2011. november 12., szombat

1. Timóteus 2.1-10.
 • Mit csináljunk a gyülekezetben?
 • Jézus az egyetlen út
 • Üzenet a fiúknak és a lányoknak

Folytatódik a tanulmányozásunk a Timóteushoz írt első levél második részéből, 1-10-ig.

Néhány terület, amit eddig érintett a levél:
 •     Pál levele egyenlő Isten szavával hozzánk (1. Tim. 1.1.)
 •     Jézus Evangéliuma radikális, nincs felhígítva. Pálnak fontos, hogy Timóteus ezt képviselje jövőbeli vezetőként. (1. Tim. 1.2-11.)
 •     Az Evangélium ereje megváltoztatja az embereket, akik hisznek benne és engedelmeskednek neki.  (1.Tim.1.13-14.)
 •     Isten kegyelme bármilyen bűnöst befogad, de aki nem gyakorol bűnbánatot, nincs helye Isten családjában. (1. Tim. 1. 16 és 19.)
A most következő rész amellett, hogy a keresztyén hit gyökereihez nyúlik vissza (mely sok szempontból kapcsolódik és nyújt választ a „Miért a Biblia?” c. rovatban felmerülő kérdésekre is:), jönnek az egész konkrét gyakorlati tanácsok, melyek kifejezetten hasznosak lehetnek a párválasztás előtt álló férfiaknak és nőknek, fiúknak és lányoknak. Nem csak olyan értelemben, hogy nekem milyennek kell lennem, hanem hogy milyen értékeket keressek egy férfiban/nőben.


Tim. 2:1-10.
 1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 

5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. 7Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 

8Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. 9Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,  10hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.


Ha feltennénk a kérdést, hogy szerintetek mit csináljunk a gyülekezeti alkalmainkon (kiscsoportok, vasárnap reggel, különleges alkalmak), mivel foglalkozzunk, mikor összejövünk, mi keresztyének, minden bizonnyal sokszínű válaszokat kapnánk. Lennének, akik formálisabb jellegű összejöveteleket képzelnének el orgonával és tradicionális énekekkel, liturgiával. És lenne olyan, aki gitárral, projektorral egy közvetlenebb hangvételű alkalmat részesítene előnyben. A Bibliában inkább alapelveket látunk, melyeket követnünk kell, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor a gyülekezeti alkalmainkról van szó. Az például, hogy a Biblia tanítása központi helyen szerepeljen a liturgiában, nem kérdés. Az is egy ilyen alapelv, hogy egymás bátorítására, épülésére legyünk (1 Thessz. 5.11) vagy hogy az istentisztelet rendben, rendezett formában menjen (1 Kor. 14.40). A nagy alapelveken felül viszont szabadságot kaptunk és ha kicsit körbenézünk, akkor látjuk, hogy mennyire színes a „megvalósítás” a különböző korok különböző kultúráiban.

Ebben a részben Pál ezekből az alapelvekből ismertet néhányat:

”Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért”

Imádkozzunk az alkalmainkon! "Mindenféle imádság, mindenféle emberért." Ha az eredeti szavakat nézzük, akkor mindegyiknek a jelentése az imádkozni szóból ered, tehát akár így is olvashatnánk:
Arra kérlek mindenekelőtt, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok minden emberért. :) Persze azért jó, hogy különböző fajta imádságokat látunk, hiszen mindegyiknek meg van a szerepe és fontos, hogy valamennyit gyakoroljuk mi is. 

Egy nem költői kérdés: Hogyan szoktunk imádkozni? Van-e valamilyen rendszerünk? Ha lehet, ismertessük imaéletünket egymással!


Egy érdekes kifejezés, amit Pál apostol többször is használ ebben a részben: „minden emberért”. Ez több szempontból is nagyon fontos, de kezdjük azzal, hogy milyen hatásai lehetnek az életünkre, ha valóban komolyan vesszük ezt Pál imádságra való felszólításával kapcsolatban. Nézzünk őszintén magunkba és ha van, tekintsünk rá a leírt, vagy fejben tartott imalistánkra. Kikért imádkozunk? Közeli családtagok, gyülekezetem, kollégák, barátok és persze a közvetlenül velem kapcsolatos ügyek – egészség, anyagiak, párválasztás, stb? Ne értsük félre, ezekért mind fontos imádkozni! Milyen jó, ha valaki imádkozik a kollégáiért és a barátaiért – én is ilyen kollégát és barátot akarok, aki imádkozik értem:) Viszont ez az ige azért érdekes, mert kicsit kiszélesíti a látókörünket az imádsággal kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy mindenkiért kellene imádkoznunk, mert ez lehetetlen. Hanem azokért is - és itt kezd érdekes lenni a dolog - akik nem a „mi fajtánk/stílusunk/korcsoportunk/stb”, őszintén szólva, semmi közünk egymáshoz. Imádkozni a másik pártban lévő emberekért, a másik felekezet tagjaiért, a homoszexuálisokért, a skinheadekért, a rockerekét és a popperekért, a szlovákokért és a horvátokért, az értelmiségiekért és a kétkezi munkásokért...a „másik” embercsoportért, szubkultúráért, nemzetért, akik amúgy távol állnának tőlem - "minden emberért", erre biztat Pál.
Lehet, hogy egy számunkra semleges csoportról van szó, de lehet, hogy olyan emberekről, akik bántottak és az emberi logika szerint haragudnom kellene rájuk. Pál azt mondja, hogy imádkozzunk értük és kérjünk áldást az ő életükre is! Ki-ki gondolja át, hogy melyik lenne ez a csoport számára. A közterület fenntartók, akik jogtalanul elvitették a kocsim? A rendőrség? A szomszédom? A főnököm? A zsidók? Az arabok? Imádkozzunk értük!
Nagyon fontosnak tartom ezt a részt és még egy valamit fűznék hozzá, egyfajta mellékhatást, amire számítani kell és úgy gondolom, hogy talán egyedülállóként ez mindenképpen pozitív hatással lehet az életünkre.Biztosan hallottuk már, hogy ha elkezdünk imádkozni valamiért, akkor megfigyelhető, hogy legelőször mi magunk kezdünk el változni. Ez itt sincs másképp. Ha elkezdünk valakiért közbenjárni, akkor rendszeresen elkezdünk rágondolni, még ha döcög is az elején, lassan-lassan megszeretjük őket és különlegesekké válnak számunkra. Ezzel párhuzamosan egyfajta nyitottságot érzünk feléjük, ami megmagyarázhatatlan és talán ez a csoda csak a másokért való imádkozás során tapasztalható meg. Sokan olyan jól elvannak a kis bunkerükben, ami lehet akár a gyülekezet is és minden program, esemény, szolgálat és ima a bunker falain belülre szól és ez nem jó! El kell kezdeni imádkozni a "többiekért", legyen az akárki is, majd Isten megmutatja, de csak akkor, ha mi is Pál apostolt követve a "minden emberért" felfogás szerint gondolkozunk.Vsz. 2. Miért imádkozunk a „hatalmakért”? Ha más igerészeket is megnéznénk, látjuk, hogy ez is a feladatainkhoz tartozik, mint gyülekezet. Imádkoznunk kell a vezetőinkért, a feletteseinkért, mert:
 •     a Biblia ezt mondja
 •     Isten állította őket oda, még ha diktátorok is, Istentől adatik csak hatalom (Rm. 13.1-3)
 •     ők is bele tartoznak a „minden emberbe”, ugyanaz a kifejezés, amivel itt is találkozunk: „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön”

Vsz.5.: "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus"
Ez a másik oldala a "minden emberért" való közbenjárásnak, mert csak egy Isten van és ennek az Istennek egy ajánlata, ez az egy lehetőség, hogy az emberek üdvösséget nyerjenek Jézus Krisztusban. Pál és Timóteus idejében idegenkedtek az emberek ettől a résztől, ami érthető, hiszen akkoriban az volt a felfogás, hogy minden népnek meg volt a maga istene, isteneik. A zsidóknak, a rómaiaknak, a görögöknek és mindenki békén hagyta a másikat. Nem csoda, hogy felkavaró lehetett, hogy jön Jézus és azt mondja, hogy ez nem így van, hanem csak egy Isten létezik és csak egy mód az üdvösségre, legyél bármilyen nemzetiségű, bármilyen vallásba, kultúrába születtél is bele. Csak egy módon lehet Istent megismerni és eljutni hozzá. Ahogy a 6. vsz.-ban is olvassuk "minden ember", bárhol és bármikor születik, Isten ítélete alá kerül, hacsak nem kap üdvösséget, ami egyedül Jézuson keresztül lehetséges. Ha már akkor, az 1. században így utálták ezt az üzenetet, mennyire utálja hallani ezt a 21. század embere?! Tapasztalataitok gondolom nektek is vannak!:)

A világ nagyon szereti azt gondolni, hogy mennyit fejlődik, közben mi meg azt látjuk itt, hogy szépen visszatértünk egyenesen az 1. század pogány felfogásához: minden vallás ugyanolyan. Most nem úgy mondják, hogy sokféle isten van, hanem hogy különböző úton, módon lehet Istent megismerni. Ismerős, ugye? Ez a New Age fő vonala: Isten ott van a hegy tetején, de hogy melyik úton jutsz fel oda, az teljesen mindegy. Nagyon sok ember egyetért ezzel, pedig ez egy hazugság. Lehet, hogy logikus, de nem igaz. Azt állítják tehát, hogy mindegy, hogy Mohamedet, Buddhát, Máriát vagy Jézust választod, úgyis ugyan ott lyukadsz ki. Nekünk viszont, akik megtért keresztyénekként komolyan vesszük a Bibliát, beleértve ezt a részt is, határozottan ki kell mondanunk, hogy Mohamed, Buddha, Mária és bármi más Jézuson kívül nem az üdvösség felé visz, hanem egészen máshova.

Vsz. 7.: Pál ezért teszi, amit tesz. Minden néphez elmegy, feladva farizeusi előítéleteit, pozícióját a saját népében és fentről kapott nyitottsággal áll a görögökhöz, rómaiakhoz. Ha mi is komolyan vesszük az Evangélium üzenetét, akkor el kell kezdenünk tudatosítani magunkban, hogy minden ember kárhozatra jut, aki nem Jézust választja. Minden nem hívő ismerősünk, barátunk, családtagunk jövője: örök fájdalom, örök egyedüllét, végtelen reménytelenség. Imádkoznunk kell értük, ez az első lépés, a második pedig, hogy beszélünk nekik Jézusról.

Vsz. 8.: „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.”

Srácok, röviden: imádkozzatok! Nem a kezek felemelése a lényeg, ui. Istent nem érdekli, hogy milyen testhelyzetben imádkozunk. Viszont ne engedjük el a fülünk mellett, ez nekünk szól, ránk bízza Isten ezt a feladatot. Miért fontos ezt meghallanunk? Mert ez egy olyan terület, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni és aztán meg a lányokra hagyni, de ez nem helyes. (Ez nem azt jelenti persze, hogy a lányoknak nem kell imádkozni!). Biztosan ismerős a jelenet, mikor a nő noszogatja a férjet, hogy menjenek a templomba és hogy otthon olvassa az igét. Ez olyan szánalmas, nem? Aztán mi történik ezután? Átveszi a nő ezt a szerepet. Ennek mi a következménye? A gyermekeink úgy nőnek fel, hogy az egész hit kérdését az anyához, azaz a női szerepekhez kötik. Ne csodálkozzunk, hogy lányos dolognak fogják tartani a gyülekezetet!
Fiúk! Imádkozzatok! Imádkozzatok a lányokkal! TI kezdeményezzétek a közös imádkozást! És majd imádkozzatok családfőként is, főleg a fiaitokkal! Imádkozzatok a gyülekezetben is! Vállaljatok igeolvasást, imádkozást, gyakoroljátok a hangos, szabad imádkozást! Hány és hány olyan imaórára megyünk, ahol szinte csak nők vannak és ha ott vannak a férfiak is, kik imádkoznak először a pár perces csönd után? A nők! Isten igéje azt mondja, hogy ebben nekünk vezető szerepünk van, viselkedjünk férfiként és álljuk meg a helyünket ezen a területen is!
Lányok! Még ha nem is megy annyira gördülékenyen a fiúnak, hagyjátok a fiúkat, hogy csinálják, ne vegyétek át a vezetést ebben, még ha úgy érzitek is, hogy sokkal jobban menne nektek. Van, akitől csak egyszer-kétszer kell átvenni a szerepet és utána évtizedekig nem hajlandó foglalkozni vele! A fiúk büszke lények bűnös voltukból adódóan, hagyni kell őket vezetni a közös csendességeitekben is.

Pál kiváló emberismerő volt. A vers másik része pedig szintén rámutat egy gyenge pontunkra és ez a harag. Legyen szó bármilyen témáról, hajlamosak vagyunk haraggal reagálni az ellenkező véleményre. Imádkozzunk türelemért és imádkozzunk azokért, akikre haragudni lenne okunk.
Hölgyeim!:)

„Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,  10hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.„

Nem könnyű ez a téma, főleg, hogy férfiként kell erről írnom. De ismét fején találta a szöget Pál. Nem véletlen, hogy a kozmetikai ipar a nőket célozza. Pál célja az, hogy rávilágítson a helyes megközelítésre, hogy hogyan is viszonyuljanak a nők a szépséghez, mit is jelent szépnek lenni. Ahogy a férfiaknak a fiaikat imádságra kell tanítani, a nőknek a lányaikat meg kell tanítani, hogy mi az igazi szépség, hogy viszonyuljanak a külsőjükhöz. Ha a magazinok öltözködési szokásait nézzük, akkor nem éppen Pál elképzeléseit látjuk megvalósítani. A keresztyén nőknek tudatos döntéseket kell hozni, hogy mikor mit vesznek fel. Erre nem jó szabályokat kitalálni, hiszen Isten sem ebben gondolkodik, hanem a szívet vizsgálja. Miért veszem fel ezt a felsőt vagy hajdíszt? Miért van szükségem nekem a visszajelzésekre, reakciókra, amiket kapni fogok? Egyszer egy lány ismerősöm azt mondta: a megtérésem után a ruhásszekrényemnek is meg kellett térnie. :)
Nem azt mondja Pál, hogy legyünk igénytelenek vagy slamposak, nem tilos csinosnak és elegánsnak lenni, sőt. Az üzenet viszont az, hogy az igazi szépség nem kívül található és ezt az üzenetet kell sugároznunk az öltözködésünkben is. A péld. 31.30 nagyon jól leírja:

„Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó."

Fiúk! Ez nektek is szól! Keressétek ezt a szépséget!

Végezetül pedig mind nőknek, mind férfiaknak szól a 10. vsz. vége, hogy ékességünk a jó cselekedeteink legyenek, hiszen ez Isten akarata és nincs annál nagyobb vonzereje egy gyülekezetnek, ha a keresztyének jól ismerik az Evangéliumot és tudják, hogy mit kell tenniük.

30 megjegyzés:

 1. Ábel egyedül maradt Timótheussal :)

  Érdekes dolog ez az imádkozás. Régebben mondta valaki, hogy mennyire megítél minket hogy miért imádkozunk...
  Mennyire sietünk arra a részre mikor a kívánságainkat soroljuk és milyen hamar lépünk túl a hálaadás részen és egyáltalán mennyit imádkozunk másokért, mennyit magunkért.

  A másik dolog, hogy mi a közösségi imák témája és mi a személyeseké, vagy két ember közös imájáé. Az biztos, hogy vannak olyan témák, területek amiért egyedül kell imádkozni és nem biztos, hogy másik 20 embernek is imádkoznia kell.

  Isten jól ismer minket, tudja mire gondolunk, ismeri vágyainkat. Mégis imádkozásra buzdít.

  Örülök, annak, hogy a blog is kitett egy posztot, hogy imádkozzunk egymásért (minden blogra írogató), szinglikért szerte az országban világban.

  Annyi, hogy én nem tudom, hogy a férfiak imádkozásánál, hogy jött ki neked, hogy a lányok nem hagyják a fiúkat imádkozni? Én inkább olyan tendenciát látok, hogy a közösségi imákban senki nem vesz részt nemtől függetlenül...

  VálaszTörlés
 2. A nem költői kérdésre: Ima:
  1. dicsőítés
  2. bűnbánat
  3. hálaadás
  4. kérés
  Sokat tanulhatok ezekből a bejegyzésekből. Nekem pl. magamtól nem jutott eszembe, h mindennap imádkozzak mindenkiért! Inkább egyes emberekért. De amióta írtad, felülvizsgáltam a korábbiakat :)
  Ábel, nektek megszületett már a kisbabátok?

  VálaszTörlés
 3. Sziasztok!

  Igen most nincs (eddig legalábbis) olyan aki provokátorként lépett volna fel. De ez a post (van ennek jó magyar fordítása?) olyan langyosra sikeredett.

  És ahogy Zoli is írta "Én inkább olyan tendenciát látok, hogy a közösségi imákban senki nem vesz részt" és szerintem ennek ugyanaz az oka mit amikor nem énekelnek az emberek, mert mi lesz ha rosszul csinálom?, ha rossz sorrendet tartok...

  De hogy az eredeti felvetésre is reagáljak. Egyrészt „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.” vers és néhány más vers alapján nem lehetnének női lelkipásztorok, mert ugye Ábel is a férfi primátusra helyezi a hangsúlyt és nem a testhelyzetre...
  Másrészt a hitélet elnőiesedésének, hogy is fogalmazzak finoman, vannak politikai előzményei.

  Tehát én nem értékelném túl, hogy ki szólal meg elsőként, hiszen egy jó házasságban nem a férfin vagy a nőn van a fókusz hanem Istenen.

  Szerintem. És itt jön a végén utalnék vissza az elejére. Miért nem kezdeményezőek az emberek (férfiak és nők) például imádkozás terén sem? Mert félnek hogy rosszul vagy nevetségesen csinálják és akkor mi lesz velük? ...

  Kivűlálló

  VálaszTörlés
 4. Sziasztok!

  De jó, hogy azért ide is csurran-cseppen egy-két komment!
  Különös szeretettel köszöntünk Kívülálló, Isten hozott, köszönöm, hogy írtál!

  Langyos lett?? Tényleg?
  Megírtam:
  Jézus az egyetlen út: minden más vallás a kárhozatba vezet
  a férfiak betojik és nem eléggé érzékenyek Isten igéjére, a lelki dolgokra
  a lányok figyeljenek oda, hogy mit vesznek fel

  Fú, akkor ezt a menetet megúsztam úgy néz ki... :D Pedig sztem nem könnyű témák ezek, de lehet, hogy a „gyülekezet” már nagyon „ott van” :)
  és persze az is lehet, hogy tényleg langyira sikeredett a megfogalmazásaim miatt, bocsi :(


  Kedves Zoli! Írod:
  „Annyi, hogy én nem tudom, hogy a férfiak imádkozásánál, hogy jött ki neked, hogy a lányok nem hagyják a fiúkat imádkozni? Én inkább olyan tendenciát látok, hogy a közösségi imákban senki nem vesz részt nemtől függetlenül... „

  Kiinduló pontjaim voltak: gyülekezeti alkalmak, ezen belül is amikor imaórát hirdetnek, gyülekezeti táborok, keresztyén konferenciák, a fiú és lány ismerőseim és imádkozási szokásaik. Vannak, akik nem is imádkoznak hangosan, de ezek közül is a lányok hajlandóbbak, nyitottabbak és vannak, ahol a csendesség kérdése mindig csak a lányt foglalkoztatja. Ha a fiú szeretné is, érzi, hogy nem tud „feje” lenni ennek a területnek, mert a lány nem engedi, hogy vezessék.
  A gyülekezeti alkalmainkon pedig kevés a férfi és kevés a férfi vezető, aki kiáll és igét olvas, hirdet, hívogat, szervez, vezet...itt nem a női vezetőket szidom, (nő a gondnokunk is), hanem a férfiak hiánya miatt emelek szót, hogy hiányoznak az Isten által megteremtett helyükről és ez szomorú.

  A következő rész amúgy durva lesz az 1. Tim-ben. Kíváncsi vagyok, ki hogyan látja ezt a területet.

  „Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.  12A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. 13Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,  14és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. 15Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.„
  - no comment – egyenlőre! :)


  Kedves Kiülálló! Írod:
  „Tehát én nem értékelném túl, hogy ki szólal meg elsőként, hiszen egy jó házasságban nem a férfin vagy a nőn van a fókusz hanem Istenen.”

  Igen, Istenen van a hangsúly és igen, tök mindegy, hogy ki szólal meg először egy imaközösségen. Az viszont fontos, hogy a fiúnak járjon ezen többet az agya, legyen vele tisztába, hogy ez az ő feladata. Olyan sok minden összekutyulódik már a mai világban, hogy ki keresse a kenyeret, ki végezze a házimunkát, ki töltsön több időt a gyerekekkel...az imaközösség, a családi elcsendesedés legyen a férfi feladatköre, ő teremtse meg rá a lehetőséget, ő gondolja ki, hogy hogyan valósítja ezt meg a család, ne a feleség noszogassa. Hiszen mikor egy férfi elvesz egy nőt, akkor a lelki állapotáért, hitéért is felelősséget vállal, ő lesz a lelkigondozója, pásztora, aki biztosítja a lehetőséget, hogy hitben növekedni fog mellette a párja. Persze a nő is lelkigondozhatja a férfit, de maga a szerep ne cserélődjön fel, én legalábbis így látom.

  „Mert félnek hogy rosszul vagy nevetségesen csinálják és akkor mi lesz velük?”
  Igen, úgy vélem, hogy ez sok emberben ott van, nem könnyű egy gyülekezet, egy bibliakör, de akár a párom mellett is elkezdeni hangosan imádkozni. De gondoljunk arra a Hallgatóra, akihez szólunk, ahhoz képest a körülöttem levők csak porszemek.

  Post: bejegyzés (talán:)

  Tia: igen, megszületett! Mindenki jól van, köszönjük!

  Szeretettel:

  Ábel

  VálaszTörlés
 5. Sziasztok!

  Kedves Kívülálló!
  Örülök, hogy hozzászóltál. De min vagy kívül :)?
  Nos, hogy az utolsó kérdésedre válaszoljak: nekem is nagy harc, hogy hangosan, sok ember előtt imádkozzam. Hogy miért? Pont azért, amit leírtál. Mit fognak gondolni a többiek...És a legfurább, hogy viszonylag sok emberrel imádkoztam már kettesben, de ha mind előtt kéne, amikor mind ott vagyunk, akkor nem menne. Miközben tudom, hogy annyira jó dolog imádkozni :). Jó érzés másokért imádkozni, és olyan jó, mikor mások imádkoznak értem... És mégsem megy. Mert nem azt tartom szem előtt, hogy Istennek mondom, hanem a többieket....
  A másik, hogy mennyi babonás szokás megfertőzi az imaéletünket is. Hogy milyen sorrendet alkossunk pl. Mégiscsak fura, ha a kéréseimet veszem előre... Aztán az is fura, ha csak magamért imádkozom, másokért nem. Pedig teljesen mindegy!!! Nem ezen múlik! Itt is a szív a lényeg...
  Félelmetes, hogy mennyire bennünk van, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, miközben fennen hangoztatjuk, h Krisztusért szeret...
  (Bocs a "mi" fogalmazásért az "én" helyett, de úgy tapasztalom, ez nem csak nekem probléma..)
  Kukkoló

  VálaszTörlés
 6. Sziasztok!

  Örülök a hozzászólásoknak :)
  Én is szeretném tudni min áll kívül Kívülálló?

  A férfiak és nők szerepét én is úgy látom, hogy Isten egyenértékűnek teremtette, de nem egyformának. Más képességeik vannak, más a lelki felépítésük is. Más feladatuk is van. Már a teremtéskor is látszik ez, és nem véletlen, hogy Pál is azt mondja, hogy a férfi legyen a vezető. De mint férfi/fiú látom, érzem, hogy nem könnyű ez. És könnyen ráhagyom a lányokra ezt is. De jó, hogy vannak előttünk, hívő férfi példák, nem csak a filmhősök, hanem hús vér emberek, akik elmondják harcaikat, gyengeségeiket, de mégis tudnak a családjuk feje lenni, ahova Isten helyezte őket.

  De fontos, hogy Isten legyen a harmadik fél, ő legyen az egész család feje. 1Kor 11,3
  Így lesz teljes a család és lesz képes a férfi és a nő is a feladatát ellátni. És talán az imádkozásainknál is az a baj, hogy magunkat rakjuk az első helyre, hogy mit gondolnak Rólam és nem azt, hogy Istenhez imádkozunk.

  Abban igaza van Kukkolónak, hogy Isten nem az imáink miatt szeret, hanem Jézusért. De pont ezért imádkozhatnánk bátran/bátrabban. Biztos, hogy nem vagy egyedül az imádkozás problémájával.

  Ábelnek annyit, hogy igen, kevés a férfi (bár a mi gyülinkben nem olyan rossz a helyzet). A Bibliában is látunk olyat, hogyha egy férfi alkalmatlan, akkor nő lép a helyére (bíráknál volt ilyen). Pontosan nem tudom mi a megoldás, de Istennél van. Lehet imádkozni a férfiakért és a fiatalokért, hogy legyenek hívő családok és jelenlétükkel is bizonyságtételek lehessenek az emberek előtt. Ha Krisztusra tekintünk nem tévesztjük el a célt, ha magunkra akkor elbizonytalanodhatunk alkalmatlanságunkon.

  Zoli

  VálaszTörlés
 7. Ábel! Gratulálok a gyermeketekhez :)
  Én nem tartom „langyosnak” a bejegyzést. Épp ellenkezőleg: azon gondolkoztam, h hogyan lehet ilyen sok jó gondolatot leírni. És ez a többi bejegyzésre is igaz! Meg a hangnem is, ahogyan megfogalmazod a mondanivalódat az intésekkel együtt is. Nincs benne semmi bántó és tele van építő dolgokkal. Ezek csakis Isten segítségével születhetnek. Én örülök és külön annak, h jelenlegi állapotomban csak itt tudok nem csak mint hallgató megnyilvánulni. Bocsássátok is meg nekem, ha (néha:) már sok is vagyok :)

  VálaszTörlés
 8. Szia Tia!

  Nem hiszem, hogy sok lennél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az ige körül is összetudunk gyűlni, beszélgetni. Az Ige a helyes alapja egy közösségnek, mégha virtuális is.

  Zoli

  VálaszTörlés
 9. Tia, szerintem sem vagy sok :). Én inkább magamat érzem annak néha :P.
  Zoli, köszönöm a bátorítást :)!

  Kukkoló

  VálaszTörlés
 10. Néha kell a visszajelzés: köszi Zoli és Kukkoló :)
  Zoli: én is köszi a bátorítást.
  Kukkoló: te sem v az :)
  Kívülálló: az ellenvéleményen ellenére tök jó lenne, ha írnál :)

  VálaszTörlés
 11. Sziasztok!

  Még reggel olvastam a reakciókat, de Pál intését megfogadva késedelmes voltam a szólásra és átgondoltam, hogy mit is akarok írni.

  Először Ábelnek:

  "Langyos lett?? Tényleg?
  Megírtam:
  Jézus az egyetlen út: minden más vallás a kárhozatba vezet
  a férfiak betojik és nem eléggé érzékenyek Isten igéjére, a lelki dolgokra
  a lányok figyeljenek oda, hogy mit vesznek fel
  "

  Nos igen. Nem a téma vagy a stílus volt langyos hanem a megfogalmazás. Több kényes területet is érintettél, de egyikben sem fogalmaztál világosan.

  Példával illusztrálva mire is gondolok. A fenti idézetből kiemelve: "a lányok figyeljenek oda, hogy mit vesznek fel"

  Ez most mit is jelent? Mert úgy tűnik mindenki azt ért ki belőle amit akar. Azaz

  -egy 20-n éves azt gondolja nem log ki a fenekem a nadrágból és jó vagyok;
  -egy harmincas: nem túl nagy a dekoltázs
  -egy negyvenes: zárt felső esetleg szoknya
  -egy ötvenes: kell az a kalap is
  -egy hatvanas: kendő nélkül nem megyek be a templomba
  -egy hetvenes: mindennek meg van a maga rendje, fontos hova ülök (én még tapasztalatom, hogy bal padsor férfiak, jobb padsor nők)

  Tehát a kérdés te mit írnál elő a lányoknak, kedves Ábel?

  És akkor a következő részhez kicsit előreszaladva: ha azt mondod, hogy a férfinek kell a lelki vezetőnek lennie, akkor ne állj meg fél úton; nő nem lehet lelkipásztor, sem presbiter, sem semmi. Ne légy langyos, légy hideg vagy meleg, de ne langyos.

  De, hogy a párkapcsolati témához is kössem a kérdést esetembe nem az a szempont, hogy a lány legyen visszafogod (ne nyomjon el), hanem hogy legyen elég erős hozzám (bár ez talán családi vonás, mármint az erős személyiség).

  "ki végezze a házimunkát"

  Ezt azért ki kellene kicsit fejetni, mert én nem bírnám nyugodt szívvel végignézni, ha a feleségemnek kellene kiganyézni. Remélem vannak itt mások is akik nem a városi panel (vagy nem panel) házból szemlélik az életet.

  "Persze a nő is lelkigondozhatja a férfit, de maga a szerep ne cserélődjön fel, én legalábbis így látom."

  Tiszta beszéd, no ez nem langyos. :)

  Hogy miért Kívülálló? Mert kívül állok bizonyos tekintetben a körön (már amennyire meg tudom ítélni). Nem vagyok város, nem vagyok Debreceni (sőt Dunántúli vagyok), nincs "megtérés élményem" (de van szilárd hitem).

  Kukkolónak!

  "Nos, hogy az utolsó kérdésedre válaszoljak"

  A kérdés igazából költői volt, de köszönöm a válaszodat.

  És végül, de nem utolsó sorban Zoltán (remélem nem haragszol)!

  "De mint férfi/fiú látom, érzem, hogy nem könnyű ez. És könnyen ráhagyom a lányokra ezt is."

  Szerintem nem ugyanaz ráhagyni vagy rábízni valamit férfiként egy nőre.

  Kívülálló

  VálaszTörlés
 12. Kívülállónak:

  Ezek alapján én is lehetek kívülálló, nem vagyok debreceni, már városban élek, de volt ez másképp is, a "haza" még mindig egy falu. És nekem sincs konkrét megtérés élményem :). Szóval nem vagy kívül semmin :)

  Másra válaszolni már nincs agyam... :)

  Jó éjt!
  Szeretettel: Kukkoló

  VálaszTörlés
 13. Szia Kívülálló!

  Tetszik, hogy tisztán szeretnél látni, szerintem mindannyian azt szeretnénk, hogy mondják meg hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy valaki jó keresztyén legyen (pl. hogy imádkozzon, hogy menjen istentiszteletre, nézzen-e tv-t stb).
  De a hit az első és abból kell, hogy fakadjanak a cselekedetek és akkor nincs gond (Jakab levele). De ha a cselekedetek mennek elől és talán nincs is hit, akkor az csak vallásoskodó képmutatás. Szerintem ez a nagyon kemény dolog.
  Isten a szívünket nézi és nekünk pedig őrá kell tekinteni és akkor megtudjuk, hogy mi az előtte kedves. Pl. öltözködésnél mi motivál minket? A másiknak tetszeni akarunk, vagy felakarunk vágni, hogy nekünk erre is telik? Vagy ilyen szép testem van? Vagy hogy megmutassam, hogy én mennyire hagyománytisztelő református vagyok?

  Tetszik a megfogalmazásod, hogy a lány legyen elég erős hozzád, ebben benne van hogy te mész elől, mint férfi, határozott vagy. Nekem inkább megerősítésre van szükségem a lány részéről és támogatásra. Sokszor vagyok tanácstalan és jó volna ha valakivel megtudnám beszélni, hogy merre tovább, hogy alakítsuk az életünket, bár lehet ehhez is egy elég erős lány kell :) És lehet, hogy ebben tényleg a felelősség hárítás van, de én azzal nyugtatom magamat, hogy a leghelyesebbet szeretném és én vállalnám a felelősséget, ha lenne kiért magamon kívül...

  Akkor én is kívülálló vagyok :)
  Ma utazok haza kiganyézni a kecske és a tyúk alól, bár munkám miatt városban élek. És én se vagyok debreceni. (Ha szeretnéd maradhatsz a Zoltánnál :) )
  A megtérés élményhez csak annyit, hogy nem volt se látomásom, se földre esésem, nem hallottam hangokat, de tudom hogy Jézus Krisztus a megváltóm. Az ő áldozata miatt tekint engem igaznak Isten. Elveszett voltam de Ő megtalált.

  Zoli

  VálaszTörlés
 14. Sziasztok!

  Kívülálló: tényleg elő kell írni, hogy egy lány mit vehet fel? Szerintem ezt mindenkinek egyénileg kell eldöntenie. Persze ott van az is, hogy kit botránkoztatok esetleg meg... Nekem sokszor nagy kísértés, hogy vasárnap miniszoknyában (azért nem az a fenékvillantós, mondjuk félcombig érő) menjek templomba. Egész héten nem vehetem fel (nem olyan a munkám), akkor legalább ott. (Más kérdés, h mi motivál, nyilván az ember csinos akar lenni...) Én személy szerint rosszabbul érzem magam, ha sportcipőben állítok be (ha van ünnepek előtt hétközi istentisztelet és munkából megyek), mint ha rövid szoknyában.

  Üdv, Kukkoló

  VálaszTörlés
 15. Sziasztok!

  Vártam, hogy Ábel is reagáljon, de gondolom neki is van egyéb dolga ezért...

  Kedves Zoltán!

  Nem arra vágyom, hogy valaki (egy ember) megmondja nekem, hogy mit kell vagy nem kell csinálnom (bár lehet, hogy nem ártana). Inkább arra gondolok, hogy világosan beszéljünk mert ahogy a közmondás tartja az Ördög a részletekben lakik.

  "Nekem inkább megerősítésre van szükségem a lány részéről és támogatásra."

  Minden erős férfi mögött ott a gyönge nő. Közhely, de szerintem igaz. Van erre példa a Bibliába is.

  És kedves Kukkoló!

  "Én személy szerint rosszabbul érzem magam, ha sportcipőben állítok be (ha van ünnepek előtt hétközi istentisztelet és munkából megyek), mint ha rövid szoknyában."

  Fordítsunk egyet a kérdésen, mit gondolsz a templomban megjelenő (kevés számú) férfi mit gondol a miniszoknyádról, mi jut róla az eszükbe és ez vajon segíti-e Őket, hogy az Úrra figyeljenek? Bár személy szerint tetszik a vagányságod, nem biztos hogy engem nem zavarna meg egy ilyen jelenség a templomban.

  Üdvüzlet Nektek,
  Kívülálló

  VálaszTörlés
 16. Sziasztok! Bocsi a késésért.
  Amikről lesz szó a következő igerészben, azokra nem reagálok most.

  Nehéz konkrétumokról írni. Vagy szabályokat hozunk létre, ami azért nem jó, mert akkor arra kezdenek koncentrálni az emberek és megelégedve hátradőlnek: ez is ki van pipálva, „jó vagyok” - gondolva. Ezért nem szerette Jézus sem a szabályokat és ezért szerették a farizeusok annyira: mondjuk meg konkrétan akkor, hogy mi az, amit tehetek/ehetek/felvehetek és akkor én azokat betartom és a többihez nem nyúlok és akkor én jó leszek. Ez lehet, hogy egy szép gondolatnak tűnik elsőre, ui. azt akarom tenni, ami helyes, de igazából ezzel azt az üzenetet hordozom, hogy én alapvetően képes lennék jó lenni, csak mondja már meg végre valaki, hogy mit tegyek és mit ne. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor ezeket a szabályokat ismételgetnénk naphosszat és mindenki happy lenne, Isten is, az emberek is. De ennél komolyabb a probléma. Erre mutat rá Jézus is, hogy ezt már nem lehet szabályokkal helyre hozni. Egy szívműtétre van szükség: bűnbocsánatot kell kérni és nyerni Isten kegyelméből, mely átformálja a gondolkodásmódomat magammal, terveimmel, világképemmel és nem utolsó sorban Istennel kapcsolatban. Innentől kezdve jön az új szabály: mi kedves Istennek? Hogyan szerethetem Őt a legjobban? Hogyan szerethetem az embereket a legjobban? És milyen jó, hogy kaptunk ehhez útmutatást Jézus élete és az egész Biblia által.

  Egy jó gondolat, amit most hallottam az öltözködési tippekhez, ami egy egyszerű kérdés, amit meg kell válaszolnunk: mi jut az ismerőseimnek (gyülekezet, kolléga, család, stb) eszébe, amikor rám gondol? a formás testem? Hogy mindig új ruhám van? Az a lila felsőm? Az illatom? Vagy hogy ő az, aki tényleg mindig Isten akaratát keresi, akit meg lehet kérni, hogy imádkozzon értem, aki bölcs, megfontolt, megbízható, ismeri Isten igéjét, akinek mindig felcsillan a szeme, ha Isten szóba kerül stb. Mi az, ami beugrik az embereknek énrólam? Azt hiszem ez jó az öltözködés példájához is.
  Annyit tennék hozzá, hogy sok mindent elárul az öltözködésünk és nagyon sok ember – nem gyülekezeti tagokra gondolok – első benyomásként az öltözékünk által vonja le a következtetést. Olyan ez mint a házunk. Egy keresztyén ember, akit a Biblia biztat arra, hogy fogadjon vendégeket, lássa szeretettel a látogatókat, rendben, tisztaságban kell tartani a lakhelyét. Ugyanígy a külsőnket, öltözékünk is, férfiaknak, nőknek egyaránt. Megint talán általános leszek, de azért leírom: legyünk elegánsak, csinosak, igényesek.
  Személy szerint én megvédeném Kukkolót, ha a konkrét szoknya esetről lenne szó, szerintem ezzel semmi gond nincs. Bár megint csak az a kérdés: miért veszem fel? Mi van a szívemben?
  A férfi szemszögéből: Ha bejönne egy utcalány is a gyülekezetbe szinte ruha nélkül, nekünk férfiaknak kontrollálnunk kell magunkat és felvállalni a felelősséget, hogy mi döntünk, hogy tisztasággal tekintünk egy nőre, vagy vágyakozással. (egy zsákban levő nőt is meg lehet kívánni)
  Tovább megyek, helyesnek látnám azt is, hogy erősítsük a gyülekezetünkbe járó lányokat és menjünk oda hozzájuk az istentisztelet után és dicsérjük meg őket, hogy milyen csinosak. Az illő, megfelelő módon (nem zavarba ejtően, direktbe, hanem szelíden a sorok közzé rejtve) adjunk visszajelzést, hogy tetszenek és ne féljünk ezektől az érzésektől, hisz ez normális, szerintem.

  VálaszTörlés
 17. Sziasztok!

  Kívülálló:
  Nagyon egyetértek azzal amit írtál. Legfontosabb az őszinte, világos beszéd, ha már azzal vagyok akivel egy test vagyok. (Elfelejtettem kérdezni, de remélem nem baj, hogy tegezlek...)

  Ábel megjegyzéséhez:
  Nagyon igaz, hogy aki szép az zsákruhában is szép és ő is Isten alkotása. Az is igaz, hogy nem lehetünk slamposak vagy igénytelenek, se otthon, se Isten házában. A bejegyzés végén ott volt az a jó kis mondat, hogy milyen szépséget kell egy fiúnak a lányokban keresni és csodálatos, mikor a lelki szépség (nagyon tetszett a listád, "must have") és a testi szépség egybe esik. És fontos az is, hogy ne csak a lányok vizsgálják meg a szívüket, hanem mi fiúk is.
  Kukkoló szoknya viselési szokásáról pedig már nem nyilatkozok :)

  VálaszTörlés
 18. Sziasztok!

  Nemrég hallottam egy előadást a Példabeszédek 31-ről, ahol a derék asszony le van írva. Én azon a szakaszon mindig döbbenek. Olvasom, és egy olyan nő tárul elém, aki tiszteletre, megbecsülésre méltó, akiről mindenki azt mondja, h "ez igen, ez aztán a NŐ". És nincs benne, hogy szép, hogy csinosan öltözik. Azért szép, mert belülről szép....
  És az embert mégis megkísérti, hogy kívülről szeretne szépnek látszani. És ez nem csak a nőkre, hanem a férfiakra is igaz!

  Értem Kívülálló, vajon mit indítok el egy férfiban, ha miniszoknyában megjelenek... Persze. De vajon nem tudom elérni ezt a hatást egy nadrágban is? Szerintem igen. Magamból kiindulva: egy férfi is ki tud váltani belőlem ilyen érzést, egy szimpla farmer+póló kombinációban.

  Szerintem itt is el kell fogadnunk, hogy bűnös emberek vagyunk. Bármennyire is tudjuk a Bibliából, hogy a fiúban vagy lányban mit kell keresni, akkor is számítani fog a külső. Vagy tévedek?

  (Bocsi, nem tudom mennyire összefüggő. Csak hangosan gondolkoztam :))

  Üdv. Kukkoló

  VálaszTörlés
 19. Kedves Kukkoló! Bár maximálisan egyetértek az általad írottakkal, szerintem azért a fiúkra jobban igaz az, h a „szemükkel szeretnek”. Persze nekik is fontos a belső, de talán egy árnyalattal nagyobb hangsúlyt fektetnek a külsőre, mint a lányok.

  De cáfoljatok meg, ha nem igaz! :)

  VálaszTörlés
 20. Sziasztok!

  "de talán egy árnyalattal nagyobb hangsúlyt fektetnek a külsőre, mint a lányok. "
  Mégis a lányok töltenek kétszer annyi időt a tükör előtt :)

  Én is Kukkolónak adok igazat. És persze lehet egymásra ujjal mutogatni, hogy most kinek számít jobban a testiség, a fiúknak vagy a lányoknak, egyik oldal se jobb a másiknál. Mindannyian bűnösök vagyunk, de ennek tudatában, bűnbánattal mehetünk tovább előre.

  Egyébként a testi szépség egyáltalán nem bűnös dolog, a testi szépség is Isten alkotása. Én hiszem, hogy Éva volt a leggyönyörűbb nő a világon, hiszen Isten nem teremtett csak jót és tökéleteset. De ha megnézzük, hogy a mai világban mire használják a női testet (reklámok, média, szexipar, stb) elkeserítő. És mivel ebben a világban élünk ezek önkéntelenül hatnak ránk és teljesen elbizonytalanodunk, hogy viszonyuljunk ehhez a területhez.

  VálaszTörlés
 21. Sziasztok!

  Kukkoló a következő igeverseket ajánlanám figyelmedbe: Pál első levele a korinthusiakhoz 6:12 és ugyaninnen 8:9.

  "De vajon nem tudom elérni ezt a hatást egy nadrágban is? Szerintem igen."

  Egyetértek.

  Zoli:

  "(Elfelejtettem kérdezni, de remélem nem baj, hogy tegezlek...)"

  Az etikett szabályai szerint, ha letegeznek illetlenség magázódni... és nem baj :)

  Kívülálló

  VálaszTörlés
 22. Sziasztok!

  Kívülálló: Igen, találóak az igeversek. Csak elég nehéz megállapítani, hogy kiben mi kelt megbotránkozást. Nekem ezzel mindig az a bajom, h kicsit sarkítva szinte semmit nem tehetnék meg, mert mindennel megbotránkoztathatok valakit... Egyébként a szoknyahosszhoz visszatérve: 20 éves srácokat kérdeztem, hogy szerintünk rövid-e. Tipikusan olyan emberek, akik megmondják, ha valami nem tetszik nekik. Az ő véleményük alapján a félcombig érőről lemondtam. Vettem egy hosszabbat, és max azt veszem fel.
  A megbotránkoztatáshoz még: vannak olyan magyar zenekarok, akiknek szeretem a zenéjét. A szövegüknek sokszor semmi értelme, és néha csöppet profán is, de a zenét szeretem. És néha elmegyek meghallgatni őket büdös-füstös klubokba. Tudom, hogy vannak olyan testvéreim, akiknél ez nem fér össze a hittel. De ismernek már annyira, hogy ez ne legyen nekik probléma. De elgondolkozok, hogy ha jön egy erőtlen, azt nem-e megbotránkoztatom. De mi van, ha pont az ellentétét váltom ki? Azt, hogy azt látja ebből, hogy azért hívőként is lehet világi zenét szeretni, el lehet menni koncertre, nem kell kivonulni a világból?

  Tia: Fogalmam nincs, h a fiúknál vagy a lányoknál erősebb ez, lévén nem tudok fiúként gondolkozni :).

  Üdv, Kukkoló

  VálaszTörlés
 23. Zoli! Azért hátránya is van az írásnak, látom már: könnyen félreérthető. Amit írtam az árnyalatokról, azt nem bántásnak szántam. Az én szememben nem „hiba”, ha a férfiak nagyobb hangsúlyt fektetnek a külsőre. De az sem, ha nem :)
  Megpróbálok majd finomabban fogalmazni.
  Megjegyzésemet erre a mondatra írtam: „egy férfi is ki tud váltani belőlem ilyen érzést, egy szimpla farmer+póló kombinációban.”
  Viszont azóta átgondoltam: a felvetésemnek nem sok értelme van :) Ahogy Kukkoló is rámutatott, a másik neműek agyával úgysem láthatjuk a dolgot :)

  VálaszTörlés
 24. Sziasztok!

  Tia:
  Én nem vettem bántásnak. És én se látom igazán át a dolgot. Az biztos, hogy számít a külső fiúknak is lányoknak is, de biztos, hogy nem csak az alapján döntenek.

  Kifejtenétek nekem, hogy pontosan mit jelent a megbotránkoztatás szó? Valakinek a hite megtörik Jézusban miattam? Vagy tévtanításba viszek valakit (bármit csinálhatsz Isten úgyis megbocsát)? Máté 18,1-11

  Üdv:
  Zoli

  VálaszTörlés
 25. Sziasztok!

  Zoli: szerintem ha megbotránkoztatsz valakit, akkor vmi olyat teszel, amit a megbotránkoztatott szemében nem kéne tenned, ezt nem várta volna tőled. És teljesen összezavarod vele, mert nem tudja hova tenni, hogy mégis megtetted: "Most akkor ilyet csinálhat egy hívő ember? Vagy akiről eddig azt hittem, hogy hívő, nem is az, amiért ilyet csinált? " Megbillen a hite, de igazából nem Jézusban, hanem az adott emberben csalódik...
  Szerintem ezt jelenti, bár elfogadok más véleményt is :).

  Kukkoló

  VálaszTörlés
 26. Sziasztok!

  "Megbotránkoztat , meghatározása- megbotránkoztat , jelentése megbotránkoztat - Felháborít , botránkozásra késztet . " ; A kegyes hölgyeket megbotránkoztattuk kihívóan rövid szoknyánkkal" ; . A szó eredetileg annyit tett: " ; megbotlik" ; . " ; Én életemben soha jobb elmét nem láttam , sem hallottam , nyolc órátul fogva három óráig délután az sok reá kiáltó disputátorok ( = vitázók ) között nyelve meg nem botránkozott" ; ( Szepsi Csombor ) . Innen átvitt értelemben: " ; az igazi úton , az erény útján megbotlik , vétkezik" ; . Így áll régi bibliai szövegekben is: " ; ha pedig a te kezed vagy lábad megbotránkoztat ( = bűnre visz ) téged , vágd le azokat és vesd el magadtól" ; ( Máté ) . "

  "www.definition-of.net/meghatározása-megbotránkoztat" oldalról vett definíció.

  Elég nyakatekert a megfogalmazás, de remélem érthető, mert viszonylag részletes.

  Kívülálló

  VálaszTörlés
 27. Sziasztok!

  Köszi mindkettőtöknek.

  A felháborít jelentést nem igazán találom ide illőnek, mert nem az derül ki a szövegkörnyezetből, se Pálnál, se Jézusnál. Kukkoló definíciója inkább az elbizonytalanít lenne, de olyan itt nincs, de talán a megbotlik az hasonlít ehhez.
  A hibázik és bűnbe visz már helytállóbbnak találom.
  Tehát ha én mást megbotránkoztatok, akkor az fog megbotlani, azaz bűnre viszem. Nem bennem csalódik, hanem egyszerűen bűnt követ el. (ha ez így van, akkor ennek elég komoly következményei vannak, még akkor is ha tudjuk, hogy mindenki bűnös és hajlamos az elesésre, de még gáncsoljuk is egymást?!)

  Hm... még nem teljesen tiszta a kép. Még kell rajta agyalnom. Itt van egy ilyen alapvető Bibliai fogalom és nem igazán jutok vele dülőre. (az újfordításban is ugyan ez a szó szerepel, az eredeti görög szóról nincs ötletem, angolban a megbotlik szó szerepel, Pál együtt használja mindig a megütközés szóval ami megint más felé viszi el a dolgot...)

  Üdv:
  Zoli

  VálaszTörlés
 28. Sziasztok!

  Hejjj, lehet nem is jól értem én ezt a szót? Én mindig olyan jelentést tulajdonítottam neki, amit írtam, de lehet nem is azt jelenti... Köszi, hogy itt gondolkoztok rajta, engem is gondolkozásra késztet :).
  Pál az 1Kor 8-ban is használja. Ott tényleg a "bűnbe visz" a jó meghatározás.

  Üdv. Kukkoló

  VálaszTörlés
 29. Sziasztok!

  Csak egy kérdés: arra a jelenségre, amit leírtam, és a "megbotránkoztat"-tal azonosítottam, ti milyen szót használnátok?

  Kukkoló

  VálaszTörlés
 30. Sziasztok!

  Kukkoló gondolkodtam a kérdéseden, de nem igazán jutottam épkézláb válaszra. Lehet bennem van a hiba, mert sokszor magamban is csalódok, hogy miket teszek "hívő létemre".

  De szerintem a csalódik szó a megfelelő.

  További ötletek?

  Üdv:
  Zoli

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.