2011. szeptember 29., csütörtök

Elhívásaink

 
Bevezető gondolatok:

 1. Hány évig tanul valaki orvosnak? Tanárnak? Színésznek? A szerepeinket nem tanuljuk meg egy éjjel, így a házassági szerepeket sem egy éjszakán, mondjuk nászéjszakán. Gyakorolnunk kell éveken át, ezért legjobb most rögtön elkezdeni.

 1. Isten a kinyilatkoztatás Istene, nem hagy kétséget arról, hogy milyen a neked illő szerep. 5.Móz.29:29.  “A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük.” és 1.Móz.2:18  “És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.”

 1. Kijelentésének alapja és forrása a Biblia. 2Tim.3:16.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,


 1. 1.Móz.2:18 hozzá illőt ad… a hozzád illő nőnek Isten szíve szerinti lesz a jelleme. Az első alapfeltétel, hogy mindketten Istenhez elkötelezettek legyetek. Minél jobban el vagy kötelezve Istennek, annál könnyebb egymásnak. Nem boldoggá akar tenni a házasság, hanem szentté, nem kapsz, hanem adsz. Jézus sem azért jött hogy neki szolgáljanak!!! Te se azért menj a házasságba!!

 1. Isten miatt kell vállalnunk a szerepeinket, Istent kell látnunk egymásban,

Mindaz, ami elhangzik, csak hit által, Szent Lélek erejével lehetséges, saját energiából nem.

 1. A férfi szerepe

Ef.5:21-33

 1. A felelős döntés:
Isten tekintély elve a Nő számára, az „esernyő”, a tekintély védelme. A nő mint gyerek, az apa mint férfi tekintélye alatt van, innen kéri őt meg a férj, a saját Istentől kapott tekintély ernyője alá. A férfi vállalja a felelős döntést, védett környezetet biztosít. Ernyő nélkül beázik a Nő!!!Az elvált nők egyik legnagyobb nehézsége, hogy rájuk hárul a felelősség. A felelősségtől megfosztott férfi papucs(és/ vagy diktátor) lesz. A nő „elsárkányosodik”domináns lesz!

Péld 21:9 „jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal közös házban.”
Péld.27:15 „A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.”
Péld.21:19 “Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asssonnyal.”

 1. Szeresse feleségét

Ef.5.24-25 „Férfiak szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az Egyházat, és Önmagát adta érte.”

  • Meghalni a saját ötleteinknek, de nem lábtörlőnek lenni (önzetlenség nem egyenlő egyéniségünk feladásával

Merj mindent odaadni, ha szereted a párodat, Isten védeni fogja a szükségleteidet. Nem lábtörlő vagy, a döntés felelőssége a tied. Jézus mindent megtett „egyházáért” de nem lett lábtörlő

  • Ef. 5:21 „engedelmeskedjetek egymásnak”
Igenis a Férfinak is kötelessége engedelmeskednie némely helyzetekben a feleségének.

  • Péld: 31:28 „ura pedig így dicséri…”
  • Péld. 31:30 „az Urat félő asszony dicséretre méltó”
Ugyanígy biztatni, építeni, tisztelnie kell.

A fenti elvek gyakorlati alkalmazása:
Nem egyszerre „halunk meg”, hanem naponta, óránként, percenként önmagunk elképzeléseinek. Jézus feláldozta a napjait, az idejét, éjjeleit, alvást, nem tartott luxustevét, nem ismert nőt, gyereket, magas barátokat.


Jézus a minta. Ez a tökéletes önfeláldozás, és halál. Szolgált, nem neki szolgáltak! A párod érdeke a fontos, az, hogy neki mi a jobb

Példák:
Levinnéd a szemetet?
„Mi lesz a vacsora?
Így értelmetlenek az ilyen kérdések: „Még ezt is meg kell tennem?” Nem kell, lehet! Oda is el kell mennem? Nem, de kifejezheted vele a szeretetedet.
Ezt a darabot is meg kell néznem? Ezt a hobbyját is el kell viselnem? Szereted? akkor itt az alkalom hogy megmutasd!!

Akarod? Ha nem, miért házasodtál meg? Házasság nem kötelező, a szolgálat igen.
Ki szolgál kinek.?

Az, hogy most hogyan beszélek Veled, az határozza meg a hátra levő éveinket.”


 1. Biztosítsa a megszentelődés feltételeit
26.vrs:” hogy megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével az IGE által.”

A férfi a kapcsolat, a család lelki vezetője, ő a felelős mindkettőjük lelki fejlődésért, azért hogy növekedjenek mindketten, Biblia, imádság, közösség, bizonyság, engedelmesség Istennek Nem számon kér A nő is kötelezett, de a férfi a felelős. Isten őt kéri számon.

 1. Segítse, hogy „szent és feddhetetlen legyen”
27.vers.” úgy hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen”

A férfi felelős a nő megszentelődéséért, azaz viselkedésért, szokásaiért, kommunikációjáért, konfliktus kezeléséért, érzelmi stabilitásáért, jelleméért. (depresszió, szorongás, félelem, rossz szokások) Tehát nem szidni, számon kérni, hanem megérteni, elfogadni, segíteni, gyógyítani kell. Legyen családi nap, beszélgetés, a párod mondhassa el, mi fáj. Nem támadás ellened, amit mond, hanem üzenet, amit meg kell hallani. Visszakérdezni: ”ha jól értem, akkor azt mondod vagy kérdezed?

 1. Minden embernél jobban szeresse
28. vers: úgy kell a férfinak szeretni feleségét, mint a tulajdon testét, . Aki szereti a feleségét, önmagát szereti.:

Ha szeretem, akkor boldog lesz, és szeretni fog engem.
Senki sem fontosabb, és semmi sem, mint a párod: azaz sem család, sem rokon, sem főnök, sem tiszteletes, sem te magad. Ennek kell tükröződni együtt töltött időben, prioritásokban

Példa:
Szokás: hazajön a férj. Mi volt, kérdi feleség. Semmi. Hogy vagy? Jól. Vagy séta a buszhoz, a parkba. Fogod-e a feleséged kezét?
Kérdez a feleséged. Milyen hangon válaszolsz? Hozol-e haza meglepetést, jót, virágot? Udvarolsz-e? Felhívod-e nap közben? Megdicséred e a szépségét? Gyakran mondod-e hogy szereted

 1. Egységben van a párjával
30.vers: mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Egy test, egy Lélek Vele!”
Csak akkor tükrözzük Isten dicsőségét, ha egységben vagyunk

 1. Elhagy mindenkit, ragaszkodik, egy test lesz
31.vers: Annakokáért elhagyja az ember apját anyját és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
 32. vs:Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
  • Prioritások: Isten, társ szolgálat,
  • Anyós probléma,
  • Teljes elkötelezettség a párodhoz
  • Szex

 1. Megismer, megért, tisztel
1.Péter 3:7,8.: „a férfiak hasonlóképpen értelmesen lakjanak feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy imádságaitok meg ne hiúsuljanak….legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, irgalmasak, kegyesek.”
Ha fél, szomorú, gyenge, problémája van, akkor kérdezd, próbáld megérteni(mondd el, sajnálom)ne magyarázd meg, hogy az nem olyan nagy ügy, ne ítéld, ne mondj megoldást. Imád függ ezen

 1. szerepe:

Ef.5-22,23” engedelmesek legyetek, mint az Úrnak”,
Péld. 31: 10-31

1. Engedelmes,
  • Kooperál, Kft.,
  • Végtelenszer

Alap 1.Móz.3:16 „uralkodik Rajtad” Ez a bűneset miatt lett. De egyébként is így működik a KFT. A jó döntések együtt születnek.
24. vers „az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben”
33 vers: „az asszony, pedig félje(tisztelje) férjét.”

 • Félelem nélkül él és vidám
  • Körülmények
  • Énkép
18 vers „látja, hogy hasznos a mukája” - reális énkép, tudja hogy szükség van rá, fontos.

  • 13. vers: „jókedvűen dolgozik”
  • 25. vers: „nevetve néz a holnap elé”

Nőknek félelem nélkül élni nehéz. Lesz-e pénz? Beteg lesz e a gyerek? Lesz e munka? Nem vagyok elég szép!
Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.” I. Pét. 3:4-6
 • Megbízható,
  • 11.vers „ Ura szívből bízik benne”
  • Férje bízhat benne, soha nem csapta be, nem dönt a háta mögött,

Az, hogy most hogyan beszélek Veled, az határozza meg a hátra levő éveinket.”


 • Bíztató, építő, bátorító
  • 12. vers: „egész életén át javát munkálja urának”
Nem néha, ne provizórikusan, nem esetlegesen, nem csak ha muszáj, nem véletlenül, hanem tudatosan, önkénesen mindig, kitartóan, nehézséget is vállalva, ebben van építés, dicséret szembe és mások előtt. Ez nem egy depis nő képe. Dolgozni nehéz, gyakran elkeserítő, ez az igazi próba.

  • 23. vers: „Férjét jól ismerik…”
Ismerik a férjét, mert sok jót mond róla, másoknak is

  • 26. vers: „szája bölcsességre nyílik”
  • Ef. 5:33b: „…tisztelje a férjét.”

 • Házias
  • 13. vers: „szerez gyapjút, lent…” szorgalmas
  • 15. vers: „fölkel még éjjel is…”
  • 27. vers: „ügyel házanépe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés…” (delegált döntés)
  • Tit. 2:4-5 „szeressék férjüket,… tiszták, háziasak legyenek…, engedelmesek legyenek…”

Összefoglalás

 • Ha elfogadod a szerepedet, akkor Istenben bízol, ha nem fogadod el, nem bízol Benne.
 • Házasság előtt lehet, sőt kell választani, utána már az érvényes, hogy „amit vet az ember, azt aratja”.

Az, hogy most hogyan beszélek Veled, az határozza meg a hátra levő éveinket.”

4 megjegyzés:

 1. Húúú, hosszú, de igen érdekes írás! Mivel férfi vagyok, hadd kérdezzem a nőket!
  (és most egyes szám második személyre váltok)
  Mennyire tudod elképzelni, hogy te ezek szerint élj a házasságodban? Mi a véleményed a posztban leírt "szerepről"? Mi jut eszedbe, amikor egy ilyen párkapcsolatra gondolsz? Hogyan jelenik meg a leendő társad ezeknek a fényében?

  VálaszTörlés
 2. Egyrészt az jutott eszembe, hogy ez nekem majdhogynem nem fog menni. Abban bízom,hogy ha a tenger kettényílt,esetleg van esélyem...
  Másrészt viszont, lehet, hogy egyedül vagyok vele, de én azzal a problémával küzdök, hogy nem tudom tisztelni, aki nem tisztelhető. Itt nem a már házasságban élő igenis tisztelhető férfinemű és nőnemű barátaimra gondolok, hanem azokra, akikkel találkozom néha, itt-ott, és olyan megnyilvánulásaik vannak, amikkel teljesen ledöbbentenek néha... mondhatnám, hogy a megbízhatatlanság felsőfokai. Rettentő ritkán találkozom tisztelhető férfivel. Bocs...

  VálaszTörlés
 3. Kedves Névtelen!

  Kifejtenéd ezt részletesebben? Miért tudsz tisztelni egy férfit? Melyek azok a vonások, amelyek számodra tisztelhetőek egy férfiben? És kérlek, azt is írd le, hogy miért írtad, és mire gondoltál, mikor arról írsz, hogy: "mondhatnám, hogy a megbízhatatlanság felsőfokai. Rettentő ritkán találkozom tisztelhető férfivel. Bocs..."

  Várom válaszod!
  Tibor

  VálaszTörlés
 4. Névtelen tautológiát írt! "nem tudom tisztelni, aki nem tisztelhető" ergo: vagy Névtelen határozza meg, hogy ki tisztelhető és ki nem, vagy Névtelen önmagára vonatkoztat, és akkor így szól: "nem tudom tisztelni, akit nem tarok tisztelhetőnek", ami evidencia. Mielőtt bocsánatot kérsz, érdemes érveléstechnikával foglalkozni! :) Jó tanulást!

  T.Sz.

  VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.