2012. március 12., hétfő

"Hagyjál már ezzel a marhasággal"Az Evangélium:
Az Istentől függetlenedni akaró, távol került emberért Isten feláldozta egyszülött fiát, hogy az emberek bűnbocsánatot és örök életet nyerhessenek.

Ez az Üzenet sokféleképpen elhangozhat, de a bújtatott vagy nyílt reakció gyakran ugyanaz: "Ugye csak viccelsz?!"

Külsősként szemlélve az embert elgondolkoztatja:
Ha Isten annyira megbántva érzi magát, miért nem bocsát meg Isten nekünk, ha akar?
Miért áldozná fel bárki is a fiát, hogy másoknak megbocsáthasson?
Miért kellene ilyen brutális halált szenvednie bárkinek is?
Ilyen és ezekhez hasonló kérdések talán joggal merülnek fel az Evangélium hallatán.

A mai kor sok spirituális megoldást ajánl. A New Age tárt karokkal fogadja mindazokat, akik kicsit többre vágynak mint a materiális világ, ami körbe vesz minket. Lehet válogatni a különböző lelki élményekben. Ezek között is vannak, amikben talán több értelmet látunk, mint egy megfeszített Messiásba vetett hitben.Sőt, ha egészen őszinték akarunk lenni, még mi magunk is, Jézus követőiként is elbizonytalanodunk és sokszor talán gondot okoz fogást találni ezen az Üzeneten, hogy akkor hogy is van ez? Talán abszurd módon pont akkor jönnek ezek a kétségek, amikor éppen erről az Örömhírről beszélünk ismerőseinknek és egyszer csak egy gondolat hasít belénk, hogy valami nem stimmel az éppen felépített argumentumunkban. Talán még a kísértés is elér, hogy kicsit, csak egy ici-picit máshogy tüntessük fel a dolgokat, hogy némileg emészthetőbbé váljon a dolog és a magasra emelt fél szemöldök helyett mosolygós bólogatásokat kapjunk reakcióként.

„Bárcsak egy kicsit filozófikusabb, bölcsebb és logikusabb lenne a Kereszt üzenete!”

                                                   „Hogyan tudnám ilyen színekben feltüntetni?”

Akár a gyülekezetünkben is érezhetünk így (ha élő gyülekezetbe járunk:), hogy egy picit elegünk van már, hogy mindig ugyanarról van szó: a bűneink és Krisztus megváltása.
„Mikor fogunk már egy kicsit másról is beszélni?”  „Evezhetnénk már mélyebbre is egy kicsit!”

Vagy Isten-keresőként lehet, hogy már sok mindenhol kerestük a választ: filozófia, pszichológia, vallásos élmény, öröm-halmozás, tudomány, stb.
És esetleg úgy érezzük, hogy Isten bujkál előlünk. "Miért nem könnyebben elérhető?"

Bármilyen eddigi emberi próbálkozás bebukott, amely Istent szerette volna megtalálni/megfejteni. Se egy görög gondolkodó, se egy 21. századi tudós sem tudta bebizonyítani, hogy Isten létezik.

 • Ha az ember még próbálja megkeresni is Istent, miért teszi ezt olyan nehézzé Isten, nem hogy örülne neki?
 • Miért tűnik nekünk olyan makacsnak Isten elképzelése a megváltásról, miért ragaszkodik ehhez és miért olyan nehéz ezt nekünk elfogadnunk?
Miért nem jön át az egész egy kicsit 21. századi csomagolásban
 • kicsit népszerűbb Jézus
 • kicsit jobb kinézet
 • több pénz
 • olajozottabb PRAz 1. Kor. 1.18-2.5-ben megtaláljuk a választ.

18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

Miért ragaszkodik ehhez Isten? A 19-ben olvashatjuk: Isten nem akarja, hogy a magunk emberi módjain találjuk meg Őt.
19Mert meg van írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem.

Az ÓSZ-i igerész, amit Pál apostol idéz 800 évvel Jézus születése előtti: Ézs. 29.13-14.
Isten ezt üzeni Izraelnek Ézsaiáson keresztül:
13Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad.

Mi volt a probléma tehát? Az, hogy csupán egy emberi vallás, szabályok szerint akarták Isten dicsőíteni. Istentől függetlenedni kívántak. Az első bűneset gyökere is pont ehhez vezethető vissza: elszakadás Istentől.

Csak az Isten által elképzelt úton/módon jöhetünk hozzá. Mert Ő Isten és szeret bennünket. A 20. vsz. alapján láthatjuk, hogy Isten tulkép. direkt „húz” minden olyan emberi próbálkozást, ami ezen kívül akarja megközelíteni őt.
20Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét?

A világ nem tudott fogást találni Istenen: van-e, létezik-e vagy sem. Egy emberi lény sem tudott a saját gondolkodására támaszkodva rájönni, hogy létezik-e vagy sem és hogy milyen Ő. És ezt Isten teremtette így. Isten teremtett ilyennek bennünket, hogy magunktól ne tudjuk megtalálni/megismerni Őt és az is az Ő akarata volt, hogy ez által, a földi bölcsességünk szerint bolond üzenetnek tűnő Evangélium által szeretne elérni bennünket.
21Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.


22És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,

miért is volt furcsa ez az első „hallgatóságnak”?
 • Zsidók: csodákat, jeleket vártak – nem azt várták, amit Jézus végig prédikált és kezükbe adott...
 • Görögök: bölcsességet – nem akartak jeleket, csak filozófiát, logikus argumentumokat, érvelést vártak

23mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.

Mit vártak a Zsidók: egy dicsőséges, erőteljes, hatalmas királyt. És kaptak egy keresztre feszítettet, akit mindenki elhagyott, megvetett és elítélt. Emellett a zsidók különösen átkozottnak tartják azt, aki „fán lóg” az ÓSZ szerint, ami még jobban félrevezette őket, hogy meglássák a lényeget. Persze tüzetesebben is olvashatták volna a saját írásaikat, később pont ez segített sokaknak összerakni a képet és ezért olvasható a keresztyének Bibliájában az ÓSZ. De nézzük egészen őszintén, akár a kívülálló szemével:
Annak örülünk, hogy a király meghalt. Ez kb. olyan, mintha valaki annak örülne, hogy kirúgták, nem sikerült egy vizsgája, vagy az utolsó pillanatban lemondják a nyaralását. Ez így egyszerűen marhaságnak tűnik!
Nem hiába nevezi Pál Krisztust a megütközés kövének, vagy a megbotránkozás sarokkövének, amit egyszerűen nem tudtak hova tenni. Mintha csak egy a mai pletyka lapokból ismerős rossz botrányról lenne szó, ami nagy port kavart, de igazából SEMMI jelentősége nincs.

Jézus kereszthalála viszont Isten ereje és bölcsessége.
Egy 33 éves, kétkezi munkás fia, meghal egy kereszten és az egész Univerzum problémáját megoldja.

Az a helyzet, hogy nem vagyunk döntéshozó pozícióban. Isten választja a megváltásunk és az Ő megismerésének útját, módját és nem szorul a tanácsunkra ebben (sem). Erről prédikál itt Pál.

25Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél.
Lehet, hogy a filozófusaink, tudósaink nem értenek egyet ezzel az Üzenettel, de hol vannak ők Isten legbolondabb gondolatától is. Jézus kereszthalála Isten ereje és bölcsessége. Ez a lényeg.

Pál célba veszi a nyilvánvaló büszkeséget, mely hallgatóit félre vezette és kerek-perec megmondja, hogy mekkora nullák – ami alól ő se és senki se kivétel.
26Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: 28és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; 29hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 30Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, 31hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.A korintusiak nem voltak „nagy ágyúk” se származásilag, se pozíció/hatalom, se bölcsesség szempontjából és ezt Pál nem titkolja előlük. Kedves:)
A mi kultúránk pont az ellenkezőjét értékeli, ha valaki:
 • gazdag
 • jó származású
 • divatos
 • okos

  Isten értékrendje viszont más. Isten szíve a Golgotában mutatkozott meg. Ha valaki nem érti,  hogy miért ez a Lényeg, akkor semmit nem tud még Istenről. Ha valaki pedig már elkezdte megérteni, akkor semmi másra nem vágyik, csak hogy még jobban értse, érezze, magáévá tegye, elmélyítse szívében ezt az Üzenetet. A Keresztben Isten kilép a színfalak mögül és mindenre fény derül. Ez egy olyan dolog, amit életünk végéig tanulmányozhatunk, hisz Isten maga rejtőzik ebben a "bolond" dologban. 

  "Add Uram, hogy ne hagyjam a Keresztet, legyen előttem nap, mint nap, hogy mi történt ott és miért. Legyen minden, ami bennem van erre felépítve és minden forogjon ekörül énbennem."


8 megjegyzés:

 1. Sziasztok!

  Nem tudom ki volt az elkövető, de Istennek dicsőség és hála.
  Nagyon szépen összeszedett írás :)

  Ami szerintem még felragyog ebben az a kiválasztás. "Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." Rm 9,16

  Tűnjön akármilyen bolondságnak vagy megbotránkozásnak a Kereszt, az Evangélium, mégis vannak akik meghallják és Isten kegyelméből hit támad bennük és a Szent Lélek elkezd dolgozni :) De ha nem hangzik el, vagy torzan, hiányosan hangzik el... na az már nem jó.

  De én is érzem sokszor, hogy nem merek róla beszélni, vagy próbálom "jó színben" feltüntetni, de akkor teljesen hibás az egész. És nagyon jó, amikor tényleg csak Krisztusról beszél az ember, ahogyan megismerte a Bibliából. Furcsa Isten gondolat menete, nagyon nem emberi, de Ő jobban tudja mint mi, hogy az Ő útja az igazi és csak úgy lehet célt érni a misszióban is.

  Mondjuk ezzel kapcsolatban a mai világban elég sok változás történt Pálék idejéhez képest. Bejött a gyülekezet marketing, statisztikák, közvélemény kutatások (mi kell az embereknek) és az alapján próbálják eladni az evangéliumot... Nem biztos, hogy emberekhez kell alkalmazkodni.

  Zoli

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Utolsó mondatot javítanám: Nem az emberekhez kell alkalmazkodni, ha ez az Evangélium megcsonkításával jár.

   Törlés
  2. Igen. Így a helyes. Elkapkodott mondat lett az az utolsó. Nem zárkózhatunk el az emberektől.

   Pál is az athénieknek a saját helyzetükben mondta el az evangéliumot, ahogy Jézus is a samáriai nőnek a saját életében mutatott rá, hogy igazán mi kell neki. De közben tényleg nem sérült a mondanivaló.

   Törlés
 2. Sziasztok!

  Nekem is nagyon tetszik az írás. Olyan problémát feszeget, ami minden hívőt érint. Mi lesz, ha bolondnak néznek a hitem miatt? De a Biblia pont azt tanítja, h annak fognak nézni. Ha beszélek valakivel a Bibliáról, nekem mindig gond az, hogy hitelesen mondjam el. Gond, mert én is elbizonytalanodom. Nem tudom teljes meggyőződéssel mondani. Érdekes, tesót pont az fogta meg először, amikor a Bibliáról, mint Isten szaváról hallott előadást. Az előadóról lerítt, h tanult, okos ember, mégis teljes meggyőződéssel állította, h a Biblia Isten szava. És tesót ez indította el: hogy állíthat ilyet egy értelmes, intelligens ember.

  Kukkoló

  VálaszTörlés
 3. Sziasztok!

  Köszönöm, hogy reagáltatok. Isten mindent elmondott a Keresztben és a feltámadásban. Ez áll hitünk központjában.
  Figyeljünk tehát két dologra, ami ezek alapján logikus:
  - önmagunk részéről: bűnös természetünknél fogva ez lesz az, amit automatikusan "kidob a szervezet" és folyton vissza harcban kell állnunk a saját "rendszerünkkel", hogy ne az diktáljon, mert annyira távol áll tőlünk az Evangélium és hogy Isten így gondol ránk és hogy így oldotta meg a problémánkat, stb. hogy talán nincs is nehezebb dolog, amit az egónknak le kellene nyelnie. Szóval az egyik támadónk a bűnnel fertőzött önmagunk lesz, ami a kereszt ellen buzdít, kétségeket támaszt és lázít belülről.
  - a másik pedig természetesen a Sátán. Ha Istennek a legfontosabb üzenete Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása, akkor a Sátán ezen fog lovagolni értelem szerűen. Mi az, ami eltávolít a keresztről? ami elveszi a figyelmemet róla? Akár valami egészen jó, hasznos, kegyes, szeretetteljes dolog is, ami majdnem-evangélium és mégis teljes odafigyelést kap? (tanulmányok, teologiai kérdések - keresztség, stb, zene, bármi) Legyünk résen, hogy a Sátánnak ez az egy célja van, hogy meggyőzzön, nem ez a lényeg, van ennél fontosabb, több van ennél, "túl leszünk majd ezen a keresztes korszakunkon is"
  Adjon az Úr erőt az Ő kegyelméből, hogy hitre jutásunk után hitvalló gyermekeiként hagyjuk el ezt a világot.

  Ábel

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így igaz. Most voltunk a tavaszi ifis kiránduláson és a hegyi beszédből szemezgettünk. Az áhítatok megtartásához kaptunk segítséget egy könyvből. Az egyik igeszakasz a Máté 7,1-12 volt. "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek."
   És annak ellenére, hogy nem rossz könyv volt amit használtunk a készüléshez, mégis ezt a kérdést úgy közelítette meg, hogy a "nem ítélkezés"-t keresztyén erénynek állította be. Tehát a motiváció az volt, hogy a jó keresztyén nem ítélkezik... pedig igazándiból itt is a kereszt miatt nem ítélkezünk. A Jézus áldozata, szeretete miatti hála kellene motiválnia minket. Így teljesen más a másikhoz való hozzáállás. Nem egy megfelelés, hanem szeretet, féltés, aggódás a másik felé. Tudom, hogy nekem mit engedett el Isten és úgy közelítek a másikhoz is. Ez fantasztikus felfedezés volt :)

   Zoli

   Törlés
 4. Nagyon jó volt olvasni a gondolatokat, erősítésként szolgált.Köszönöm! Hitünk erős alapja : Jézus Krisztus, erre kell alapoznunk! Mindent Ő tesz meg azért, hogy eljussunk erre a nagy felfedezésre, és így az új életre!

  2. Péter 3:18: "Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében."

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.