2011. november 28., hétfő

Rick Warren a céltudatos életről

Ha nincs is benne minden, sőt talán a Lényeg hiányzik, gondolatébresztőnek nem rossz.

Fejétől bűzlik a hal

Pál apostol tanítása Timóteusnak a gyülekezet vezetésérőlAzzal folytatja Pál a „hogyan kell forgolódnod az Isten házában” részt az 1. Tim. 3-ban, hogy instrukciókat ad a gyülekezet felépítésével és elsősorban vezetésével kapcsolatban. Ahogy Pál városról városra járt, hirdette az Evangéliumot és gyülekezetek szerveződtek, ahol rendszerint vezetőket is választott a helyi közösségekben, hogy rájuk bízza a gyülekezet további vezetését. Ilyen vezető lett Timóteus is Efézus gyülekezetében és most Pál apostol átadja neki a fontos tudnivalókat a keresztyén vezetéssel kapcsolatban.

1. Tim. 3.1-16.
1Igaz beszéd ez: ha valaki
püspökségre törekszik, jó munkát kíván. 2Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; 3nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; 4olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. 5Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? 6Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. 7Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék.

2011. november 21., hétfő

Férfiak és nők – mit monda Biblia? 1. Tim. 1. 11-15. 

"Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.  12A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. 13Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,  14és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. 15Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben."


Azt hiszem nem kell külön felhívni a figyelmet, hogy nem lesz egyszerű körüljárni a témát és mennyire könnyen félremagyarázható/érthető ez a néhány vers. Nagyon fontos, hogy se kevesebbet, se többet ne lássunk benne, mint amit valóban mond ez a néhány mondat. Ez úgy lehetséges, ha nem csupán ezeket a mondatokat önmagukban, kiemelve a kontextusból kezdjük el interpretálni, hanem a Biblia egységére támaszkodva a közvetlen szövegkörnyezet mellett más igerészeket is megnézünk, melyek ugyanezt a területet magyarázzák. És természetesen alázattal – elsősorban Isten felé, de a másik nem felé szintén – kérjük Istent imádságban, hogy adjon nekünk világosságot, hogy ne a mi elképzeléseink, hanem az Ő üzenete szóljon.

Hol a helye a nőnek a családban, gyülekezetben?
Mindenki egyenlő vagy van, aki nem annyira értékes Isten szemében?
Biblikus a női lelkészség szolgálata?
Mi a helyzet a női prófétákkal és az ÚSZ női igehirdetőivel?
Mit jelent a „tanítás”, amit Pál megtilt a nőknek a gyülekezetben? Ma mit látunk a gyakorlatban gyülekezeteinkben? Ki hol helyezi el a határt?
Éva volt a "gyenge láncszem" a bűnbeeséskor? Ő szúrta el?
Milyen egy ideális (biblikus) férfi/nő?
Mi Isten eredeti elképzelése a családot illetően és hogyan vetíthetjük ezt ki a gyülekezetre is?

2011. november 18., péntek

Miért a Biblia? - Az igazság kérdéseFolytatódik a párbeszéd Atek barátunkkal, aki a keresztyén hittel kapcsolatban érdeklődik nálunk és nagyon sok szeretettel látunk! Sok téma feljött már az első „Miért a Biblia?” rovatban, itt most azokat a kérdéseket vesszük végig, melyek többször feljöttek már. (A beszélgetés ott is folytatódik természetesen, nem akarjuk berekeszteni, csak a rendszerezettség miatt költöztetjük ide ezeket!)1. Az igazság: abszolút? Relatív? Független tőlem?


2. A Biblia szövegének megbízhatósága: mi a keresztyén álláspont?

3. Honnan tudni, hogy ki értelmezi jól a Bibliát?

4. Mi az a megváltás? Miért halt meg értem Jézus? (én nem kértem rá) Miért KELLETT meghalnia?

5. Mennyország és pokol: hogy néz ki, hol van, milyen?

6. Lelkiismeret: milyen az ember lelkiismerete, érzéke a jóra és a rosszra? Miért mondják a keresztyének, hogy az ember belülről rossz? Miért mondja Jézus, ha haragszol=megöltél valakit?

Ebben a sorrendben haladunk és megpróbálunk nem elszakadni az adott témától, hogy minél egyértelműbb válaszokat tudjunk nyújtani Ateknek és minden kedves Olvasónak.

A legelső kommentekben az igazsággal kapcsolatban olvashatjátok az eddigi hozzászólásokat kimásolva az első rovatból és a szazszingli álláspontját is, melyre szeretettel várjuk Atek (és mások) reakcióit, majd haladunk tovább. A következő témát viszont a tervek szerint majd egy újabb bejegyzésben indítjuk.

Az igazság
Abszolút?
Relatív?
Tőlem független?
Mi a keresztyén álláspont?


2011. november 12., szombat

1. Timóteus 2.1-10.
  • Mit csináljunk a gyülekezetben?
  • Jézus az egyetlen út
  • Üzenet a fiúknak és a lányoknak

Folytatódik a tanulmányozásunk a Timóteushoz írt első levél második részéből, 1-10-ig.

Néhány terület, amit eddig érintett a levél:
  •     Pál levele egyenlő Isten szavával hozzánk (1. Tim. 1.1.)
  •     Jézus Evangéliuma radikális, nincs felhígítva. Pálnak fontos, hogy Timóteus ezt képviselje jövőbeli vezetőként. (1. Tim. 1.2-11.)
  •     Az Evangélium ereje megváltoztatja az embereket, akik hisznek benne és engedelmeskednek neki.  (1.Tim.1.13-14.)
  •     Isten kegyelme bármilyen bűnöst befogad, de aki nem gyakorol bűnbánatot, nincs helye Isten családjában. (1. Tim. 1. 16 és 19.)
A most következő rész amellett, hogy a keresztyén hit gyökereihez nyúlik vissza (mely sok szempontból kapcsolódik és nyújt választ a „Miért a Biblia?” c. rovatban felmerülő kérdésekre is:), jönnek az egész konkrét gyakorlati tanácsok, melyek kifejezetten hasznosak lehetnek a párválasztás előtt álló férfiaknak és nőknek, fiúknak és lányoknak. Nem csak olyan értelemben, hogy nekem milyennek kell lennem, hanem hogy milyen értékeket keressek egy férfiban/nőben.

2011. november 9., szerda

Miért a Biblia?

Miért hiszünk a Bibliának? Miért fogadjuk el, hogy Isten igéje? Érvek, ellenérvek, vélemények...Atek kérdései alapján! :)

2011. november 8., kedd

A blog plakátja

Íme a 100 szingli plakátja. Terveink szerint minden egyházmegye püspöki hivatala megkapja majd, hogy a lelkészek kitehessék a gyülekezetekben. Ha lehetőséged nyílik a nyomtatásra és a terjesztésre, akkor megköszönjük a segítséget! Bármilyen gyülekezeti hirdetőre vagy konferenciákra, különleges alkalmakra is elvihető!


  SzingliPlakát

2011. november 5., szombat

Timóteus kihívásaiMekkora Isten kegyelme? 
Ki nem kaphatja meg ezt a kegyelmet?
Mikor és kik előtt zárulhat be a gyülekezetünk ajtaja?

Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit a Timóteushoz írt 1. levél tanulmányozásán! Folytatjuk a megkezdett fejezetet az 1. Tim. 1.12-20 igerésszel és figyelemmel kísérhetjük miként adja át Pál apostol a stafétát lelki gyermekének, egy fiatal keresztyén vezetőnek. Vajon milyen kihívásokat jelenthetett Timóteusnak akkor ez a tanítás és mi az, ami hozzánk is szól?

Nagy örömünkre szolgál, hogy az első igetanulmány is aktív online beszélgetést generált, ezt továbbra is szívesen látjuk, szeretettel várunk minden kérdést, meglátást, hozzászólást a témához. Már csak azért is, mert nem lesz könnyű szakasz ez a mostani. Amellett, hogy a fejezet első részének a „kemény eledelei“ itt újra előjönnek, lesz egy-két újabb kemény falat.