a magyar nyelv belső (és nem benső!) logikájából adódik és használd rendesen! Persze, van akinél az intimitás legmagasabb foka a belsőségei állapotának elemzése... ez esetben én kérek elnézést, nekem kellemetlen! :)

  "Az, hogy mindenkit leszólunk és „lekukkolózunk” és várjuk míg beérik végre a mi szintünket? (mert egy kicsit úgy hangzik, Tibor, hogy te már tudod mi lenne a megoldás és várod a többi csigabigát, hogy végre fogják már fel ők is."
  Én nem a szótlanságot ostoroztam. Csak a kommunikáció hiányát. Hogy valaki annyit sem bök oda, hogy "aha." Mennyibe kerülne? Miért gondolná bárki is, hogy ez őt kevesebbé teszi? Vagy bárki is lenézé ezért? Ha túl sok a néző, túl kevés a szereplő, akkor ez a helyzet színházat (rosszabb esetben cirkuszt) eredményez. Elválik a kör szereplőkre és nézőkre. Aki valami csekélykét nem tesz hozzá, az beleragadhat a néző szerepébe. Reális veszély. Én is voltam csendben, vártam... de nem vagyok egy türelmes tipus. Addig kérdezem, provokálom, rázom az embereket, hogy megnyilvánuljanak. És megértsék: ők nem nézőközönség, mert a tét bizony a saját életük és boldogságuk. Aki tesz, kapálózik, nyitott szemmel jár, az kap. Aki befogja szemét és fülét és egyhelyben ül, afölött elfut az idő. És ezt nem akarom. Boldog és kevésbé boldog keresztény párokat akarok látni, nem lézengő szingliket, akik saját álomképeiktől elvarázsolva magányosan téblábolnak egymás mellett!

  "Az egyetemes papság tanítását szinte teljesen mellékeljük a mindennapokból és ez így nem jó."
  Ezzel teljesen egyetértek. És ezt vallom is, a magam nem dogmatizált álláspontján. Minden erőmmel azon vagyok, hogy teret és lehetőséget adjak a Szentlélek számára, hogy rajtam keresztül megnyilvánulhasson. És úgy érzem, időnként ez meg is történik. Ez érzés, de a következmények igazolnak. Akinek az életében továbbgördülés, haladás, változás történik és a szomorúságot felváltja a derű, a depressziót a reménykedés, akkor érzem, hogy nem én szóltam, hanem a gondolatok és szavak felülről jöttek. Persze, képzem is magam, hogy legyen eszköztáram, amiből a Szentlélek kiválaszthassa a legjobban működő megoldást. A különbség talán az, hogy inkább a pszihológiából (pl. Eric Berne) merítek. Mentoromnak Hamvas Bélát választottam.

  VálaszTörlés
 8. Kedves Timótheus! (3.)

  Jó, megértettem, számodra, mi az "igaz hit". Ebben egyet értünk.

  "Isten adja hozzá Szentlelkét, hogy lássuk magunkat úgy, ahogyan Ő lát." Igaz! És ahogy a Szentlélek másokon keresztül nyilatkozik meg, a legtöbb, hogy odafigyelünk másokra. És ahogyan a Szentlélek nem személyválogató, bárki által szólhat hozzánk, így mindenki szavára oda kell figyelni, értékelni kell, gondolkozni... ki mit miért mondott, mi a jelentése számomra, mennyiben illeszthető bele a rendszerembe és ha nem, nem a rendszerben van-e a hiba?
  "És ki vizsgálja felül, értem-e az Evangéliumot? Ki mondja meg, hogy tévtanító vagyok-e vagy nem? - A lelki vezetőd! Pl.: lelkész, bibliakör vezetője, ifivezető, presbiter. Bárki, aki testvéred a hitben, jól ismer és lelkileg felnézel rá. Hidd el, ő tudni fogja!"
  Hááát igen, ez fogós kérdés. Nekem a barátaim ilyenek. Persze, kritikával kezelve. De az, hogy valaki válaszol a felvetéseimre, az már azt jelenti, hogy a Szentlélek nem hagyta nyugton és válaszolnia kellett. És ha nem mindegy neki (pl. Te is) hogy mit dumálok és miért, és vette a fáradságot a válaszra, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek szólt - azaz a szeretet szólt és nem a személytelen közömbösség. Erre oda kell figyelni.
  És a kedvenc részem a leveledből, ideírom, mert talált és köszönöm:
  "Mindannyian tévtanítók vagyunk, mert szívünk bűnös és nem vagyunk képesek magunktól Isten szerinti döntéseket hozni. Viszont már van remény (since Jesus :), ha kérjük, Isten ad bölcsességet, igei látást, vezetést az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy utána minden happy és rózsaszín lesz, hanem azt, hogy egyre jobban látjuk, hogy önmagunk mennyire nem vagyunk képesek helyesen cselekedni és / de Isten kegyelméből, szerelmével vezeti mindazokat, akik bíznak benne! "

  Ez igaz rám is, kereső ember vagyok, aki megtalálta a válaszokat a legégetőbb kérdésekre, de ez nem elég, még annyi kérdés kibontatlan, és annyi ember kibontatlan, és amíg élek ez feladat... a kérdésekre választ találni és a zárt embereket megnyitni.

  Köszönöm a leveled, remélem válaszoltam, és hagytam nyitott kérdéseket is, amelyeken keresztül tovább folytatódhat a bibliakör! Várom a válaszod, a többi hallgató és nézelődő épülésére is, de azzal, hogy ők is szóljanak hozzá, mert nem ér "kukkolni", aki olvassa, az legyen itt és jelezze és vonódjon be és szóljon hozzá.

  Üdvözlettel,
  Tibor

  VálaszTörlés
 9. Kedves Tibor! 1x:)

  Köszönöm a megtisztelő megszólítást! De akkor már maradjunk a keresztnevemnél:) Ábel vagyok.
  Ha csoportosítani akarnám a témákat, akkor a következő módon tenném:
  teológiai, kommunikációs és nyelvtani problémák :) (ez utóbbi mondjuk csak nekem van:)

  Teológiai
  A válaszodból azokra a részekre szeretnék reagálni, amiknek van közvetlen vonatkozásuk az igerészhez és ezeknek milyen gyakorlati következményei vannak. A többi elméletet és életszemléletet nem érintem.
  Írod: „Tapasztalatot gyűjtök, és a saját kognitív rendszeremet építem“
  Néhány igerésszel kezdeném, mely megalapozza a lenti érveket az állításodban rejlő veszélyekkel kapcsolatban:
  - Rm. 3.23. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.
  - Rm. 5.12. A bűn egyetlen ember: Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kell halnia, mert mindenki vétkezett.
  - Ézs. 53.6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
  Jn. 3.18. Aki hisz a Fiúban, azt nem ítélik el. De aki nem hisz benne, az máris ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen Fiában.
  Mt. 10.28. Ne féljetek az emberektől! Ők csak a testeteket képesek megölni, a lelketeket nem! Istent féljétek, aki mind a testet, mind a lelket el tudja pusztítani a gyehennában!

  Ezek alapján a bűnről először is:
  Ez tehát nem csak azt jelenti, hogy alapjában jó emberek vagyunk, csak néha vétkezünk, de hát ki nem... Hanem a Biblia azt mondja, hogy képtelenek vagyunk elég tiszták lenni. Az egész „kognitív rendszerünket“ egy vírus fertőzte meg, mely mindent eltorzít és megront.
  Ebből az következik, hogy az általad megfogalmazott felfogás rendben van, ha a fenti igerészek komolyságát figyelembe veszed. Azaz, nem abból indulsz ki, hogy mi a szerinted (lelkiismereted, itélőképességed, tájékozottságod, értelmi képességed szerint) az elfogadható, hanem mi Isten szerint az elfogadható. A probléma akkor van, ha a te istenképedbe próbálod beletenni azt, amit a Biblia mond. Ez nem fog menni. Ha a másik irányból próbálod viszont, akkor igen. Isten istenképét – és emberképét – fogadjuk el alázatosan. Röviden, Isten: mindenható, ember: reménytelen bűnös. Ez is az egyik nehéz pontja sok más igerésszel együtt a Timóteushoz írt levélnek. Hiába ezt mondja a Biblia és reformátusként is ezt valljuk, benne volt a konfirmációnkban is, valahol legbelül a szívünkben úgy érezzük, hogy ha Isten elé kellene állnunk, azért fel tudnánk mutatni egy-két nemes, értékelendő dolgot, hogy azér lenne ott egy két dolog, amivel elé tudnánk adni, ami alapján méltónak találna minket. Pedig ez nem így van. A Biblia szerint halált és a pokolt érdemli mindegyikőnk! Pál nem hátrál meg, mikor tudja, hogy hogyan fog ez lecsapódni a gyülekezetben, zsidók és nem zsidók körében. (De jön még durvább is jövő héten, a 12-20 verseket fogjuk nézni...ahol már olyan volt gyülekezeti tagokról is szó esik, akiket egyenesen átadtak a Sátánnak :D Nem kell félni ettől sem, kérjük Isten Szentlelkét, hogy vezessen bölcsességgel ezzel kapcsolatban és épüljünk hitben, Isten elképzeléseinek megismerésében!)

  VálaszTörlés
 10. 2x

  Ha a fenti igerészeket figyelmen kívül hagyod, akkor ez egy veszélyes gondolkodás, kimondom bár nehéz és fáj, de tévtanítás. Nem állhatunk Timóteus cipőjében és ugyanakkor prédikálhatjuk, hogy nekünk, legyen bármilyen kulturális és értelmi, erkölcsi hátterünk, a megítélésünk nem önző és fertőzött bűnnel. Azt viszont igen, hogy Isten képessé tesz meglátni, mi a helyes, a szerinte való. Az érdekes dolog, hogy ahogy növekszünk a hitben és egyre érettebb keresztyének leszünk, nem azt látjuk meg, hogy mennyi jó van bennem, hanem hogy mennyire távol vannak az elképzeléseim Istenéitől.
  Tévedek, mikor Hamvas Béla szavaiból is ezt olvasom ki?
  „Kierkegaardnak Az idő bírálata című tanulmánya a kezembe került. Nincs társadalom, nincs állam, nincs költészet, nincs gondolkozás, nincs vallás, ami van romlott és hazug zűrzavar. Pontosan így van, gondoltam. De ennek valamikor el kellett kezdődnie. Elkezdtem keresni a sötét pontot, a protón pszeudoszt, vagyis az első hazugságot... Visszafelé haladtam a múlt század közepétől a francia forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a humanizmusig, a középkoron át a görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt megtaláltam, de minden válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még előbb. A jellegzetes európai hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem, holott bennem volt...“
  A véletlenekről: igen, így gondolom, nincsenek. És igen, tévtanítás azt állítani, hogy vannak. Bármennyire is nehéz elfogadni a világunkban zajló szörnyűségek mellett, hogy eközben egy szerető Isten létezik és nem hagyja, hogy bármi is akaratán kívül történjen, legalábbis az ige ezt írja.
  A bűn következménye minden betegség, háború és szomorúság, ezt szépen látjuk kibontakozni az 1. Mózes elején. Ami nehéz ebben: befogadni az egóknak, hogy létezhet egy Isten, aki csak azért, mert ő úgy gondolja, megteremti az embert, akiről már előre tudja, hogy vétkezni fog, és Ő meg fogja váltani őket (akiket előre kiválasztott – Rm. 8.30. - egy újabb húzós téma az egónknak:) és kész, ennyi. Mi porból vagyunk, egy hullám a vízen, mely jön és elmúlik. Mit érdemlünk? Mi alapján ugatunk vissza teremtőnknek, aki életet lehelt belénk, hogy ezt és ezt akarjuk, gondoljuk helyesnek? Isten Isten és mi pedig nem.
  …“de nekem így kerek, így érthető“. Látod, ez egy tipikus példa a tévhitre. Nagyon divatos ez ma, bár régen is az volt. Mi működik nekem? Mi az, ami nekem elfogadható? Te írd át úgy, ahogy meg tudod emészteni. Ez a New Age szózata. Ennek a gondolkodásmódnak nem az a lényege, hogy vagyok annyira jó, hogy el tudjam dönteni, meg tudjam ítélni, hogy mi helyes és mi nem? Ha igen a válasz, akkor ez nem biblikus. A véletlenekről alkotott teológiádnak pont ez a hibája. Nem Isten igéjén alapszik, hanem más emberi teóriákon. Én megpróbálom nem a saját bölcsességemet írni, hanem a Biblia álláspontját. Rávenni nem akarlak erre, ezt kényszeríteni nem lehet. Ha Isten Szentlelke ebben vezet, akkor te is ez alapján fogod látni Istent és magadat.

  VálaszTörlés
 11. 3x

  A pszichológiával semmi gond nincsen, (az én feleségem is pszichológus:), csak nem old meg semmit! :D És ezzel a feleségem is egyet értene! Amikor segíteni tudunk egy emberen, hogy kijöjjön a depresszióból vagy egy gyászolónak a szomorúságból, akkor vagy a tünetet kezeljük – erre tökéletes a pszichológia, vagy pedig elvégezük a szívműtétet, amit csak Jézus végezhet el. Muszáj véghezmennie a változásnak az ember életében, amikor elkezd Istenben bízni és elfordul a saját útjaitól. Ez ad igazi megoldást. A pszichológusok és azon belül is a keresztyén szakemberek között két féle gondolkodás létezik: az egyik, aki hiszi, hogy van vmi jó az ember szívében, csak az a gonosz világ rontja el a gyerekeinket és elő kell kutatni a megérzéseket, a legbelsőbb kincseinket és utána árad belőlünk a jó és a helyes döntések sorozata és a másik irányzat, akik tisztában vannak és elhiszik, amit Jézus mond, hogy belőlünk csak tisztátalan dolgok származhatnak. Nem tudom Berne melyik vonal, de érdemes így disztingválni a pszichológusok között, amúgy könnyen elsodornak a tévtanok.

  Nagyon köszönöm, hogy ilyen sok mindent megosztottál a hitéleteddel kapcsolatban. Szeretnék néhány úm. költői kérdést feltenni, melyek nagyon fontos területek sztem akármelyikünk számára, ha egészséges hitbeli növekedést szeretnénk:
  1. Van-e gyülekezeted? Ezalatt azt értem, hogy egy keresztyén közösség, ahova rendszeresen jársz, imádkozol, hallgatod az igét, aktív tag vagy? Van-e kiscsoportos alkalom (bibliaóra, házicsoport), ahol felteheted a kérdéseidet és lelki vezetőidtől válaszokat, útmutatást kapsz?
  2. Rendszeresen, naponta olvasod-e a Bibliát? Használsz-e kommentárt? Mit kezdesz a kérdéses részekkel? Hova fordulsz válaszért?
  3. Hogyan írnád le a megtérésed és hogyan veted össze a saját megtapasztalásaidat a blog 2. bejegyzésében olvasható a megtéréssel kapcsolatos cikkel?
  4. Hogyan fogalmaznád meg, mi az Evangélium? Hiszed-e és szívügyed-e hirdetni a nem megtért ismerőseidnek?

  VálaszTörlés
 12. Kommunikáció
  Értem az érvelésed a szókimondásod mellett, de nekem akkor is kicsit túl indulatos, ami sztem nem erény, ami viszont az lett volna, az egy bocsánatkérés :( de most már mindegy, én feladtam a szervát :), csak visszajelzéskét írom, mert tudom, hogy megírhatom, hogy jól esett volna. Annak tényleg nagyon örülök, hogy van miről beszélgetni és ha valamiről érdemes az életben akkor az egy igerész. (Elfelejtettem még írni, hogy nagyon örültem annak is, hogy Tia többször elolvasta és elmélyült az igerészben, ez tényleg nagy öröm és – értsétek jól – sikerélmény számomra!)

  "Én nem a szótlanságot ostoroztam."
  Sztem inkább az ostorozással van a gond Tibor. Muszáj? Miért kell így, ilyen formában elmondanunk a gondolatainkat, ráadásul teljesen ismeretleneknek, akiknek nem ismerjük a körülményeit? Tudom, hogy mindenkiben eleve ott van a frusztráció, hiszen nagy a gond az egymással való kommunikációban, de lehet, hogy így pont azok kapják az ostorozásainkat, akik nem érdemelnék meg. Sztem aki rákattint, beleolvas és ezáltal részt vesz, nem érdemli meg ezt.

  "nem vagyok egy türelmes tipus. Addig kérdezem, provokálom, rázom az embereket, hogy megnyilvánuljanak."
  Oké, akkor most erre szeretnék nagyon őszintén reagálni és megmondani úgy, ahogy van bennem: ez egy nagyon helytelen kommunikációs mód! 1. nem vagy türelmes típus 2. provokálsz 3. fel/megrázol embereket, míg megnyilvánulnak. Gondolj bele egy kicsit a többiek helyzetébe: nem szeretik, ha türelmetlenek velük szemben, ha provokálják őket, ha rázzák őket, hogy kierőszakoljanak belőlük valamiféle megnyilvánulást!!! Mégegyszer: az ok érthető, baj van és kommunikálni kéne. De nem ez a megoldás. Csakis a szeretet, a türelem, az elfogadás, az ima és Isten igéjének elmélyítése a szívünkben és cselekedeteinkben. Ne haragudj, de tudom, hogy elvárod az őszinteséget és bírod a kritikát. Szeretettel írom neked testvérem!

  Nyelvtani
  Bocsi a bensőséges és belsőséges szavak kijavításában, megjegyeztem! és köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmet! Kicsit visszanyal a fagyi, ha megengeded: mi volt erre a motiváció, hogy leírd? :D A lényeg nem ment át volna amúgy is? Nem csak az volt mögötte, hogy jól esett megmondanod a tutit? :)

  Köszönöm az eddigi reakcióidat és szeretettel várom a továbbiakat. A hétvégén megjelenik a következő rész az 1. Tim. 12-20-ról. Úgy érzem, hogy ebben még több kritikus, nehezen emészthető hely lesz. De jó lesz együtt, Isten Szentlelke segítségével közösen azokat is megbeszélni és remélem mindezek épülésünkre és hitünk növekedésére lesznek.

  Amennyi szeretet csak belefér még ebbe a megjegyzésbe:

  Ábel

  VálaszTörlés
 13. Nyelvtani - na akkor ezt még1x, bocsi, késő volt már...:)
  Köszi a segítséget a bensőséges és belsőséges szavak kijavításában...

  VálaszTörlés
 14. Közben beszélgettünk Berne-ről is és a Sorskönyvről feleségemmel.
  Tibor, nincs elég keresztyén pszichológus? Pálhegyi Feri bá? Dobson? Ők nem keresztyén bullshit, ők is megszerezték a doktorijukat pszichológiából csak emellett nem mennek szembe Isten igéjével, hanem felhasználják azokat a területeket, amelyek segítenek a keresztyéneknek is, ui. minden tudomány, így ez is, Isten ajándéka.
  Berne:
  "Minden ember már kora gyermekkorában elhatározza, hogyan fog élni, és hogyan fog meghalni, és ezt a tervet, amelyet minden lépésünkkel magunkkal hurcolunk - ezt nevezzük Sorskönyvnek."
  Most a 139. Zsoltár jut eszembe így először. De hozzáteszem, nagyon meghatároz a gyermekkor, a szüleink az egész hátralevő életünkben és erről fontos beszélni. De, hogy ki dönti el, kinek a kezében van a sorsunk az egyértelmű a Bibliában. Persze nekünk is van lehetőségünk dönteni és cselekedni, van felelősségünk és Isten elvárja, hogy használjuk az eszünket, értelmünket. Ez egy nagy téma, nem megyek jobban bele.
  A lényeg, hogy ha te nem keresztyén (azon belül is konzervatív, azaz bibliahívő) pszichológusokhoz fordulsz tanácsért - nem baj, ha érdeklődünk, feleségem is vizsgázott a könyvéből - alárendeled magad a nézeteinek, akkor hogy tartod meg azt (is), amit a Biblia mond? "Kinek szolgálsz?"

  VálaszTörlés
 15. Kedves Ábel!

  Először egy idézet:
  "Művemben abból fogok kiindulni, hogy Jézus a jó emberekkel szóba sem állt. Ez aztán az emberismeret. Pedig nem is volt óvóhelyen, sem társbérletben. Minek állt volna velük szóba? Ők nélküle is egészen kitűnően megvoltak, nem is volt szükségük reá, mert kérem szépen, a jó emberek nem szorulnak a Megváltóra, ők nyílegyenes ösvényen, botlás nélkül haladnak jól megérdemelt üdvösségük felé. Ők saját jóságukkal mindig segítenek magukon, sohasem estek el, a legtöbben mértékletesen meg is gazdagodtak. Egy ilyen jó embertől egyszer vallásos vitán azt kérdezték: hát önnek mi a véleménye? Mire ő lágyan: nézze, én az ilyen Isten-dolgokról nem sokat gondolkoztam, nekem mindig elég tűrhetően ment. Na úgye, mondom. Nincs neki megváltóra szüksége. Neki mindig elég tűrhetően ment. Jézus vámszedőkkel és kurvákkal barátkozott. ...
  A jó ember, aki az úr színe előtt jó merészel lenni, és szemét tágra nyitja, kezét ünnepélyesen fölemeli, és így szól: bocsánat, engem ilyesmi nem illet, mert én jó vagyok, és igaza van, és mindig igaza van, és nincs szörnyűbb, mintha valakinek mindig igaza van, különösen, ha olyan jó. Keresztény testvéreim, óvakodjatok attól, hogy jók legyetek, és hogy jóságtokat számon tartsátok, és a jóságra hivatkozzatok. Nincs mire hivatkozni. Az úr színe előtt semmire se tudsz hivatkozni, üres kézzel jöttél, és meztelenül és erőtlenül, és amit azóta tettél, csak erőtlenebbé tett és bemocskolt és összetört, és ez vagy te. Az egyetlen, ami fenntart, hogy Jézus megkönyörül rajtad, és hozzád lép, és beszél veled, mert elég érdemes vagy rá, elég koszos és züllött vagy és hitvány vagy és nem vagy jó. A jóknak reám nincs szükségük, mondja Krisztus, ők az utat az Atyához maguk is megtalálják. Én nem kívánok együtt élni azokkal, akik egyedül is az Úrhoz találnak. A hunyorgató jóság, amely úgy számon tudja tartani önmagát és a világraszóló jóság, amely az emberiséget halomra mészárolná és mészárolja. Jézus ember, és sohasem volt jó és nem jó, és Krisztus Isten és nem jó, és beszél és tanít és gyógyít és vigasztal és hitet ad és megvált és szenved és meghalt és feltámad, de sohasem jó, ellenben mindig itt van és békít és szeret és megért, és óvakodik attól, hogy jó legyen, és óvakodik a jó emberektől, mert azok neki túl jók, és reá nincs is szükségük. A tudás fájának megkísértésében nem az a szörnyű, hogy az ember rossz lett, hanem, hogy jó, ez az a borzalom, amit az ember az óvóhelyen tanulhat meg. Szeretném, nagyon szeretném látni, hogy ez a nagy jóság egyszer végül leboruljon jajveszékelve, Uram, Uram, bocsásd meg az én jóságomat! Add meg nekem mindennapi bűnömet, hogy alázatomat meg tudjam tartani, és erőtlenségemet és a hitet, hogy egyedül a te kegyelmed menthet meg, semmi más, a kegyelmed, amely közötted és közöttem az egyetlen érintkezési lehetőség, és nekem nincs érdemem és nem vagyok jó, és Krisztus hozzám lép és megérint, hogy mankómat eldobjam és fölkeljek és járjak. Óvj meg a jó emberektől és a jótettektől és azoktól, akiknek nincsen szükségük Krisztusra, és akik nem tudják, mi a bűn és az alázat, és az elveszettség és a sírás és az éhség és a félelem és a lét megtörése, és nem tudják, mi az, koldusnak lenni, és csak a koldus látja meg az Isten országát, ámen."
  /Hamvas Béla, Karnevál/

  VálaszTörlés
 16. A tegnapi egyik bejegyzésre reagálnék (ha már lehet itt mindenfélét kérdezni:)
  Volt egy 4 pontos „költői” kérdés. Az első az egy nagyon fontos kérdés („Van-e gyülekezeted? Ezalatt azt értem, hogy egy keresztyén közösség, ahova rendszeresen jársz, imádkozol, hallgatod az igét, aktív tag vagy? Van-e kiscsoportos alkalom (bibliaóra, házicsoport), ahol felteheted a kérdéseidet és lelki vezetőidtől válaszokat, útmutatást kapsz?”) A többi is az. De az elsőről beszélnék. Én jártam egy gyülekezetbe. Jártam a bibliaórákra is rendszeresen. De elhangzottak olyan mondatok, melyek ellentétesek a Bibliával. Így hát felhagytam az odajárással. Később elmentem egy másik felekezethez tartozó közösségbe, ahova mindössze kb.1-2-3 hónapig járhattam az istentiszteletekre, mert nem hallatszott ki az Evangélium. Ezért oda sem járok már egy ideje. Már arra kezdek gondolni, h ettől függetlenül mégis vissza kellene mennem, mert közösség nélkül nem lehet. Ti az én helyemben mit tennétek? Nekem Debrecen messze van :)

  VálaszTörlés
 17. A fenti idézetben a „jó” ember az önigazult „jó” ember. Aki a saját erejéből jótetteket visz véghez és mindennek tudatában jónak érzi magát. Az üdvösséghez ez kevés, mert „kegyelemből van üdvösségetek a hit által”Ef2,8. „Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” Ef2,9 Aki pedig befogadja Jézust az életébe, felismeri bűneit, és elfogadja megváltójának, az üdvözül. És miután befogadja Jézust, arra fog törekedni, h jó cselekedeteket vigyen véghez. De ez már nem = az önigazult jó emberrel!

  VálaszTörlés
 18. Az előbb beillesztett idézet nagyon jól körülírja a jóságról és jócselekedetekről alkotott véleményemet. És ez a Százszingli témájához is közelebb segít, mert a "jóság" bizony nagyon sok embertől elválaszthat. És ahogy korábban írtam, a pozitív önkép "én jó vagyok" és a negatív emberkép "te rossz vagy" választja el a jóságra törekvő szingliket egymástól.
  Én személy szerint nem akarok "jó" lenni. Teszem a dolgom, sokszor hibázom, pl. amikor a kritikámba gunyoros, sértő kitételeket és szavakat írtam. Igen, hibáztam, tudom, sajnálom, és ezért bocsánatodat kérem. Sokat dolgozom mások öröméért, boldogulásáért, de nem azért, hogy a saját szobromat faragjam ezáltal. Hiszem és vallom, hogy csak és kizárólag Krisztus kegyelme üdvözítő. Azt teszem, amit tennem kell, néha rosszul, néha ügyetlenül. De hiába is próbálnék máshogy tenni, nem sikerülne.
  Nem az erkölcsi piedesztáról beszélek, hanem abból a mélységből, ahova csak a nem jó és erőtlen és bűnös és beszennyezett ember jut le, de onnan is elmondja a véleményét, mert bizonysága van.
  Akkor most a véletlenekről.
  "A véletlenekről: igen, így gondolom, nincsenek. És igen, tévtanítás azt állítani, hogy vannak. Bármennyire is nehéz elfogadni a világunkban zajló szörnyűségek mellett, hogy eközben egy szerető Isten létezik és nem hagyja, hogy bármi is akaratán kívül történjen, legalábbis az ige ezt írja."
  Érdemes lenne ezt a részt megkapargatni. Gondolom, előttem sokan megtették már. :)
  És ez főleg okoskodás, a hétköznapi döntésekhez vajmi köze van, illetve, ha valaki természeti csapást lát, nehéz mögé a szerető és beavatkozó Istent képzelni. Hiszen, ha beavatkozhatott volna, és nem tette: akkor nem szerető. És ez összefügg az ember boldogság-képével is. Sokan félnek a haláltól, rossznak tartják. Én nem. De az élet, a lehetőségek mégis többek az ostoba és tehetetlen halálnál. Pusztán ennyiben tartom jobbnak az életet a halálnál. És emberek vagyunk, lehetőség van a megtérésre és változtatásra. Ha jön a halál, ettől a lehetőségtől elesünk. Ennyi.
  Ezért mondom, hogy a katasztrófák nem egyeztethetőek össze a beavatkozó és szerető Isten képével. De összeegyeztethető a fizikailag be nem avatkozó, de az emberi lélekben működő Isten képével. Szeptember 11 vagy Guantanamó, vagy a náci haláltáborok vagy Recsk és a szovjet rezsim népeket kiirtó politikája vagy Katiny... ebben mind emberi közreműködés... illetve az Antikrisztus személytelen munkája látszik. De a cunami, Japánban és Indonéziában... nem lehet a Teremtő - a szerető Isten akaratából.
  Hogy ezeket helyére tegyem magamban, ezért fontos nekem a teremtő, mindenható - de fizikálisan be nem avatkozó Isten képe. A megváltás megtörtént. Többé nem fog szétválni a Vörös tenger. Ami csoda történik, az emberek által, a Szentlélek munkája által. Körbevesz minket a természet buta, de racionális és sok-sok tényezős világa. Ebben élünk. Nem érdemes ezt összekeverni az isteni szférával, mert ha összekeverjük, bálványimádók leszünk és a természet jeleiből kezdjük vizsgálni Isten akaratát, és a Bibliában írtakkal magyarázzuk a körülöttünk lévő "csodás" természeti jelenségeket.

  VálaszTörlés
 19. A pszihológáról: Az ember kicsiny. Saját árnyékát sem tudja átugrani. Megváltani pedig nem lehet és nem is kell, mert Jézus már megtette. A pszihológia ahhoz segít hozzá, hogy jobban megértsük a kicsinységünket, mozgatórugóinkat, gyengeségünket és jobban el tudjuk fogadni ezeket. És ahhoz kell a hit, a reménység, hogy változtatni is tudjunk ezeken. Hit nélkül a pszihológia is deskriptív tudomány lenne. De nem az. Célja a változás elősegítése, a megoldások keresése. Én nem vagyok pszihológus. Ha nagyképű akarnék lenni, azt mondanám, terapeuta szeretnék lenni, de ezt nem mondom. A legjobb megfogalmazás, hogy azért képzem magam, hogy minél csiszoltabb ásvány lehessek, hogy rajtam keresztül a Szentlélek fénye minél tisztábban megnyilvánulhasson és ezáltal minél hasznosabban működhessen.
  És a kérdéseidre válaszolva:
  1. Van gyülekezetem, de nem járok rendszeresen. Régebben nagyon aktív voltam, de most nem vagyok. Bibliakörbe sokat jártam, de most nem járok.
  2. Nem olvasok Bibliát naponta. De minden nap gondolkozom Istenről, Jézusról, előkerül szinte minden dologgal kapcsolatban. Pl. "Mit tenne most Jézus?"
  3. Vallásos családban nevelkedtem, nincs igazi "megtérés-élményem". Isten-élményeim vannak, amelyek bizonyítják számomra Isten létét. Ezek adják a hitem alapját. Ezeket mind más embereken kereszül tapasztaltam.
  4. Erről nagyon hosszan írhatnék, nem teszem. Én általában nem "hitetlen" körökben mozgok. Úgy érzem, nekem a "hívő" emberekkel van dolgom, azokkal, akik elfogadják az egyház tanítását, mégis elzártan, elzárkózva élnek. Számukra van elsősorban mondanivalóm.

  VálaszTörlés
 20. Kommunikáció

  Tia klassz lány, hűséges és kitartó! Láttam, most is írt, válaszolni is fogok neki! :)
  A többiekről: miért ostorozás? Mert van, akihez elég szép szavakkal közelíteni, de vannak olyanok is, akiknek ez kevés és unalmas és konformista. Zoli lelépett. Semmi reakció. Nem ír többet ide. Jó, az ő dolga. De miért lépett le? Ha nem kerül elő, olyan mindegy, hogy mi van vele! Mintha azt mondanánk: ha itt vagy jó, ha nem, úgy is jó. Igaz, igaz. De a kegyesség nem az egyetlen út a másikhoz! Ha annyit írtam volna, "milyen érdekes írás!" nem válaszoltál volna, ez biztos. És nem alakulhatott volna ki beszélgetés, ami - reményeim szerint másokat is épít. Nem szeretem a hullaszagot. Van, akit a vita, az érzelmek mozdítanak be. És ez nekik szólna... kár, hogy elrémültek a "mindent elfogadó kegyességtől". Kár. Sokat vesztenek. Az én célom hozzájuk is eljutni, lehet, nem a legmegfelelőbb ez a terep. De mikor T.Sz. hozzászólt, sokszor epésen, mindig kerültek hozzászólók is. Ezért döntöttem a kritikus, vitát serkentő hangvétel mellett.
  És emellett: én nem arra onanizálok, hogy milyen jót mondtam és megmondtam a tutit. Én itt primer módon nyilvánulok meg, annak reményében, hogy más is kedvet kap beleszólni. Lesz valami ami felkelti az érdeklődését és ő mondja a frankót. Ez már jobban tetszene.
  És végül a keresztény pszihológiáról:
  A világ nem valami finom hely. Azt hiszem, ezt nem kell alátámasztanom. Azért pont Berne, mert ő írja le legjobban azt a nagyon általános igazságot, hogy igazi, valós intimitás helyett sokan játszmákat játszanak (emberi játszmák) és hogy ezek kialakulása már a gyermekkorban elkezdődik (sorskönyv). De benne is megvan a hit, hogy ezekből ki lehet lépni és lehet nyitni egy másik ember felé (aki ugyancsak leteheti a játszmaszintű kommunikációt). Berne az, aki a pszihológiában legmesszibre megy az ember leleplezésében, leginkább kézzelfogható és releváns abban, hogy mi az oka, hogy egymással nem találkozunk, csak játszmák és maszkok színpadi szerepét alakítjuk. És nem véletlen Hamvas Béla sem. És a Karnevál (mindenki maszkot hord) sem.
  És ez a "Kinek szolgálsz?" - is provokáció. Hadd feleljek erre mentorom szavaival.
  "Mert, értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg."

  VálaszTörlés
 21. Kedves Tia!

  Nagyon tetszett a meglátásod az "önigazult" emberekkel kapcsolatban!
  Ezzel tökéletesen egyetértek, és köszönöm az igés alátámasztást! :)
  A kérdésem a következő:
  "De elhangzottak olyan mondatok, melyek ellentétesek a Bibliával."
  Mi lehetett ellentétes a Bibliával? Milyen gyülekezet volt ez? Miből vetted, hogy az ott elhangzó ige nem biblikus?
  Vagy hogyan lehet, hogy "nem hallatszott ki az Evangélium"? Írnál erről részletesebben is?

  VálaszTörlés
 22. Köszönöm a bókokat :) Azokkal a szavakkal jellemeztél, mint Bálám szamarát :)

  A város és a felekezet említése nélkül válaszolok. A bibliaórákra rendszeresen jártam és tetszett is. Egy rövid igeszakaszt beszéltük át mondatról mondatra elolvasás után. És nem volt semmi gond. Sokat tanultam is ezekből. Csak egyszer a pap azt mondta összegzésül, h jó cselekedetek által is lehet üdvözülni (=tévtanítás). Ez annak az igerésznek a kapcsán hangzott el, ami arról szól, h „mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok…” Mt25,31-46. Ezen nem tudtam túl lépni. Csak lelépni.
  A másik kérdésre pedig (hogy hogyan lehet, h nem hallatszott ki az Evangélium): nem hangzott el az Örömhír. Nem volt szó Jézusról, nem hallhattunk arról, h Ő a megváltónk.

  VálaszTörlés
 23. Kedves Tibor!
  1. ha van gyülekezeted, akkor járj is! Ha nem lenne, azt mondanám, h legyen! (ezt most magamnak mondom:)
  2. aki nap mint nap olvassa a Bibliát, az feltehetően jobban tud arra válaszolni, h „mit tenne most Jézus”
  3. a vallásos neveltetés nem helyettesítheti a megtérést
  4. nem a kérdésre válaszoltál :) nem baj :)
  Megmondtam a frankót (amit igényeltél:) a 4pontos válaszaidra. Baj?

  VálaszTörlés
 24. Hello-bello, sziasztok! Remélem áldott napotok/hetetek volt!
  Arra gondoltam, ha van kedvetek, akkor leírhatnánk egy-egy áldást és egy-egy nehézséget, ami törtét velünk a héten, hogy ezzel is egy kicsit közelebb érezzük magunkat egymáshoz. Persze nem kötelező, csak ha van kedvetek. Én szívesen olvasnám!
  Tibor! Köszönöm a bocsánatkérést, jól esett!
  Köszönöm az őszinteségedet, szinte biztos voltam benne, hgy ne válaszolsz a 4 kérdésre! Köszönöm/jük!
  Kedves Tia!
  A gyülekezet-kérdés nagy kérdés. Gyülekezetbe járni fontos, életbevágóan. Az ember vagy elveszti a hitét a többiek nélkül vagy eltorzul az. Isten a tesók által nagyon sokat formál rajtunk, a Biblia alapján muszáj közösségbe tartoznunk. Nem lehetünk Robinson keresztyének. Még ez a blog sem elég ahhoz, hogy a gyülekezetet pótolja. Nagyon pici százalékban, elszaadt, izolált helyeken, börtönökben lehetnek gyülekezet nélküli keresztyének, de máshol nem. Egy jó gyülekezet megér egy költözést, házeladást, bármit szinte.
  Milyen egy jó gyülekezet? A prédikációbol épülök (lelki vezetőmként tudok a lelkipásztorra nézni és egyetértek az igei átásáal a gyülekezeti életet és a tanítással kapcsolatban. Minden gyülekezetben vannak harcok, nem könnyű helyek ezek. Ezért nem szaba az alapján dönteni, hogy „hogy érzem magam“. A vezetőt/ket és a tanítást kell nézni és hogy mellette meg is élik mindazt, amit prédikálnak. Így lehet biblikusan választani, de mindezt persze alátámasztja az ima és az útkeresés, hogy a helyünkön legyünk. Mikor Debrecenbe költöztünk (4 éve), az volt az első, hogy 3-4 hónpig gyülekezeteket látogattunk. Sehol nem volt közeli ismerősünk, nem volt könnyű. De megtaláltuk a helyünket, ahol épülünk és növekszünk a hitben, van szolgálati lehetőség, kiscsoportok, igazi szeretetközösség, de sok bűnös emberrel, hibával – velem az élen. Ha viszont lelkészváltás lenne, nem a gyülekezethez lennék hű, hanem ahhoz, amit Isten mond és ha feltáadás-tagadó, homoszeuális vagy más irányban liberális lelkészt kapnánk, akkor rögtön elkezdenén gyülekezetet keresni, egy percig nem lenne kérdés, hogy ott-e a helyünk és hogy kell-e akkor másik gyülekezetet keresnünk. Inkább ne legyen munkám vagy tető a fejem felett, de tartozzak Isten gyermekeihez és legyen meg a biblikus testvéri közösség.
  A véletlenekről: a cunami akkor Isten akaratán kívül történt?
  A pszichológiáról: veszélyes terület lehet! Először olvassuk és ismerjük meg a Bibliát, nem mint infohalmazt, hanem Isten elképzeléseit a világról, rólunk, Róla. 2, Aztán ismerjük meg a keresztyén pszichológusok álláspontjait 3. Ismerkedjünk, informálódjunk világiaknál is. Ezt az utat járva nem féltelek, ha megcseréled a sorrendet, igen, féltelek.
  Kérdésekre:
  1. Kár, igzán sajnálom és remélem ez még változni fog, főleg ha már párt találtál és családot alapítasz, persze nem ártana előtte is J

  2. Egyetértek Tiával. Ez amúgy egy nehéz terület. De ha nem is naponta hetente 2-3 elcsendesedés az ige felett sztem „kötelező“, ha tényleg komolyan vesszük, hogy Jézus meghalt értünk.

  3. Szintén osztom Tia véleményét és imádkozom, hogy legyen megtérés élményed, ami Isten kegyelméből megadathat

  4. Írj róla akkor többet! J

  VálaszTörlés
 25. Kommunikáció
  Nem tudjuk belasszóni a szingliket, ezt Jézus se tette. Itt van a lehetőség, „szeressük ide őket“, Krisztus szeretetévvelvonzzuk Istenhez az embereket!
  Ha annyit írtál volna Tibor, hogy érdekes, akkor nem ragáltam volna, de sztem azért még van egy két fokozat a 2 között.

  "Nem szeretem a hullaszagot. Van, akit a vita, az érzelmek mozdítanak be. És ez nekik szólna... kár, hogy elrémültek a "mindent elfogadó kegyességtől"."
  - ezt elmagyaráznád, amíg nem biztos, hogy értem, nem akarok rá reagálni, köszi!

  Amit Berne megfogalmaz jó, mély, hasznos. De nézd már majd meg a kedvemért Pálhegyi Feri bácsi könyveit, írásit vag akár Dobson irományait. De sok nem pszichológus teológust és mondhatnék, J. I. Packer pl., akik ezt sokkal jobban megfogalmazzák és leírják. Nem Berne volt, aki ezt „elég bátor volt leírni“. Nem fogsz csalódni, hidd el, ha megnézed ezeket!

  Némi kiábrándultságot érzek a sorok között. Hogy amikor feljön Isten szeretete, mindenhatósága, gondoskodása, akkor azt te nem teljesen fogadod el, kicsit mintha ki lennél ábrándulva a keresztyének üzenetéből, Jézusból. Remélem, hogy nem így van, de ha igen, akkor Jézus szeretete újra megragad és túlcsordulásig betölt!

  Áldás, békesség

  Ábel

  VálaszTörlés
 26. Kedves Ábel!
  Köszönöm a válaszod a közösséggel kapcsolatban. Tapasztalatból nem tud6om, de érzem, h úgy van, ahogy mondod: mindent megér egy jó közösség.
  Néhány hete még költözésre is gondoltam, és akkor jött a Zs87,6. Ebből tudom, h még nem mehetek el innen. Pedig az árral szemben megyek. Néha olyan elesettnek is érzem magam emiatt. Hogy egyedül vagyok a véleményemmel. De közben meg tudom, h nem vagyok egyedül.
  Biztos furcsa néhányatoknak, de nekem ti és ez a blog is sokat jelentetek :)

  Kedves Tibor!
  A kommunikációról:
  Találjunk ki valamit, h jobban terjedjen a http://szazszingli.blogspot.com keresztény körökben. Olyanokat tudnék vállalni pl. hogy templomok környékén kiragasztom a blog kezdő szövegét. Ha ez jó ötlet eggggggggyáltalán.?.?.?

  VálaszTörlés
 27. Kedves Ábel!

  Köszönöm a válaszod! Holnap és holnap után dolgozom, 8-20 óráig, nem lesz időm kommentelni, úgy gondolom. De ma még van időm...
  ezt írtad:
  "és ha feltámadás-tagadó, homoszexuális vagy más irányban liberális lelkészt kapnánk, akkor rögtön elkezdenén gyülekezetet keresni"
  Szerintem feltámadás-tagadó lelkész nincs. Homoszexuális lehet. De ha a prédikációjában, életvitelében ez nem nyilvánul meg, miért kellene kirekeszteni? És ha liberális (mondjuk politikailag) az miért baj? Jó, én anti-liberális vagyok, és anti-kommunista. De ettől még lehet jó lelkész, érzékeny ember... van olyan testvérem az egyházban, akinek a politikai nézetei szöges ellentétben állnak az én nézeteimmel. Ettől még lehetünk testvérek az Úrban... tulajdonképpen a vallási közösség ideológiák és nemzetek fölötti!

  "A véletlenekről: a cunami akkor Isten akaratán kívül történt?" Egy barátom is elolvasta a vitát és azt tette hozzá: "az még továbbra is probléma, hogy Isten valószínűleg előre látta, hogy mi minden fog történni abban a világban, amit Ő megteremt."
  Véleményem, hogy igen, látta. De nem avatkozott be. Megtehette volna (mindenható) de nem tette meg. Nem szeretetlenségből. Ha beavatkozó Isten lenne, a világ nem így nézne ki. De a megváltás műve elvégeztetett. Jézust keresztre feszítették - nem a zsidók, az emberek. Ez a választóvonal. Innentől Isten választott népe nem csak a zsidóság, hanem mindenki, aki Jézusban hisz. Ez a választóvonal. Előtte Isten megjelent a világban. Csodák kíséretében. Égő csipkebokor, Vörös tenger szétválasztása, stb... ezután ilyesmiről szó sincs. Visszavonult, mint mindenható Isten, és itt maradt, mint Szentlélek Isten. Az emberiségben megjelent az Antikrisztus, az ember azóta van igazán választási helyzetben, hogy kinek engedelmeskedik. Ez a választóvonal. A világ el van eresztve. Ha így érthetőbb, ki van adva.
  "és az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött – és meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom – kai edothe auto exousia."
  Ami ma történik körülöttünk, csak úgy érthető és elfogadható, ha elfogadjuk a tényt (Jelenések könyve), hogy az Antikrisztusnak ki vagyunk adva. Bármit tehetünk, Isten nem torolja azt meg, nem Isten büntetése a betegség, sem a tornádó, sem a cunami. Ez csak következmény. És nem a bűneink következménye, mert élnek közöttünk bűnösök és hitványak, akik a legnagyobb jólét és pompa között várják a véget. Nem. Ez Isten kivonulásának, tartózkodó lényének a megnyilvánulása.
  Jelen van, ott, ahol teret engedünk neki. Nincs jelen, illetve az Antikrisztus van jelen, amennyiben Őt kizárjuk az életünkből. Hiszen a küzdelem nem az életben maradásról szól, hanem az üdvről.
  A válaszom: a cunami akkor Isten akaratán kívül történt? Nem, de nem is az akaratából. A világ fizikai törvényszerűségek mentén mozog. Lehet, hogy egynémely tornádó a globális felmelegedés miatt keletkezett. De ez már az emberi szféra, amikor a gyáros látva vagy nem látva a következményeket, megnyomta a Start-gombot, egyszerűen azért, mert hasznot akart. És talán be sem látta, mi lesz ebből. A világ olyan, amilyenné tesszük. És igen, ott van a természet ereje fölöttünk, amibe Isten nem avatkozik be, mert ismét mondom, a cél nem a túlélés, hanem az üdvözülés.
  Véleményem szerint ezért veszélyes a természet és a fizikai világ mögött Isteni akaratot keresni, és ezeket Isten akaratával magyarázni.
  Az idei Csillagpont találkozót - mondhatni - elmosta az eső. Most azon kellene gondolkozni, mi volt ezzel Isten terve? És válaszokat oktrojálni, hogy az jöjjön ki, amit akarunk?

  VálaszTörlés
 28. A pszihológiáról: :)
  Köszönöm, de nem kell engem félteni! Ezért legalábbis nem. Elég stabil Istenképpel és emberképpel rendelkezem, de ez nem zárt, hanem nyitott.
  Kérdésekre:
  Sokáig voltam úgymond depressziós, motiválatlan és szeretethiányos. Ilyenkor nemhogy templomba menni nem volt kedvem, de felkelni sem. Most ez, az új munkahelyemmel megváltozott. Azon morfondírozom, hogy most boldog vagyok-e. Pedig a boldogság eddig a szeretetben megélt párkapcsolatot jelentette. De úgy érzem, ezen a munkahelyen annyi mindent kapok, és ez annyira feltölt energiával és szeretettel, hogy igazán gondolkozom azon, hogy társ nélkül is lehetek-e ilyen "boldog".
  Szerintem a "megtérés-élmény" sok plusszt ad és nagy lökés. De ezt nem hajszolom. Amennyit Isten ad számomra, az elég ahhoz, hogy ne kételkedjem. A megtérés-élmény egy különleges dolog, de nem tudom, miért adná meg Isten ezt, ha enélkül is a közelében érzem magam. Ezért mondom, ha imádkozol értem, ne ezt kérd, hanem egy párt, aki elfogadja az életvitelem, az adottságaimat, akivel együtt még közelebb tudok kerülni Istenhez.
  Kérted, hogy írjak az Evangéliumról. Az örömhírről. A legfontosabb számomra, hogy az élet - bár nem láthatjuk, túlmutat a halálon. És az ember élete és hite nem vész el, nem semmisül meg a halállal. Megnéztem a videókat, amelyeket az utca emberével készítettetek. El is gondolkodtatott. Lejátszottam magamban, mi lenne, ha úgy lenne, mint az öreg bácsi mondta, a halál megsemmisülés. Nincs feltámadás, nincs következménye a hitnek, elporladunk. Azt kérdeztem magamtól, hogy ennek fényében másképpen csinálnék-e bármit is. Megtenném-e azokat a kompromisszumokat, amelyek árán jobban élhetnék? Más lenne-e életem középpontja? Mert hiszek, a válasz hipotetikus, de félelmetes.
  Nem.
  Hipotetikus, mert hiszek, és nem tudom elképzelni mi lenne, ha nem hinnék. De félelmetes is, mert azt hiszem, nem csinálnám másképpen akkor sem, ha nem lenne örök élet és üdvözülés. Miért? Mert nekem így rentábilis (kifizetődő). Ha lesz feltámadás, ha nem. Mások öröméből és boldogságából sokat nyerek. Örülök. És mellette különösképpen nem érdekel a saját boldogságom - persze, azért megszerzem, ami az örömérzetemhez kell. (bűn) De én ilyen vagyok, mondhatni ilyennek teremtettek. Hogy ez áldás vagy átok... jó kérdés.

  VálaszTörlés
 29. Kommunikáció:
  :D Az biztos, hogy az első kommentem a posztra egyértelmű provokáció. :) De a célom elértem, kialakult beszélgetés, még ha hármónk között is, ez nem baj! :) De sok érdekes gondolat született, ez is a véleményem. Úgy érzem, az eredmény igazol. :)
  Ami durvább kérdés, amit feltettél, a kegyességről.
  Nem tudom, láttad-e az "Ádám almái" c filmet. Meg kell nézd. Nagyon jó keresztény film.
  http://www.filestube.com/a0bd8239b9f7e0d703ea,g/Adam-almai-2005-DVDRip-XviD-Hun.html
  Innen letölthető.
  Ez nekem probléma, a határvonal. Hol van a kegyesség, az enthuziazmus (elragadtatottság) és a világban élés között a határvonal. Én a nyomor, az elhagyatottság, a bűn, az éhség, a megtöretés, a kicsinység és gyengeség felől közelítek. Jólétben, viszonylagos jólétben, fenyegetettség nélkül kijelenteni dolgokat... viszonylag könnyű. És ezek lehet, hogy ennek fényében frázisoknak hangzanak. Azt hiszem, én sem vagyok autentikus. Hiszen van áramom, van netem, számítógépem. Egy híd alatt élő ember bizonyságtétele sokkal hitelesebb volna.
  Azt akarom ezzel mondani, hogy ha az ember nagy szavakat használ, nagy a veszélye, hogy elszakad a földi lét nyomorúságától. Megérteni a másik embert csak a létének teljes átérzésével lehet és ez nagyobb feladat, mit befizetni a számlákat egy deficites háztartásban. A kérdésem a hitelességre irányult. Ki mit mondhat hitelesen?
  Ennyit erről.
  Könyvajánlót viszont kérnék! Mit lenne érdemes elolvasnom Pálhegyi Feri bácsitól, Dobson-tól, J. I. Packer-től!
  "Némi kiábrándultságot érzek a sorok között. Hogy amikor feljön Isten szeretete, mindenhatósága, gondoskodása, akkor azt te nem teljesen fogadod el, kicsit mintha ki lennél ábrándulva a keresztyének üzenetéből, Jézusból."
  Nézd, sokat szenvedtem. Mint mindenki. Ezért tényleg kicsit kiábrándultam a keresztyének üzenetéből (kegyesség), de egy szemernyit sem ábrándultam ki Jézusból. A kettő nem egy, nem szabad összemosni!

  Áldás, békesség!
  Tibor

  VálaszTörlés
 30. Kedves Tia!
  "A kommunikációról:
  Találjunk ki valamit, h jobban terjedjen a http://szazszingli.blogspot.com keresztény körökben. Olyanokat tudnék vállalni pl. hogy templomok környékén kiragasztom a blog kezdő szövegét. Ha ez jó ötlet eggggggggyáltalán.?.?.?"
  Jó ötlet, persze, nem ismerjük a Szentlélek Isten útjait, hogy kihez mi által ér el. Én javasolnám a facebookos megjelenést, így közvetlenebb módon láthatnánk egymást.
  Sokat gondolkoztam, hogy szívesen indítanék egy keresztény társkeresőt. No, ehhez most sem időm, sem tőkém nincsen. De lehet, ha Isten adja, akkor mindkettő lesz és én is megpróbálkozhatnék keresztény szinglik összeillesztésével, ezen sokat gondolkoztam, rengeteg ötletem gyűlt össze.
  Szerintem lenne rá kereslet, hiszen a jelenleg :S "működő" keresztény társkeresők is élnek, úgy gondolom, lehetne jobban csinálni, professzionálisabban.
  Meg is tudnám írni (számítógép programozó vagyok) csak jelenleg nincs időm, és támogatásom.

  VálaszTörlés
 31. Sziasztok!

  Én is egy vagyok a „kukkolók” közül, de eddig még soha nem éreztem késztetést, hogy hozzászóljak, egészen idáig.
  Nagyon örülök, hogy ilyen Igetanulmányozós posztok is sikeredtek ide :). Nekem Ábel írásában sok kifogásolnivalóm nincs (de ez persze nem jelent semmit... :)). Néhány dolog a kommentekben azonban megütötte a „fülemet”:
  1.Ezt hallottam egyszer egy lelkésztől: azon gondolkozni, hogy mit tenne Jézus, nincs értelme. Nem ugyanaz a feladatunk, és teljesen más korszakban is élünk (sarkítás, de ha ő betartotta az ételtilalmakat, akkor nekem is kéne?). És persze általában oda jutunk, hogy fogalmunk nincs mit tenne (ami nem is meglepő, lévén bűnösök vagyunk...). Sokkal jobb, ha imában kérjük, hogy mutassa meg, mit tegyünk!
  2.Tibor, azt hiszem nem teljesen értem, amiket Isten-cunami-Antikrisztus témában fejtegetsz, de azért elmondom, amit gondolok erről... Szóval, szerintem Isten minden időben ugyanaz az Isten. Mózesnek is ezt mondja: Vagyok aki vagyok (2Móz 3:14), ezt lehet úgy is fordítani, hogy Leszek aki leszek ill. Voltam aki voltam. Nem hiszem, hogy mostanra visszavonult volna. Én úgy látom, hogy te a szerető Istent látod, és ebbe a képbe nem fér bele, hogy rosszat is megenged. De nagyon fontos látni, hogy Isten igazságos is! Az Ószövetségben is voltak népek, akik „kiütötték a biztosítékot”, és ezért kiirtattak a föld színéről. Észre kell venni, hogy Isten a hívőkkel a legigazságtalanabb, mert nem érdemünk szerint mér miket. Baromira érthetetlen a kegyelem! Sokkal igazságosabb lenne, ha az egész Föld elpusztulna. Lehet azon gondolkozni, hogy ezt vagy azt miért enged meg Isten, de lehet érdemesebb azon, hogy miért tűr? Azon is el lehet gondolkodni, hogy miért teremtette Isten az embert, ha tudta előre, hogy el fog bukni. De én ebben is a kegyelmet látom, hogy Isten, bár tudta, hogy elbukunk, mégis választási lehetőséget adott, és nem a bábjai vagyunk! És előre eltervezte a mentőakciót is :).

  Szeretettel: Egy kukkoló

  VálaszTörlés
 32. Kedves Tibor!

  2 gyors megjegyzés az utóbbi kommentjeidhez:
  1. Szerintem az Ádám almái nem keresztény film. Nem igaz hitet mutat be, csak valamit, amit a kívülállók annak látnak...Nekem nagyon nem tetszett...
  2. Azt írtad, h kiábrándultál a keresztények üzenetéből, de Jézusból nem. Ezt nem értem. Ha az üzenet nem Krisztusról szól, akkor nem keresztényi! (Ajánlom mindenkinek tanulmányozásra Bryan Chapell Krisztus-központú igemagyarázat című könyvét...). Te szerintem nem a keresztényi üzenetből ábrándultál ki, hanem a vallásosságból. Ezt pedig teljes mértékben meg tudom érteni :).

  Egy kukkoló

  VálaszTörlés
 33. Kedves Eddig még hozzá nem szóló, de most már e közösség tagja!

  Két válaszodra:
  1. Itt nem konkrét értelemben Jézus teljes világképébe való belehelyezkedést értettem, csupán a szeretet parancsát. És ez azt jelenti, hogy nem csak azt mérlegelem egy kérdés kapcsán: "mit tenne most egy jó ember" hanem hogy mi lenne ezen túlmutató is.
  2. Az ember istenképű. És ahogy az ember életében következhet váltás, miért ne lehetne Isten "életében" is? A különbség talán, hogy Isten következetes lehet. És az ember is, de ez jelen körülmények között igen nehéz, de nem lehetetlen. Ugyanaz az Isten, de Jézus előtt másképpen nyilvánul meg. Nekem ez teljesen belefér.
  És igen, a szerető Isten képébe a rossz is belefér, mert Jézussal önmagát jelentette ki, és ez a legtöbb! És ezen túl - talán - nincs is szükség fizikai beavatkozásra. Nem kell a tengert szétválasztani. Jézus után elég Őt és a Szentlelket követni.
  A kegyelem érthetetlen, de érthető is. És jó kérdés, mi érthető a kegyelem szó alatt. De számomra belefér a halálos ágyán megtérő háborús bűnös megtérése (ha ilyen van).
  És nagyon jót mondtál, szerintem, hogy nem a bábjai vagyunk! Bár lehet, hogy látja előre a válaszainkat, de mi nem, ezért "szabadon" dönthetünk.
  A kérdésedre válaszolva egy idézet:
  "Az ember nem szívesen, csak legvégső esetben nyúl eszkatológiai kategóriákhoz. Hiszen, ha lehet, a dolgokat nem kell ilyen magasan venni, egyszerűbben is meg lehet érteni és fogalmazni. Fölösleges a nagy dolgokat minduntalan előrángatni. Nem is ízléses. De, kérem, próbálja valaki azt, ami egy idő óta s most egyre nagyobb vehemenciával kibontakozóban van, próbálja másként megérteni és megmagyarázni. Akár a szcientifizmus bármelyik elméletével, akár valamilyen filozófiával. Milyen üres és szánalmas. Ez a helyzet így, ahogy ma fennáll és amilyen irányt vesz, már csakis és egyedül a végső kategóriák segítségével érthető. Ehhez minden egyéb magyarázat szűk és erőtlen, kicsiny és fals. Az ember, bármilyen vonakodva és kelletlenül, de kénytelen az eszkatológiához nyúlni és azt mondani: mindaz, ami történik, csak úgy érthető, ha feltételezzük, ez az Apokalipszis végső szakasza, ez az Antikrisztus elszabadulásának kora, ez az, amiről János apostol beszélt, amikor azt mondta, minden nép fölött adatott neki felsőbb hatalom – kai edothe auto exousia. Ez az a kor, amikor az az igazságtalanság, amelyet máskor az ég és a föld hatalmai megtoroltak, most meg van engedve és szabad.
  A kérdés ez: miképpen van, hogy mindaz a hajmeresztő igazságtalanság, ami megtörténik, megtorlatlan marad és azon mi nem tudunk segíteni? A válasz ez: az igazságtalanság megtorlatlan marad azért, mert ez most meg van engedve. Szabad, azért, mert ez az Apokalipszis végső szakasza és az Antikrisztusnak fensőbb hatalom adatott. Exousia."
  És megint csak a kérdésedre idézet:
  "Bizonyos, ha mindaz az igazságtalanság, amit ma elkövetnek, méltó és egyenértékű megtorlásban részesülne, a földnek napjában hetvenhétszer meg kellene nyílnia és a tengernek hetvenhétszer medréből kicsapnia és a mélységek tüzének hetvenhétszer fel kellene törnie és az égről hetvenhét csillagnak le kellene zuhannia. És nem az a hajmeresztő, hogy az igazságtalanság megtörténik, a hajmeresztő az, hogy a megtorlás kimarad. A felbőszült gonosztevők maguk is megrettenve ámulnak. Íme, szabad. Nem szakad le az ég. Meg van engedve. A hajmeresztő nem az, hogy az igazságtalanság megtörténik, hanem, hogy szabad és hogy meg van engedve. Amikor valaki egy vagy több ilyen cudar igazságtalanságot elkövet, kitapinthatóan érezni, hogy a világ megborzong és valaki keze ökölbe szorul. De nem sújt le. Még nem. Még szabad."
  Az idézetek Hamvas Béla Silentium c művéből valók. Talán érdemes a végigolvasásra. Feltöltöm.
  Hamvas Béla: Silentium -Titkos jegyzőkönyv - Unicornis
  Jó olvasást!

  VálaszTörlés
 34. Kedves E közösség tagja!

  Utolsó kommenteddel sokat adtál nekem! Mégpedig: valami zavart az Ádám almáiban, amit nem tudtam megfogalmazni. Akárhogy kerestem, nem sikerült. Ez nagyon zavart. Nem értettem. Láttam a próbatételek ellenére megnyilvánuló derűt, és tudom mit jelent a keresztény derű. De ez a kettő nem vágott össze, pedig hasonló volt számomra. Te mondtad ki, és ezt köszönöm! Most már tiszta: igen, ez tényleg az, amit a külvilág láthat a keresztényekről. Köszönöm! Helyére került.
  És a második pont is rendkívül találó! Az ötödik mondatod teljesen jól leírta, ami van, azt gondolom, érted és jól megfogalmaztad: a vallásosságból ábrándultam ki, nem a keresztyénség üzenetéből.

  Köszönöm a megnyilvánulásod, várlak vissza, mint testvért és éles eszű kommentelőt!
  Tibor

  VálaszTörlés
 35. Sziasztok és szia Kukkoló, Isten hozott, azt hiszem mindenki nagyon örül neked, a friss vérnek:)!

  Tibor! Nagyon kellemes munkanapot kívánok, tök jó, hogy szereted a helyet, ahol dolgozol! Ha lesz egy szabad perced, kukkants be ide is, várunk, ha csak olvasóként is!

  A könyvajánlóm, mindenkinek:
  Pálhegyi: Körkép, korkép, kórkép
  Dobson: Hitben maradni, amikor nem értjük Istent
  J. I. Packer: Igaz istenismeret
  Ha valaki, bárki csak az egyik könyvet is elolvassa, már megérte elindítani ezt a blogot. Igen, ennyire jók:)

  Liberális: bocsi, tényleg nem voltam egyértelmű! Abszolút nem politikai értelembe gondoltam, a keresztyéneket nem választhatja el a jobb és bal oldal, ettől még hitben egységben kell lennünk.
  Liberális tanító az az anglikán lelkész, aki összead két azonos neműt, az a katolikus pap, aki a szentek tanításait egyenértékűnek veszi a Szentírással, az a református lp, aki a cselekedetek általi üdvösséget is hirdeti, az a karizmatikus pásztor, aki kötelezővé teszi a nyelvekenszólást a gyülekezetében, vagy az az egyházzenész, aki megtilt bizonyos stílusokat a templomban és az is, aki azt mondja, hogy vannak véletlenek :) Tehát mindenki liberális keresztyén, aki elszakad az igétől, kihagy részeket vagy félremagyarázza és mindenki konzervatív, vagy hívhatjuk őket Evangéliumi keresztyénnek, akik komolyan veszik a 2.Tim. 3.16-ot.

  Meg fogom nézni a filmet, biztos, hogy nem a napokban, de felkerült a listára, köszönöm!

  Hogy miért imádkozzam érted? Itt van ez az ember, akiről tudom, hogy még nem volt megtérés élménye de a párválasztás is imakérdés számára...hmmm, vajon miért is imádkozzam?? Számomra a sorrend egyértelmű! :) Lehet, hogy furcsa lesz a hasonlat, de arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a nem létező 25 éves lányom fülig szerelmes lenne beléd, hogyan viszonyulnék hozzád, mint jövendő vőmhöz, de még inkább, ahhoz a férfihoz, aki gondoskodni fog a lányom hátralevő életéről, hitéről, lelkivilágáról, stb? Valószínű nem támogatnám még a házasságotok.
  Hogy miért? (nagyon köszönöm a bizalmad Tibor, tudom, hogy érdeklődve figyelsz és igazán értékelem, hogy le lehet neked ezeket a dolgokat írni, köszönöm/jük a csoport nevében is!)
  Amikor elgondolkozol, hogy boldog vagy-e, a munkád jut eszedbe. Alapvetően benne vagy a párkeresési krízisbe és úgy gondolod, hogy ez a legnagyobb akadály most előtted, szükséged van egy párra, de a munkád elég jó és úgy érzed szeretnek, elfogadnak, ez mindenképpen segít a mindennapokban – és tényleg, ezért nagyon hálás lehetsz, ezzel semmi gond nincs. A baj akkor lenne, ha holnap ez nem lenne. Mibe fogsz kapaszkodni akkor? A kérdés, hogy te egyedül, egy másik bűnös ember nélkül, akinek szintén segíteni kell vinnie a terhet (inkább a férfinak a nőét, mint fordítva, de persze kölcsönös), meg tudsz-e állni egyedül és azt mondani, hogy boldog vagyok, mert az, hogy Jézus szeret, elég hozzá? Az, ami 2000 évvel ezelőtt történt értem a kereszten, amikor örök életet és egy bizalmas kapcsolatot nyertem Atyámmal, elég-e a teljes(!) boldogsághoz? Ebbe a keresztbe horgonyzik-e a szíved? Ide kötődik-e minden az életedben? Vagy ez is csak egy része és szükség van még pót-evangéliumokra a boldogságomhoz? Én azt kívánom, hogy ne legyen szükséged rá. Hogy ne egy kiábrándult Jézus-hívő légy, legyen párod vagy legyél szingli, legyen munkád, vagy legyél munkanélküli, legyen egészséged, vagy a legmegalázóbb kóroktól szenvedj, szíved akkor is csorduljon túl Jézus szeretetével. Ezért imádkozom érted. Hogy tudj elmélyülni ebben a golgotai keresztben. Ha majd jövendőbeli kedves feleséged, akivel hiszem, hogy egymásra fogtok találni idővel, jön, és még nem így viszonyulsz Jézushoz, akkor hidd el, egy párválasztás sem fogja betölteni ezt az űrt az életedben. Jön majd a várakozás egy gyermek után és unokák után, mindig valami, amivel pótolni szeretnéd az űrt... Ezért egyértelmű számomra, hogy miért imádkozzam érted először, amit nagyon sok szeretettel manapság naponta többször megteszek!

  VálaszTörlés
 36. Kedves Tia!

  A plakátolás szuper ötlet, képzeld épp múlt héten készült el a 100 szingli plakátja. Viszont a rossz hír az, hogy az alapítványunk túlköltekezett, így a nyomtatás és postázás eltolódik február környékére, hacsak nincs vmi más ötletetek vagy anyagi segítség. Minden egyházkerületnek küldenénk (kb1200 db menne ki), hogy a lelkészek kirakhassák a hirdetőkre. Felrakom majd a plakátot és addig is otthoni nyomtatásban lehet terjeszteni természetesen!

  VálaszTörlés
 37. Kedves Tibor!
  Igen, emlékeztem rá, h programozó v. Ezért is gondoltam, h akad vmi netes ötlet a részedről, h még több helyre eljusson, terjedjen a 100szingli 1000-rel :)
  Tudom, h nagyon égő vagyok, de én nem ismerem a facebookot. Viszont, ha ott lenne lehetőség célzottan a keresztény egyedülállóknak ajánlani, az jó lenne.
  Nem tudom, kihez hogyan jutott el ez a blog. Én a parokia.hu-n olvastam erről. Ti?

  Örülök, h jó ötletnek tartjátok a plakátot, sőt, h már el is készült :) Épp a jóváhagyásotokat szerettem volna kérni ehhez :) Pedig, miután leírtam, úgy éreztem, h a plakátos gondolat az őskorban jobban bevált volna, mert akkor még nem volt ennyire elterjedve az internet :)

  VálaszTörlés
 38. Sziasztok!

  Tibornak: Örülök, hogy a hozzászólásommal tudtalak építeni :).
  A másik témához sok hozzáfűznivalóm nincs. Nem érzem úgy, hogy átlátom én ezt a témát annyira, hogy érdemben vitatkozzak vagy eszmét cseréljek. Abban egyetértünk, hogy az utolsó időkben élünk :). Még annyi, hogy eszembe jutott egy Ige a véletlenek kapcsán, illetve inkább Igék. Elég sok páli levélben benne van az a fordulat, hogy adjatok hálát mindenért (pl. Ef 5:20, 1Thessz 5:18). Nekem a mindenben tényleg minden benne van, akár az is, hogy most épp 18fok van kint, és gyönyörű napsütés. Ezért is hálát lehet, sőt kell adni, mert ez is Istentől van!

  Tia: Én a terjesztéshez nem tudok mit mondani, nem vok vmi kreatív ember :). És vigasztalásképp a közösség-nélküliséghez annyit, hogy nekem van egy ismerősöm, aki körül nagyon nincs élő ref. gyülekezet, szenved is miatta, mégis itt találta meg a párját. Szóval Isten szerintem ezt is meg tudja áldani :)!

  Szeretettel: Kukkoló (Tetszik a név, megtartom :D. Egyébként lány vagyok, csak hogy tudjátok :))

  VálaszTörlés
 39. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 40. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 41. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 42. Sziasztok!

  cunami: hálát lehet adni, hogy nem volt még több áldozat és nem mindenkit sújtott és nem hazánkban történt ilyen és leborulni Isten előtt alázattal és meghajolni félelmetes tettei előtt és bízni szeretetében, gondoskodásában, melyet Krisztusban mutatott felénk
  Lehetséges reakciók:
  a.: haragszom Istenre
  b.: magyarázatot keresek, hogy ez miért nem lehetett az ő műve, pl.: vannak véletlenek
  c.: leborulok előtte, mert Ő azt tesz, amit akar, még ha ez az én gyarló igazságérzetemet sérti is

  "ehhez mit szólsz?" Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk!

  Mindenkinek áldott vasárnapot!

  Ábel

  VálaszTörlés
 43. Olvastam, hogy Tibor nehezményezte, hogy leléptem, de nem, nem léptem le. Nem azért nem írok aktívan, mert nem érdekelne a téma, vagy mert nem érdeklek senkit innen.
  Ahogy írtam is figyelemmel követem a blogon folyó dolgokat és örülök, hogy igemagyarázatok jelentek meg. Ez legalább olyan fontos mint a párkapcsolat. Nagyon fontos, hogy napról napra egyre jobban megismerjük Istent, lássuk Jézus megváltó művét és erre figyelmeztessük magunkat, testvéreinket. Hála ezért Istennek és köszi Ábel neked is a munkát.

  VálaszTörlés
 44. Kedves Ábel! Ma reggel imádkoztam az Úrhoz, h mutassa meg, h nekem most valóban egyedül kell lennem? Mert én sem értem azt, h ha Ő is kettesével küldte el tanítványait, akkor én miért egyedül? Ma hallgattam meg egy igehirdetést, ami itt van már nálam v fél éve. És Cseri Kálmán épp arról beszél, h „előfordul olykor, h épp Jézus parancsára egyedül kell elindulnunk vhova…” A Mt 14,22 alapján. És örülök, h már válaszolt is.
  Kedves Kukkoló! Tetszenek a megjegyzéseid :) és köszönöm a biztatást :) Írj!)
  Kedves Zoli! Én is „nehezményeztem”, h leléptél :) Jó volt olvasni irományaidat!)

  VálaszTörlés
 45. Kedves Ábel!

  Ezt írtad:
  "cunami: hálát lehet adni, hogy nem volt még több áldozat és nem mindenkit sújtott és nem hazánkban történt ilyen és leborulni Isten előtt alázattal és meghajolni félelmetes tettei előtt és bízni szeretetében, gondoskodásában, melyet Krisztusban mutatott felénk
  Lehetséges reakciók:
  a.: haragszom Istenre
  b.: magyarázatot keresek, hogy ez miért nem lehetett az ő műve, pl.: vannak véletlenek
  c.: leborulok előtte, mert Ő azt tesz, amit akar, még ha ez az én gyarló igazságérzetemet sérti is
  "ehhez mit szólsz?" Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk!"

  Ehhez csak annyit, hogy nekem a b megoldás szimpatikus. A vitánk elméleti, de aki a c-t választaná, annak más a világképe / istenképe mint az enyém, elfogadom. Az a válasz is érthető, de én nem így csinálom.
  És ha ebből kitiltás lesz, akkor is. Az én magyarázatom logikus. Emberi logika, de megfelel az igemagyarázatomnak. És felvállalom a véleményem, mégha tévtanításnak bélyegzik is. Voltam én már eretnek is! :) kb 16 évesen egy igemagyarázat kapcsán... nekem ez belefér.
  A világkép és istenkép áthatja az ember hétköznapjait is. Nekem az önkényes isten képe ebbe nem fér bele. A válaszok outsider és partikuláris nézőpontról tanúskodnak:
  "hálát lehet adni, hogy nem volt még több áldozat"
  Ezt jelenti: De jó, hogy 247 683 volt és nem 247 864. Számok. És az emberi élet nem szám. A statisztikusok sem számként tartják nyilván a hozzátartozóikat. 3 gyerekem volt, 2 meghalt autóbalesetben, a fogyás 66,6%-os, egy tizedesre kerekítve.
  "nem hazánkban történt ilyen"
  De jó hogy, innen 2000 km-re volt, minél messzebb, annál jobb.
  "meghajolni félelmetes tettei előtt"
  És a despota, sakkjátékos isten előtt meghajolni... ehhez nem lenne gusztusom.
  Véleményem szerint ez az istenkép nem vezet sehova. A félelmetes isten előtt hajbókolni és reménykedni, hogy minél kevesebb kárt okoz vagy reménykedni, hogy nem a közvetlen közelemben hajtja végre "félelmetes tetteit" ... hmmm...
  Ha kötelező lenne elfogadni a c variánst, akkor egészen biztos vagyok, hogy nem kérnék belőle. Hál' Istennek a dogmatikát nem Isten íra... és nem is ezt fogja számon kérni. És az is megeshet, hogy ha valaki a c variánsban hisz, a megfelelő pillanatban csalódni fog, mert nem is úgy volt, ahogyan gondolta.
  A meggyőződésem szilárd ebben. Képtelen lennék a "félelmetes istenhez" imádkozni és kérni, hogy ne sújtson le rám vagy holnap legyen szép idő, mert strandolni akarok. Vagy hogy nyerjek a lottón.
  Számomra a c megoldás a tévtanítás. És emellett érvelni is tudok.

  VálaszTörlés
 46. Kedves Tia!
  "Cseri Kálmán épp arról beszél, h „előfordul olykor, h épp Jézus parancsára egyedül kell elindulnunk vhova…” A Mt 14,22 alapján. És örülök, h már válaszolt is."
  Örölük, hogy megtaláltad a választ!
  De az hogy egyedül kell elindulni, nem azt jelenti, hogy egyedül kell megérkezni! Úgyhogy van utad... a változás és a keresés. Jó utat kívánok, azzal, hogy a szerelem egyik legjobban érthető szimbolikus gondolattársítása az utazás.

  Kívánom, hogy utad során megtaláld azt a férfit, akivel együtt lehet megérkezni! :)
  Tibor

  VálaszTörlés
 47. Kedves Tia!

  Csatlakozom Tibor hozzászólásához!:)

  Köszönöm a reakciókat, Tibor! Kitiltás nem lesz, legalábbis nem innen és nem a nézeteink miatt! :)
  Nagyon örülök a felvetendő kérdéseknek, területeknek! Ezek nagyon fontos témák, úgy gondolom!

  Én még mindig tartom az álláspontot, miszerint a református hit egy értelmes hit. Lehet vele érvelni és tulkép mindent megmagyarázni. Engedelmeskedni neki, megalázkodni előtte, az már egyéni nézőpont kérdése. Mindamellett, hogy tiszteletben tartom az álláspontod, Tibor, azért tartom gyenge lábakon állónak, mert teóriákat, meglátásokat, véleményeket sorakoztatsz fel, melyek valóban logikusak, de nem a Biblia. Ha Istenről beszélünk, akkor legyen a kiindulópont az, amit Ő mond magáról és nem az, amit mi gondolunk róla. Persze ez csak akkor lehetséges, ha velem együtt hiszed: 2 Tim.3.16:„A teljes Írás Istentől ihletett”
  Ha nem, akkor mindegy, nem kellenek igék az érveidhez, használhatsz bármi más forrást, nem fogom tudni elfogadni, mert nem az, amit Isten mond.
  Írod: „megfelel az igemagyarázatomnak” - melyik igékről van szó?

  Hadd próbálkozzak meg néhány igével érvelni a témában, bár lehet, hogy ez nem az erős oldalam az eddigi visszajelzéseid alapján:) de várom tőled is a meglátásaid igei alátámasztását!
  A véletlenek, a katasztrófák, a szenvedés kérdését kicsit a saját életünkre, személyes katasztrófáinkra vezetném át. Dobson is ezt teszi a könyve első 30-40 oldalán (Hitben maradni, amikor nem értjük Istent), amikor is felsorol számos olyan történetet, amikben az az azonos, hogy mind hívő keresztyénekkel történt. Tehát nem Hitlerről vagy természeti katasztrófákról van szó, hanem Biblia-olvasó, hívő, Isten szerint élő emberekről, Isten gyermekeiről, akik rákosak lesznek, elveszítik gyermekeiket, autóbalesetet szenvednek templomba menet, pont a templomukba sújt egy villám, stb. Miért? Azt még talán könnyebb elfogadnunk, hogy földrengés történik és gonosz uralkodók miatt látjuk a bűnnek a szörnyű következményeit. De mi van akkor, ha én leszek rákos? És nem gyógyulok meg? Mi van akkor, ha az én gyermekeimet üti el az autó? Ha az én feleségem veszíti el a látását? Mi van azzal a ref. lelkipásztorral, aki néhány hónapja halt szörnyet egy autóbalesetben és hagyta hátra gyermekét, feleségét? Isten büntet? De hát Jézus meghalt a bűneimért?!? Hogyan tudunk hinni egy ilyen Istenben, aki ezeket megengedi? Én továbbra is vallom, hogy ez az Ő akarata, ahogy az özönvíz is az volt, ami egy családon kívül minden embert eltörölt a föld színéről, Pál apostol betegsége is az volt, mely egész szolgálatában végig kísérte és egy közeli lelkipásztor családtag diagnosztikája is az volt. Miért? Nem tudom! Van, amikor meglátjuk a céljait egy-egy szörnyűségnek, van amikor a mi bűneiknek a következménye- ilyenkor könnyebb a válaszadás. De mi van akkor, ha nem látjuk az értelmét, ha nem érezzük úgy, hogy ezt kiérdemeltük volna? (Pl. egy kisbaba egy fertőzés miatt egy életre lebénul!) Mi Isten akarata ezzel? Sokszor egyszerűen nem tudjuk a választ. És mikor ezekkel az emberekkel beszélgetünk, akkor talán a legjobb nem magyarázatokat keresni, hanem Istenre mutatni, hogy ő Isten, aki kezében tartja ezt a nagy káoszt és mi pedig nem vagyunk azok. Ezt vagy megértjük, vagy beleőrülünk a fájdalomba. Sőt, lehet, hogy megértjük és akkor is majdnemhogy beleőrülünk a fájdalomba. De gyógyír lehet a fájdalmunkra, hogy bármi is történjen, Isten szeretetétől semmi el nem választhat és benne minden helyzetben bízhatunk. Vigyáznunk kell, hogy újjal mutogassunk Istenre, de azzal is, ha kitalálnánk egy másik teóriát, ami bár könnyebben emészthető, de nem igaz. Mit szól ehhez Isten, hogy nem mondunk igazat róla?

  VálaszTörlés
 48. Lehet, hogy találtál egy magyarázatot arra, hogy miért történnek rossz dolgok a világban, de ha az nem az, ami a Bibliában van, az csak azért veszélyes, mert hamis istenképed lesz. Egy olyan istent fogsz imádni, amit emberi kezek készítettek (bálvány) és nem azt, aki van/volt/lesz és teljes kijelentést tett Jézus Krisztusban.

  „A félelmetes isten előtt hajbókolni...”
  „A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.“ Zsolt 111,10 Lehet, hogy arra a félelemre gondolnánk, amit egy sikátorban közelítő sötét alak felé éreznénk, de inkább szerintem a Biblia itt arra a félelemre utal, ami a tiszteletről szól, mintsem a rettegéstől. Ha a miniszterelnökkel találkoznánk, akkor is ott lenne a gumó a torkunkban, hiszen tudnánk, hogy valaki magasabb beosztású, hatalmasabb befolyású ember elé kellene állnunk: nem pacsiznánk le vele és veregetnénk háton. Ugyanígy Isten is, bár Ő a szeretet, kegyelmével magához ölel, nem közelíthetünk hozzá máshogy csak ezzel a magasztalással, tisztelettel. Nézzük meg mit él át Ézsaiás az Ézs. 6. elején, nem egy félelmes Istenről beszélünk?

  „önkényes Isten”
  Igen és nem. Igen, Ő Isten és mindent megtehet, mi teremtmények vagyunk, de én bízok abban, hogy Ő igazságos és szerető, hiszen ezt mondja magáról. Ha én nem is értem, hogy miért hal meg egy magzat, Ő igen és ez elég nekem.

  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! Ézsaiás 55:6-9

  Ábel

  VálaszTörlés
 49. Hali!

  Van itt egy kérdés:
  Honnan lehet azt tudni, hogy a Biblia Isten Igéje, és nem egy összevissza katyvasz iromány?
  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 50. Oké, akkor válaszolok én, megpróbálok...
  Szia Atek! Nagyon jó a kérdés! Jó lenne tudni, hogy mi az, amit tudsz és tisztában vagy vele és akkor azzal nem húznám az időt.
  Illetve arra gondoltam, hogy ha elárulod helyileg hol vagy, akkor lehet, hogy tudunk neked olyan közösséget javasolni, ahol személyesen is felteheted ezt a kérdést, akár olyan helyet is, ahol az Alpha kurzust csinálják, ami kifejezetten ilyen kérdéseket válaszol meg! Úgyhogy ha ezt megosztod velünk, segítünk szívesen! Ezen kívül bármelyik keresztyén könyvesboltban találsz anyagot ezzel kapcsolatban.
  Amit én most itt leírnék az az, hogy számunkra, megtért hívő keresztyéneknek, ez a könyv az Istennel való kapcsolattartásunk fő eszköze. Mi már megtapasztaltuk azt, hogy ezen keresztül Isten szól hozzánk és vezet minket. Ez egyfajta meggyőződést adott a Szentlélek által arról, hogy ami le van benne írva nem összevissza katyvasz, hanem Isten Igéje. De ezt nem azért írom, hogy fogadd el, hogy így van és kész! Eendkívül sok fontos dolgot megtudhatsz még a Biblia történetéről, megírásáról, szerkesztéséről, fordításáról. A bizonyosságot afelől, hogy ez tényleg Isten szava, csak Ő adhatja meg és remélem meg is fogja adni. Egy másik dolog, amit tehetsz és garantálom, hogy beválik, az az, hogy imádkozol Istenhez, hogy adjon ezen a téren világosságot és válaszokat számodra. Válaszolni fog az imáidra!
  Isten áldását kívánom ehhez és ha van még kérdésed vagy bármi, amit megosztanál velünk, akkor hajrá, hiszen azért vagyunk, hogy megbeszéljük. Ha pedig mások is reagálnak a kérdésedre, akkor remélem, hogy még teljesebb és kielégítőbb formában teszik! :)

  Ábel

  VálaszTörlés
 51. Érvelésem (argumentáció):

  Tétel: léteznek olyan történések a világban, amelyek mögött nem szabad Isten akaratát látnunk. Tehát az embertől független természeti történések mögött napjainkban nem szabad Isten akaratát keresni.

  P1: A Bibliát elfogadom hiteles forrásnak.
  P2: Az Ószövetségben az Atyaisten (teremtő) jelenik meg, csodák kíséretében (embertől független csodák).
  P3: Az Ószövetségi csodák a természeti törvények áthágására és nagy valószínűtlenséggel bekövetkező jelenségekre épülnek.
  P5: Az ószövetségi ember számára minden természeti jelenség Isteni beavatkozás volt. Csapások = büntetés, gyarapodás = áldás.
  P6: Jézus Krisztus megjelenésével a csodák Jézushoz kapcsolódnak. Az Atyaisten kevésszer nyilvánul meg: Pl. Jézus keresztelésénél az égi szózat.
  P7: Jézus mennybemenetele után megjelenik a Szentlélek a világban.
  P8: A Szentlélek megjelenése után nem történnek fizikális csodák, csak embereken keresztül.
  ----
  K1: Isten képes csodát tenni (mindenható).
  K2: Isten megjelenése a világban Jézus megjelenése előtt és után különböző.
  K3: Ha elfogadjuk K1-et és K2-őt, nyilvánvaló, hogy Isten munkája az Ó és Újszövetségben különböző.
  K4: Az újszövetségi ember nem a természet reakcióira koncentrál, mint Isten reakciójára. Pl.: Borús idő = Isten nem akarja a kirándulást. Jégverés = Isten megbüntet. Nagy banki hozam = Isten áld. Jólét = Isten szeret. Ínség = Isten büntet. Betegség = Isten büntet.
  ---
  P9: Isten munkája az Ó és Újszövetségben különböző.
  P8: Jézus mennybemenetele és a Szentlélek eljövetele óta nem kezdődött új korszak az ember és Isten kapcsolatában. (ez Jézus visszavárásának korszaka - azóta is)
  ---
  K5: Mindebből beláthatjuk, hogy napjainkban nem történhetnek Isten közreműködésével, az embertől független csodás események.
  ---
  P9: Ha a gyarapodás = Isten áldása, akkor hitvány gazemberek nem gyarapodhatnának.
  P10: Elég sok csaló meggazdagszik, jólétben él.
  ---
  K6: Nem Isten irányítja a meggazdagodást, sem az elszegényedést, amelyet sokszor természeti jelenségek befolyásolnak.
  K7: Ha csodás események (természeti törvények áthágása) nem történnek, nem szabad a természet törvényei által bekövetkező (magyarázható) eseményeket Isteni beavatkozással magyarázni.
  K8: Sem a meggazdagodás, sem az elszegényedés, sem a megbetegedés, sem a természeti törvények által bekövetkező sebek és sérülések mögött nem lehet ott Isten akarata.

  A premisszák (P1 - P10) az érvelés alaptéziseit jelentik, a Konklúziók a levont következtetéseket (K1 - K8), amelyek szintén lehetnek premisszák a következő érvelésben.

  Uff, én beszéltem. Ti jöttök!

  VálaszTörlés
 52. Sziasztok!

  Tibor! Az érvelésed gyenge pontja a K8-as konklúzió, mert az az előbbiekben Isten jelenlétéről beszéltél, K8-ban Isten akaratáról. És ez különbözik!
  Atek!
  Örülök, hogy szkeptikus kérdésedet föltetted! Azt gondolom, lesznek még válaszok a kérdésedre! Egyre izgalmasabb a blog, hajrá!

  Üdv,
  T.Sz.

  VálaszTörlés
 53. Sziasztok!

  Először is: köszi a válaszokat. :-)

  A Bibliában tényleg sok tanulságos történet és mély gondolat található, de emellett nettó baromságok, önellentmondások is: ami rengeteg könyvről elmondható. De akkor miért pont a Biblia az Isten Igéje, a Könyvek Könyve?
  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 54. Szia Atek!

  A Biblia saját magáról mondja, hogy Isten kijelentése, ahogy Ábel is idézte. Ha megnézed akkor ezer év alatt 40 szerző írta a 66 történelmileg hiteles könyvet, de mégis az egésznek van egy egységes főüzenete, ez pedig a Krisztus. Rámutatnak az ószövetségi áldozatok, történetek, próféciák és az újszövetség is róla szól. Ő áll az egész Biblia középpontjában és ha innen vizsgálod és nem egy erkölcsi leckekönyvet látsz vagy szép történetek gyűjteményét akkor teljesen más megvilágításba kerülnek a dolgok.
  A nettó baromságok és önellentmondások legtöbbször feloldhatóak, ha más bibliai részek vonatkozásában nézed.
  De ahogy írták is emberi érvekkel nem tudunk meggyőzni. Csak Isten saját maga tud meggyőzni téged, hogy ez az ő szava. Bátorítalak, hogy olvasd és imádkozz, hogy érthesd és meglásd Jézust, akit Isten azért küldött hogy megváltson minket. "Isten bűnösöket ment meg." talán ezzel lehet legjobban összefoglalnia dolgokat. Érdemes az 1 Mózes első fejezeteivel kezdeni 3. fejezetig kb, majd pedig az evangéliumot elolvasni. Persze a többi se kevésbé fontos, de valahol el kell kezdeni :) És tényleg fontos egy gyülekezet, ifi ahova el tudsz menni és személyesen elbeszélgetni az emberekkel a Bibliáról, Jézusról. De itt is nyugodtan kérdezz!

  Majd lehet válaszolok Tibornak is :)

  VálaszTörlés
 55. Hi Zoli! :-)

  Köszi a választ!

  "A Biblia saját magáról mondja, hogy Isten kijelentése"
  Vannak más szentnek tartott könyvek is, amelyek szintén ezt mondják magukról. Akkor melyik az igazi?

  "ezer év alatt 40 szerző írta"
  Én úgy tudom, hogy sokkal többen írták, és a már meglévő szövegeket utólagosan szerkesztették is az idők során.

  "az egésznek van egy egységes főüzenete, ez pedig a Krisztus"
  Az Újszövetségre ez igaz. Az Ószövetségnél az izraelita vallásúak más véleményen vannak. Honnan lehet tudni, hogy kinek van igaza?

  "A nettó baromságok és önellentmondások legtöbbször feloldhatóak, ha más bibliai részek vonatkozásában nézed."
  Például:
  (Ter 4.14)"Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál."
  Mégis ki gyilkolná meg? Az első emberpár fia. Még nagymamája sincs! Ilyen bakikra azért nem ártott volna odafigyelni a szerzőnek, ha már egyszer az Isten Igéjét írta...

  "Csak Isten saját maga tud meggyőzni téged, hogy ez az ő szava"
  Honnan tudom, hogy Isten győz meg engem, és nem a saját képzelődéseim játszadoznak velem?

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 56. Kedves Atek!
  Az 1Móz 4,14-re a Kérdések a kezdethez c. könyvből:
  1. Abban az időben, amikor még nem volt államhatalom, amely illetékes lett volna a gyilkosok megbüntetésére (1Móz 9,2.5), csak akkor akarta volna valaki perbe fogni Káint Ábel meggyilkolásáért, ha közeli rokonságban lett volna Ábellel! Idegenek aligha törődtek volna vele. Ezért azok az emberek, akiktől Káin félt, nem tartozhattak egy másik fajhoz.
  2. Káin és Ábel jóval Ábel halála előtt született. 1Móz 4,3-ban ezt olvassuk: „Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből.” Figyelemre méltó itt az „egy idő múlva” kifejezés. Tudjuk, hogy Sét akkor született, amikor Ádám 130 éves volt (1Móz 5,3), és hogy Éva szemében Ábelt „pótolta” (1Móz 4,25). Így Káin születése és Ábel halála között több mint 100 év telhetett el. Ez pedig éppen elég hosszú idő volt ahhoz, hogy Ádám és Éva többi gyermeke megházasodjon, és gyermekei, sőt unokái legyenek. Így amikor Ábel meghalt, Ádámnak és Évának már nagyon sok utódja élhetett, akik több nemzedékhez tartoztak.”

  VálaszTörlés
 57. Kedves Tia!

  "Ádámnak és Évának már nagyon sok utódja élhetett"
  Lehet. Ami nem azonos, a "valóban így volt"-tal. Tehát amit írtál, az pusztán egy vélemény, és nem magyarázat.

  Más kérdés, hogy ki hiszi el, hogy régen az emberek több mint 100 évig éltek, továbbá, hogy egy szülőtől származva, egymás között szaporodva nem lettek volna az utódok halmozottan fogyatékosok.

  Ja, és akkor mi a helyzet az evolúcióval?

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 58. Hogyan tudok úgy hivatkozni honlapra, h innen el is érhető legyen? :)
  Köszönöm.

  VálaszTörlés
 59. Másold be az egész URL-t, hátha fölismeri link-ként. Ha nem, akkor meg kikopizzuk, bepészpteljük a böngésző címmezőjébe, és ennyi.

  VálaszTörlés
 60. Ha valaki azt mondja, hogy apád gyermeke vagy azzal azt se zárja ki hogy van testvéred és azt se hogy nincs.

  De a Biblia további lapjainak összefüggésében egyértelmű, hogy Ádámnak sok gyermeke volt. Isten is majd csak az Izraelnek adott törvényekben tiltja a rokonok házasságát és mivel tiltani kellett előtte biztos, hogy gyakorlat volt. Azaz Ádám utódai is így sokasodtak. Ha nincs genetikai betegség nincs öröklődő betegség se, de a bűnnel együtt a betegségek is megjelentek melynek Isten szabott valamelyest határt azzal, hogy ne házasodjanak rokonok. Szóval a Bibliát értelmezve kell olvasni és ahogy írtam összefüggéseiben kell látnia dolgokat.

  Biológusként mondom, hogy az evolúcióhoz is hit kell.

  A messiásról beszélnek az ószövetség lapjai és az újszövetség egyértelműen bemutatja, hogy Krisztus az. Szoros kapcsolat van tehát a két rész között, és megnyugtatlak a zsidókon kívül még rengetegen nem hisznek Jézusban, szóval ez nem gyengíti a Bibliát.

  Hogy honnan tudod, hogy nem képzelődsz? A képzeleteidben te játszod a főszerepet, a hitben nem. Ahogy látod itt a honlapon is vagyunk jópáran és hasonlóan gondolkodunk és mégse beszéltünk össze, nem is ismerjük egymást, de mégis lelki testvérek vagyunk és ilyet semmilyen képzelődéssel nem lehet előidézni.

  Még nem írtad le, hogy Jézusról, az evangéliumról mit gondolsz.

  Tia:
  Valahogy így. Nagy betűk helyett használhatsz kis betűket.

  VálaszTörlés
 61. Szia Zoli!

  "Ha valaki azt mondja, hogy apád gyermeke vagy azzal azt se zárja ki hogy van testvéred és azt se hogy nincs."
  Tehát aki nem ismeri a családomat, nem tudhatja, hogy van-e testvérem. Max. tippelhet, ahogy Tia is tette Káinék családjával.

  "De a Biblia további lapjainak összefüggésében egyértelmű, hogy Ádámnak sok gyermeke volt."
  A Biblia további lapjainak összefüggésében ezen kívül még egy sereg olyan dolog egyértelmű az egyik felekezetnek, amelyet a másik felekezet kifejezetten tagad.

  "Isten is majd csak az Izraelnek adott törvényekben tiltja a rokonok házasságát és mivel tiltani kellett előtte biztos, hogy gyakorlat volt. Azaz Ádám utódai is így sokasodtak."
  Azért is tilthatták a rokonok házasságát, mert volt néhány ember, aki rokonként szexuális kapcsolatot létesített egymással, s lettek fogyatékos gyermekeik. Amikor az adott közösség már X-edszerre tapasztalta ezt, akkor hozott egy olyan törvényt, hogy rokon rokonnal ne házasodjék. Ennyi. Ehhez aztán semmiféle természetfölötti kinyilatkoztatás nem kell, sokkal egyszerűbben magyarázható így.

  "Biológusként mondom, hogy az evolúcióhoz is hit kell."
  Eddig csak olyan biológusokat ismertem, akik szerint az evolúció tudományos tény. Az ő véleményük áll szemben a Tieddel.

  "A messiásról beszélnek az ószövetség lapjai és az újszövetség egyértelműen bemutatja, hogy Krisztus az. "
  Neked egyértelműen. Másnak meg nem egyértelműen. Lásd izraeliták.

  "A képzeleteidben te játszod a főszerepet, a hitben nem"
  Akkor átfogalmazom a kérdésem: honnan tudom, hogy nem én játszom a főszerepet?

  "Ahogy látod itt a honlapon is vagyunk jópáran és hasonlóan gondolkodunk és mégse beszéltünk össze, nem is ismerjük egymást, de mégis lelki testvérek vagyunk és ilyet semmilyen képzelődéssel nem lehet előidézni."
  A vasútmodellezők honlapjának fórumain se beszélnek össze, lehet nem is ismerik egymást, mégis van közös tudásuk a témával kapcsolatban. De ettől még a BR130-as dízelmozdony nem a mennyből szállt alá...

  "Még nem írtad le, hogy Jézusról, az evangéliumról mit gondolsz."
  Valóban nem.

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 62. Üdv Atek!

  Írásaidra tautológiával reagálva: A hit hit kérdése. :) Szerintem azt ne várd, hogy itt ezen a blogon bebizonyítjuk neked, hogy a keresztyénség az egyetlen üdvözítő vallás.
  A döntésed szabad, Krisna tudatú, Taoista, Hindu, Buddhista, Brahmanista, ateista, nihilista légy. Mindez nyitott számodra. Csakhogy, ha pl. a Krisna-hit mellett döntesz, nem hugyozhatod le a sokszor átöltöztetett Krisna szobrocskát. Brahmanistaként nem taposhatsz agyon egy hangyát. Minden hit elfogadása egyet jelent a hit alapigazságainak az elfogadásával. Ha ezeket nem fogadod el, nem lehetsz a tagja annak a vallásnak. A vallások közös hittételek elfogadásán alapszanak. Jól látod, a kereszténység alapja a Biblia, az a könyv, amit Isten kijelentésének fogadunk el. Nade! Akkor miért nincs egységes, egyetemes (katolikus) egyház? Mert a Biblia szövege is értelmezés kérdése. És az értelmezések köré szerveződtek a keresztény egyházak. Hittételeik nagyjából megegyeznek, de az értelmezések mentén töredezettek. Minden keresztény hite a Biblián alapszik. A katolikusok még hozzá veszik az egyházatyák tanításait is. De az alap ott is a Biblia.
  Többen ajánlották neked, hogy imádkozz. Kihez imádkoznál? Krisnához? Buddhához? A névtelen Istenhez? Vagy a keresztények Istenéhez? És ha pont hozzá: mi az a támpont, amiből megtudod hogy ki ő? Lelövöm a poént. Ha a keresztények Istenét képzeled el, ha ismered a Biblia tanítását, akkor nagy eséllyel a közös Istenünkhöz fog szólni az imád.
  Ha nem fogadod el a Bibliát, mint alapot, akkor Isten létéről csak az általad megismert világ szolgáltathat támpontot a mibenlétét illetőleg, és ez nem a keresztények Istene lesz, mert a keresztények a Biblia alapján, azt elfogadva keresik Istent.
  Mondom, vannak alternatívák... görög-keletiek, római katolikusok, protestánsok (evangelikusok, reformátusok, unitáriusok, methodisták, anglikánok), neoprotestánsok (Hit gyülekezete, Golgota gyülekezet), szekták: pünkösdisták, jehovisták, stb...
  Van választék, hogy milyen úton keresed Istent. Egy közös. Mind a Bibliára, mint isteni kinyilatkoztatásra épül.

  Ezzel persze nem mondtam semmit, csak azt, hogy a választás a tiéd, hogy kit fogadsz el, mit fogadsz el.

  Üdv., Tibor

  VálaszTörlés
 63. Szia Atek!

  Tök jók a kérdések, mi köszönjük meg a bizalmat. Közben elfelejtettem mondani, hogy az Oázisközösség blogján is szétnézhetsz és ha debreceni vagy, most szerda este is szívesen látunk:)
  Nagyon sokat gondolkodtam a kérdéseiden és nem fogok mindenre válaszolni, de ami nekem eszembe jutott:
  Tényleg nagyon alapvető kérdés, hogy miért is hiszünk a Bibliának! Ezt nagyon fontos tisztázni! (sokszor szerintem ezért marad el már hívőkként is az olvasása, mert valahol kételkedünk benne, hogy ez Isten szava hozzánk, hiszen ha belegondolunk, ott van egy kéznyújtásnyira és mennyi időt töltünk az olvasásával...na mindegy, ez csak önkritika volt)
  És ezzel kapcsolatban két dolog: 1. ha a Bibliát olvasod, Bibliaként kell olvasnod. Nem törikönyvként, nem biológus könyvként, nem irodalomkönyvként. Ez nem azt jelenti, hogy a kérdéseidet el kell felejteni, hanem úgymond megadod az esélyt, hogy ez lehet, hogy Isten szava és hozol egy döntést, hogy akkor én most ezt úgy olvasom, azzal a hozzáállással, értelmezéssel, ahogy kell. És itt jön Isten munkája, innentől kezdve adsz szót úgymond Istennek. Ha ez nincs, akkor be is magolhatod az egészet, csak egy infó halmaz lesz benned értékes és érdekes dolgokról, semmi több.

  2. Nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy az emberek teljesen elidegenedtek, szinte megutálták a Bibliát miután elkezdték olvasni, és bár igaz ez egy nehéz olvasmány, de akkor sem a Bibliát okolnám érte. Tehát a legnagyobb veszély az az, hogy beleveted magad a bibliaolvasásba monitorozás nélkül, azaz nem veszel magad köré olyan kommentárokat, könyveket, személyeket, melyek mankók az értelmezésben. Ismerni kell az adott rész történelmi hátterét, hogy hol volt akkor éppen Isten népe, mennyi idő telt el a kivándorlás óta vagy mennyi idő volt még Jézusig. Ki beszél kivel? Milyen kulturális háttér infó lehet itt fontos? Mi az eredeti szó akkori jelentése abban a korban? Milyen gyakori félremagyarázások vannak? Kell egy terv, egy tematika, itt kötelező a külső segítség, magadtól nem fog menni. Innentől kezdve az a kérdés, hogy kit választasz mentorul? A helyi refi lelkészt? Egy honlapot? A katolikusokat? A baptistákat? Egy „független” ateistát? (ők is magyarázzák a Bibliát!) Ez a döntés barátom teljességgel a te kezedben van. Sok ember azt nézi, hogy melyik egyház hitelesebb, kinek a hívői szimpatikusabbnak. Reformátusként nem ajánlhatok mást, mint a református interpretációt. Amivel alátámasztanám, hiszen én is tudatos református vagyok, nem tradícióból vagyok itt, az, hogy a református bibliamagyarázatnak az az alapelve, hogy engedjük a Bibliát magyarázni magát. Kálvin és Luther a többi reformátorral együtt arra törekedett, hogy valóban engedjék feloldani magukban azt a korrupt istenképet, melyet kialakítottak és átengedjék magukat a Biblia Istenének, hogy teljességgel hiteles, igaz legyen az istenismeretük.
  Ahol sztem sok eddigi és jövőbeli kérdésre választ kaphatsz: http://www.apologia.hu/
  Itt van még egy honlap az ilyen kérdésekhez: http://alphakurzus.hu/
  Illetve az Evangéliumról: http://oaziskozosseg.blogspot.com/2011/06/evangelium-amiert-vagyunk.html

  Sok áldást mindehhez és nagyon várjuk a következő kérdéseid, hozzászólásaid! Minél konkértabb egy kérdés (pl. igehelyek), talán annál jobban tudunk segíteni!

  Ábel

  VálaszTörlés
 64. Szia Tibor, hú de egyszerre nyomtuk!:D

  VálaszTörlés
 65. „léteznek olyan történések a világban, amelyek mögött nem szabad Isten akaratát látnunk”

  Így ezt külön kivágva és gondolkodva rajta lehet, hogy nem vágnám rá rögtön, hogy nem értek vele egyet. Azzal nem értek egyet, hogy létezik bármi, amiről Isten nem tud és nem venne figyelembe és ezzel együtt nem egyezne bele, tehát engedné meg, hogy megtörténjen: Isten mindenről tud és minden csak az ő engedélyével történhet. (Zsolt. 104.) De ha azt állítjuk, hogy a halál, a szenvedés, a bűn Isten akarata lenne-e, akkor nyilván a válasz nem. A probléma gyökere sztem ott van, hogy 1. mi, akiknek ítélőképessége, igazságérzete és felfogása, bölcsessége oly csekély Istenéhez képest 2. mi, akik elfordultunk Istentől, szembeköptük és azt mondtuk neki, hogy hagyjon minket békén, most visszafordulunk hozzá és hót bűnösen, teljesen elszakadva Isten eredeti elképzeléseitől meg akarjuk mondani az igazságot, meg akarjuk különböztetni a jót a rossztól. Erre mi – véleményem szerint – képtelenek vagyunk. Rm. 3.23.

  Világos, átlátható érvek, köszönöm!
  De hol vannak az igék? :) Beszélünk a Bibliáról, konkrét részeket kellene megnevezni sztem!
  Magyarázzuk a meglátásainkat igékkel! „itt és itt azt olvassuk, hogy...” „Ez és ez az ige azt mondja, hogy...” Enélkül olyan, mintha valami kívülálló dologról beszélnénk és ez nekem olyan furcsa. Még mindig teóriákról van szó, vallamit valaki összeállított és mi pedig beállunk a sorba mögé. De valóban igei ez a látás? Ebbe nem vagyok biztos és amíg igéket nem látok felsorakoztatva a pontok mögött, nem tartom biblikusnak, biblikus érvelésnek.

  De azért nézzük így is:

  P1: Egyetértek.

  P2: Hogy érted azt, hogy embertől független csodák? Egy csoda mindig független az embertől, hiszen nem mi irányítjuk/generáljuk. Viszont olyan értelemben pedig nem független, hogy emberek is végeztek csodákat Isten irányításával, pl.: Mózes vizet fakaszt a pusztában.

  P3: „bekövetkező jelenségekre épülnek” - ?

  P5: „Csapások = büntetés, gyarapodás = áldás.” Ez így azért nem egyértelmű, mert pl. a csapásokból sokszor áldás származik, a 10 csapás Isten népe miatt van, az éhezés József testvéreivel való egymásra találása miatt, a gyarapodás pedig sokszor ad okot arra, hogy Isten népe elbízza magát és elfelejtkezzen Istenről – Ézsaiás.

  P6: Igen.

  P7: Igen.

  P8: Megint nem értem teljesen a „fizikális csodák embereken keresztül” jelentését! Embereken kívül nem: elkezd esni az eső? Nem kezd el esni az eső? Ez mind a véletlen műve? „az Alkotó pihen?”

  ----

  K1: Igen.

  K2: Igen!

  K3: Igen!

  K4: Olvassuk el a Zsid. 11.-et és kiderül, hogy már az ÓSZ-ben is minden a hitről, a bizalomról és az Istennel való meghitt kapcsolatról szólt, bár ekkor még nem jött el Jézus, ekkor is már létezett Ő (Jn. 1.1.) és már ekkor is Ő volt Isten tervének a középpontjában. És ne felejtsük el azt sem, hogy ebben az időszakban sok embert Isten személyesen megszólított és beszélgetett velük!

  ---

  P9: Igen, de a célja ugyanaz: egy „népet” neveljen magának, melyet Ő kiválaszt, megment és a saját akarata szerint formál. Ezt látjuk az ÓSZ és ÚSZ-ben folyamatosan.

  P8: Igen.

  ---

  K5: ?

  ---

  P9 és P10: hogyan egyezteted össze a Rm. 13.1-el: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.” Azaz Isten tudja, hogy kinek ad hatalmat, gazdagságot, kinek engedi meg, hogy uralkodjon. Lehet, hogy adó csalókról és zsarnokokról van szó, de Istentől van hatalmuk. Nem én mondom, hanem Pál.

  ---

  VálaszTörlés
 66. K6: Rm. 13.1.!

  K7: Nem ismétlem magamat.

  K8: „Sem a meggazdagodás, sem az elszegényedés, sem a megbetegedés, sem a természeti törvények által bekövetkező sebek és sérülések mögött nem lehet ott Isten akarata.”

  Hogy az én mindennapjaimra milyen hatással van a hitem, mely eléggé különbözik a K8-ban megfogalmazottakkal: hiszem, hogy Isten akarata, hogy megszülettem. Hiszem, hogy az életem nem véletlenek sorozata. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy abban a házban kellett felnőnöm, azokban a betegségekben kellett szenvednem, azokat a sebeket kellett megkapnom. Hiszem, hogy Isten ajándéka, hogy feleségem és gyermekeim lehetnek. Ő tudja, hogy meddig ismerhetem őket, meddig ajándékoz meg velük és ha úgy akarja, egy értelmetlennek tűnő balesetben elveszi őket. Ha megadatik hozzá az erőm az ő kegyelméből, akkor Jób példáját követem majd: „Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Ő neve”. Leírom nektek azt a fájdalmat is, amit szülőként jelenleg a legerősebbnek éreznék, ha megtörténne és nem tudom hogyan tudnám feldolgozni, de hiszem, hogy az Úr ehhez is adna erőt, hiszen nem próbál erőnkön felül. Ez az lenne, ha a gyermekeim nem hinnének Istenben. A tudat, hogy megszülettek felneveltük őket és egyszer örökre el kell tőlük búcsúznom úgy, hogy tudom, ahova mennek egy örökké tartó elképzelhetetlen mértékű szenvedés és fájdalom helye lesz, szinte megemészthetetlen. De Isten Isten és én nem. Persze nem dőlök hátra (lesz, ami lesz) mindig imádkozom értük az 1. Tim. 2.4. alapján és próbálok minden tőlem telhetőt megtenni és bízom Istenben, hogy megadja a megtérésüket.
  Szóval: Ha holnap reggelre egy szélvihar leviszi a tetőnket én nem véletlennek fogom tartani.

  Áldás,

  Ábel

  VálaszTörlés
 67. Szia Ábel! És nemcsak egyszerre, de hasonlít a reakció is! :)

  VálaszTörlés
 68. Kedves Ábel!

  T.Sz. rávilágított az érvelésem hibájára. Én is azt gondolom, hogy Isten mindezeket tudja, látja, előre látta. De nem avatkozik közbe. Beleegyezik (jó szó!), beleegyezik és megengedi. Nem azért, mert nem szerető Isten. Nem. Azért, mert ez a kor amiben Krisztus feltámadása és mennybe menetele óta élünk, az apokalipszis végső szakasza, mikor az Antikrisztusnak fensőbb hatalom adatott. És az emberre bízta Isten, ki mellett dönt. És itt és most nem az élet és a ház fedele számít, hanem a döntés.
  Ha döntöttél, bármi megtörténhet. És ha leviszi a vihar a házad fedelét, a szomszédok és a gyülekezet jön és segít újat építeni. Ha facebookra felteszed, lehet én is jönnék. :) De hogy ebből Isteni megnyilatkozásra következtess: hmmmm... szerintem hiba lenne.
  Azt gondolom, hasonló az álláspont, csekély a különbség. Meg kellene nézni, milyen változást okozna az istenképedben, ha a fizikai beavatkozástól tartózkodó Istent fogadnád el. Azért írom így, mert én is váltottam. És ez a váltás nem csökkentette a hitemet, csak világosabbá vált számomra a világ működése és egy csomó ellentmondást feloldott.
  Igaz, képtelenek vagyunk Istent "kiismerni". De a világ működése egy sor ismerethez hozzásegít, amelyből következtethetünk.
  Jelenések könyve 13, 5. "és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig."
  Jelenések könyve 13, 7. "és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen."
  Jelenések könyve 13, 8. "Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta."
  Jelenések könyve 13, 15. "És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek."
  Nem a saját gondolatom. Hamvas Béla írja ezt le... és a fenevadat az Antikrisztussal azonosítja. De ez a szó: adatik neki. A szerető Isten ad hatalmat a fenevadnak. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy, ha adott hatalmat a fenevadnak, hogy csak a hit legyen az egyedül üdvözítő. Hogy ne számítson semmi más. Akik nem imádják a fenevadat, megölethetnek. Ki vannak adva a fenevadnak. (népirtások, szeptember 11, zsidó és örmény holokauszt, keresztényüldözés). De vannak, akik neve be van írva az életnek könyvébe. Ők is ki vannak téve. De a hitük megtartja őket.
  vesd össze: Hamvas Béla: Silentium" c. írásával.
  Ez alapján gondoltam újra a meggyőződésemet.

  Most írtam igéket is! :)

  VálaszTörlés
 69. Sziasztok!

  Köszi a rám szánt időt, a válaszokat.

  Akkor, ha jól értem, bizonyítani nem lehet azt, hogy a Biblia Isten Igéje. Ti viszont annak tartjátok. Számotokra attól az, hogy Ti annak mondjátok.
  Hát, tudjátok, én azért nem merném az életemet rátenni valamire, ami csak azáltal az, ami, hogy én és más emberek annak tartjuk.
  Egyébként hogyan választottátok ki, hogy pont a Biblia legyen Az a Könyv, és nem pl. a Korán?

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 70. Szia Atek!

  "Hát, tudjátok, én azért nem merném az életemet rátenni valamire, ami csak azáltal az, ami, hogy én és más emberek annak tartjuk."
  Vissza kell kérdeznem. Mire "mernéd" rátenni az életedet? Mert ami kézzel fogható, pénz, siker, stb... az a Biblia kontextusában elég talmi. Sajnos, nem találtam meg a videót, itt volt a blogon, mikor nem hívő embereket kérdeztek arról, mi lesz a halál után. (megköszönném, ha valaki belinkelné!!!!)
  Volt egy örg bácsi, aki azt állította, hogy semmi. Elporladunk. Nincs semmi más, csak az, ami kézzel fogható. Bebizonyítható. Ezt nem hiszem, ettől függetlenül még lehet, hogy ez a valóság. Ebbe belegondoltam. És akkor mit változtatna ez?
  Indokoltan önző lehetnék? Indokás lehetne ez, hogy azt csináljam amihez éppen kedvem van? Vagy másképpen csinálnám? És indíték lehet, hogy körülöttem sokan élnek önző életet? És ez az önző élet többet nyújthat, mint a lemondás és a szeretet?
  Persze a válasz mindenkinek más. Szerintem érdemes végig gondolni, hogy mi lenne, ha nem lenne Isten, vagy nem pont a kersztény Isten (Bibliai kinyilatkoztatással). Mennyiben csinálnád másképp? (és ez kérdés! Lehet rá válaszolni!)

  VálaszTörlés
 71. Szia Tibor! Köszönöm az igéket! :) És a forrást hozzájuk, valami azt súgta, hogy fogom még Hamvas Béla nevét olvasni ezzel kapcsolatban! :) Meg nézem és reagálok, de érdekes, mert sok mindenben egyetértünk. Én nem írtam, vagy nem ezt akartam mondani, hogy "Isten megnyívlánulására következtess"-ek, mármint ha lemegy a tető, (amihez előre is köszönöm a segítséget, de mivel albérlet, valószínű csak továbbállnánk:), nem olvasnék ki belőle semmit, ezt nem szeretem, mikor minden eseményt interpretálunk az életünkben, hogy "most ennek mi a jelentése?" bár egyrészről mindennek van oka, de mi nem látjuk a "nagy képet", ezt Isten látja és történjen jó vagy rossz, lássuk meg vagy maradjunk érthetetlenek ezzel kapcsolatban, Isten tudja, hogy mit miért tesz.

  VálaszTörlés
 72. Sziasztok!
  Nyitunk egy rovatot a bibliás kérdéseknek!
  A téma szuper, kérlek folytassátok ott a beszélgetést!

  VálaszTörlés
 73. Ki nevet a végén.

  Ezt Jézus mondja:
  "24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
  25. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. "
  János 5,24-25

  Tehát hit kell. De nem mindegy miben hiszel és érdekes ahogy írtad, hogy nem mernéd rátenni az életed. Pedig pont az életed múlik ezen, lásd a fenti idézetet.


  És itt egy érdekes előadás:
  Isten könyve a Biblia?

  VálaszTörlés
 74. Kedveseim! :-)

  Én csak föltettem egy egyszerű kérdést.
  A válaszotok lényege tulajdonképpen az, hogy Ti ebben hisztek, és punktum!

  Kedves Tibor!
  Hogy mire merem rátenni az életemet?
  Arra a törekvésre, hogy jó és igaz ember váljék belőlem, aki tud szeretni és szeretetet elfogadni. Szeretet alatt az egymásért való élést, a társas lény mivoltunk felvállalását, és tudatos megélését értem.
  Sokaknak ehhez nem kell vallás.

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 75. Kedves Atek!

  Jól látod, hitkérdés az egész. Viszont minden embernek van hite, ha úgy tetszik vallása (max. maga csinálta vallás, és nem világvallás).
  Az evolúciót nem lehet bebizonyítani, ahogyan a teremtést sem. Viszont mindkettőhöz hit kell. Bebizonyítani dolgokat akkor lehet, ha meg tudod ismételni. Lehet hozni érveket és ellenérveket, de egyik sem bizonyíték.

  Neked is van hited, mert valamit gondolsz arról, hogy van-e élet a halál után, miért létezem egyáltalán,... Sőt, hogy az előző hozzászólásodhoz is kapcsolódjak: Mi alapján mondod, hogy jó ember valaki? Milyen mérce szerint méred a jót?

  Szeretettel: Kukkoló

  VálaszTörlés
 76. Szia Kukkoló!

  "Mi alapján mondod, hogy jó ember valaki?"
  Nem mondom semmi alapján, mert nem tudom, hogy ki mennyire jó.

  "Milyen mérce szerint méred a jót?"
  A lelkiismeretem és az értelmem segítségével.

  Üdv,
  Atek

  VálaszTörlés
 77. Atek, a Miért a Biblia? posztnál válaszoltam neked, ha már létrehozták :).

  Kukkoló

  VálaszTörlés
 78. Kedves Tibor!

  Visszatérve a témához. Mióta feltetted a Hamvas irományt, amibe nem sokáig jutottam el, feljött a téma és a név egy ismerősömmel, aki felekezetismeretet tanít teológián és rögtön le is csapott az anyagra. Átküldtem neki, a te érveléseidet is bemásolva. Alább az ő válaszát idézem, amivel én is egyetértek (nem csak mert teológián tanít, hanem mert személyesen ismerem és hitelesnek tartom a megítélését), bár keményen fogalmaz, fontos, hogy lásd, ez a tévtanítás veszélyére vonatkozik és nem a te személyedre, hiszen téged nem is ismer, még mi is alig-alig.
  Ha további kérdések, hozzászólások merülnek fel, szeretettel várom, ahogy eddig is!

  Ábel

  „A felekezetismereti jegyzetemben Hamvas Béla a New Age hazai tolmácsolói között
  van felsorolva. (Nem én soroltam oda.) Ha még megvan a jegyzet (Keresztyén felekezetek),
  nem fölösleges elolvasni azt, amit az Új Korszakról röviden összefoglal.

  Nekem úgy tűnik, hogy a hozzászólótok számára Hamvas B. valláspótlék. Ha ez egy
  kicsit is igaz, akkor a vele folytatott dialógus rossz irányba tereli a többiek gondolkodását.

  Leszámítva a New Ages-es „fertőzést” Hamvas B. a római katolikusok tomista fajtájához
  tartozik. Ez sommásan azt jelenti, hogy nem annyira a Bibliára, mint Arisztotelész bölcseleti
  rendszerére épített rk. dogmákat védelmeznek, mint az apologeták, s rendszerint képtelenek
  az értelmes dialógusra. (Tapasztalatom: mondhatsz nekik akármit, nem lehet rájuk érvekkel
  hatni.)

  Az ő érvelése – amit átküldtél – csupa spekuláció (= bölcselkedés, filozófia). A rk. tévtanuk
  ui. azt állítja, hogy Isten létét bölcseleti úton be lehet bizonyítani. (Ez a gnosztikus eretnekség
  próbálkozása kb. 2000 éve.) A protestáns felfogás szerint Istent csak hitben lehet megismerni,
  a bölcseleti bizonyítás szükségtelen és lehetetlen.

  Nem vagyok egészen képben a portálotokat illetően, de feltételezem, hogy nem feladata
  eretnekségeket, Új Korszak-os „fertőzéseket” közvetíteni. (Erre lehet más portált használni,
  vagy indítani egy újat, hogy a tietek az építő párbeszédeké maradjon.)

  Ahhoz, hogy Hamvas B-t valaki megfelelően a helyére tegye, meglehetősen nagy teológiai és
  általános műveltségre van szüksége. Mivel a többség nálatok – a korosztályából fakadóan -
  nem rendelkezik ezzel, őket nagy valószínűséggel félrevezetheti. Erre való a számos értékes
  gondolat, az igazsággal és féligazságokkal kevert, de vonzó köntösbe öltöztetett hamisság.

  A spekulációik egyes elemei bogáncsként ragadnak az emberi lélekbe, s emiatt később nehéz
  tőlük megszabadulni (pláne azoknak, akik nem tudják, hogy ez csak egy bogáncs vagy
  ördögszekér).

  Ez az én véleményem, kérdezz meg másokat is, de legfőképpen fölfelé nézve, imádkozva
  jussatok a helyes döntésre.”

  VálaszTörlés
 79. Ábel!

  Amit a barátod írt, az eléggé sok ponton kikezdhető.
  1. "A felekezetismereti jegyzetemben Hamvas Béla a New Age hazai tolmácsolói között
  van felsorolva. (Nem én soroltam oda.)"
  Ha nem olvasta, csak másokra hivatkozik, akkor nem hiteles. Én is hivatkozhatnék forrásokra, és a vitát az dönti el, hogy ki milyen ütős forrást hoz? :S Hááát...

  2. "Nekem úgy tűnik, hogy a hozzászólótok számára Hamvas B. valláspótlék. Ha ez egy
  kicsit is igaz, akkor a vele folytatott dialógus rossz irányba tereli a többiek gondolkodását."
  Megalapozatlan és kifejtetlen (ködös) állítások. Kérdés: mi a jó irány és miért?

  3. "Leszámítva a New Ages-es „fertőzést” Hamvas B. a római katolikusok tomista fajtájához tartozik. Ez sommásan azt jelenti, hogy nem annyira a Bibliára, mint Arisztotelész bölcseleti rendszerére épített rk. dogmákat védelmeznek, mint az apologeták, s rendszerint képtelenek az értelmes dialógusra."
  Ez egy vaskos előítélet. Hogy Hamvas katolikus, tomista lenne, ez pedig vicc. Protestáns családban nevelkedett, vallásokat szintetizáló és kritikai nézőpontja tényleg ellent mond a dogmatikus gondolkozásnak. Valláskritikát is ír, de a voksot a kereszténység mellett tesz le. (lásd Karnevál)

  4. "Tapasztalatom: mondhatsz nekik akármit, nem lehet rájuk érvekkel
  hatni."
  Ez baromság. (bocs!) Rám érvekkel lehet igazán hatni, csak ahhoz érvelő is kell. Adja elő a barátod az érveit, akkor elkezdhetünk vitatkozni. Ha a piedesztáról szemlél, akkor egy féreg vagyok a szemében. Ha megindokolja az állításait (válaszra méltat) akkor elkezdhetünk vitatkozni.

  5. "Az ő érvelése – amit átküldtél – csupa spekuláció (= bölcselkedés, filozófia). A rk. tévtanuk ui. azt állítja, hogy Isten létét bölcseleti úton be lehet bizonyítani. (Ez a gnosztikus eretnekség próbálkozása kb. 2000 éve.) A protestáns felfogás szerint Istent csak hitben lehet megismerni, a bölcseleti bizonyítás szükségtelen és lehetetlen."
  Én nem Isten létét akartam bebizonyítani. Csupán egy értelmezési keretet adtam, amelyben a keresztény Isten munkája és távolmaradása értelmezhető. És ha a legutóbbi kommentjeimet elolvassa, erről teljesebb képet kaphatna. Hiszen ott az Isten lététől független valósággal foglalkoztam. Az utolsó mondatával egyetértek.
  "Istent csak hitben lehet megismerni, a bölcseleti bizonyítás szükségtelen és lehetetlen" És eszerint Isten olyan, amilyennek alkotjuk magunkban illetve, a közösségben akarunk vallásoskodni, akkor magunkra erőszakoljuk az adott közösség "fikcióit". Bocs. Vallásos meggyőződését.

  VálaszTörlés
 80. 6. "Nem vagyok egészen képben a portálotokat illetően, de feltételezem, hogy nem feladata eretnekségeket, Új Korszak-os „fertőzéseket” közvetíteni. (Erre lehet más portált használni, vagy indítani egy újat, hogy a tietek az építő párbeszédeké maradjon.)"
  Ebben javaslatom is lenne! Ki kellene tiltani innen pár hozzászólót, eretneket! A kommentjeiket megsemmisíteni. Őket a közösségből kizárni. KI-RE-KESZ-TE-NI! És ez a polkorrekt hitvédelem egyik legősibb eszköze. Rekeszd ki! Rekeszd ki! :D Hahaha!

  7. "Ahhoz, hogy Hamvas B-t valaki megfelelően a helyére tegye, meglehetősen nagy teológiai és általános műveltségre van szüksége. Mivel a többség nálatok – a korosztályából fakadóan - nem rendelkezik ezzel, őket nagy valószínűséggel félrevezetheti. Erre való a számos értékes gondolat, az igazsággal és féligazságokkal kevert, de vonzó köntösbe öltöztetett hamisság."
  Aha.
  Ha az első mondat igazság, és ő maga nem vállalkozna erre... mégis lekicsinyel másokat a koroszályuknál fogva... kicsinykét hiteltelen. Vagy vegye föl a kesztyűt és tételesen cáfoljon, vagy ne nézzen le másokat. Persze úgy, hogy a dogmatika felől közelít valaki, annak könnyű ilyesmiket mondani. Van egy alapja, a dogmatika. Azzal tud vitatkozni, aki ezt elfogadja. Aki meg nem, azzal lehetetlen... tévtanító és eretnek, hiszen Isten létét nem lehet bizonyítani, ergo ha vitatkozni akar, akkor a vitájának a premisszája a Biblia dogmatikus értelmezésénak az elfogadása. Csakhogy én ezt az alapot nem fogadom el!

  8. "A spekulációik egyes elemei bogáncsként ragadnak az emberi lélekbe, s emiatt később nehéz tőlük megszabadulni (pláne azoknak, akik nem tudják, hogy ez csak egy bogáncs vagy ördögszekér)."
  Én pontosan ugyanezt gondolom a vallásos spekulációkról (dogmák).

  Remélem, továbbítod neki, és leszáll közénk, és hajlandó lesz személyesen is felvenni a kesztyűt! :)

  Üdv! Tibor

  VálaszTörlés
 81. Kedves Tibor!

  Sajnálom, hogy felvetted a kesztyűt, bár érthetőek az indokaid, nem lesz kivel vitatkoznod, ha csak a többiek közül nem csatlakozik valaki.
  Harmadszor is: kizárás nem lesz a nézeteink miatt! Szeretettel látunk itt is és ha Isten megadja, akkor a közösségi hétvégén is. Ezt láthatod Aton példájából is, hogy emiatt nem közösítünk ki embereket. Itt most elhangzott, hogy Hamvas Béla New Age, azaz tévtanítás. Feltetted az anyagát, ezen kívül mindenki számára elérhetőek az írásai és kialakíthatja a saját álláspontját, nem fogunk senkit sem kizárni ezért. Számomra lezárult a vita és szerintem érthető módon a barátom sem kezd el veled érvelni, hiszen ez egy olyan út, amin egyszerűen nem szeretnénk elindulni. Lehet, hogy ezt bigott vallásosságnak veszed, vak hitnek, megvan rá az okod és ezzel nincs semmi baj.
  Ha szeretnél beszélgetni egy református lelkipásztorral erről, azzal kapcsolatban tudok segíteni.

  Isten áldjon:

  Ábel

  VálaszTörlés
 82. "Aton" - Atek! - bocsáss(Atok) meg :)

  VálaszTörlés
 83. Sziasztok!

  Én nem veszek fel semmilyen kesztyűt, legalábbis nem szeretnék...
  Egy pici megjegyzésem van, Tibor ezen mondatáról jutott eszembe:

  "És eszerint Isten olyan, amilyennek alkotjuk magunkban illetve, a közösségben akarunk vallásoskodni, akkor magunkra erőszakoljuk az adott közösség "fikcióit""
  Nem, Isten nem olyan, amilyennek mi alkotjuk meg magunkban, Isten olyan, amilyennek a Bibliában leírta magát.
  Nemrég hallottam egy érdekes gondolatmenetet. A kommunikációnak több formája van, legáltalánosabb a beszéd, de kommunikációs forma a költészet, a festészet... is, ott is gondolatot szeretne közölni az alkotó. A költészetben, festészetben ma elfogadott nézet, hogy "nekem mit mond ez a kép", "nekem mit mond ez a vers", és nem érdekel senkit, hogy a művész mit akart mondani. De gyanítom minden ember felháborodik, amikor olyan szavakat adnak a szájába, amiket nem mondott.
  Ez a Bibliára is áll. A Biblia Isten kijelentése, üzenet számunkra önmagáról. Nem az a lényeges, hogy nekem mit mond az adott Igevers, hanem az, hogy mit akart ezzel Isten mondani.
  Ezzel nem azt akarom mondani, hogy van olyan felekezet, akinél ott az igazság, a többi tévtanítás. Nyilvánvaló, hogy mindenhol vannak elcsúszások, hol kisebbek, hol nagyobbak. (Mondjuk itt már lehet különbség, hogy a tévedés üdvkérdés-e vagy nem...).Istent nem tudjuk tökéletesen megismerni a földi életünk során.
  Én úgy gondolom, itt nagyon fontos az alázat. Ha a Biblia olyat mond, amit nehezen nyelek le, akkor is legyen bennem az az alázat, hogy ezt Isten mondja. Ne próbáljam kimagyarázni, hogy de az úgy nem lehetett....

  Szeretettel: Kukkoló

  VálaszTörlés
 84. Kedves Tibor!
  Én személy szerint sajnálnám, ha lelépnél. Kérlek, keresd meg azt a református lelkészt, akit Ábel ajánl!

  VálaszTörlés
 85. Kedves Tia!

  Ezért nem lenne ez jó ötlet:
  Ha a dogmatika felől közelít valaki, annak van egy alapja, a dogmatika. Azzal tud vitatkozni, aki ezt elfogadja. Aki meg nem, azzal lehetetlen... tévtanító és eretnek, hiszen Isten létét nem lehet bizonyítani, ergo ha vitatkozni akar, akkor a vitájának a premisszája a Biblia dogmatikus értelmezésénak az elfogadása. Csakhogy én ezt az alapot nem fogadom el!

  Én is értelmezem a Bibliát, de vannak dolgok, amelyeket másképpen, mint a ref. egyház tanítása.

  VálaszTörlés
 86. Tibor!
  Azért lenne ez jó ötlet, mert meghallgatnád egy lelkész meglátását is.
  Mindannyiunknál egy a kérdés: „elfogadjuk-e Jézust Megváltónknak?”

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.